Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Aalborg KommunePlejeboliger Fjordparken

  • Fjordparken 2,9370Hals,Danmark
Aalborg KommunePlejeboliger Fjordparken Fjordparken 2,9370Hals,Danmark
Social- og sundhedsassistent til kommunens bedst beliggende plejehjem Fjordparken. Vi kan tilbyde: Et spændende job med udfordrende opgaver, et plejehjem med somatiske beboere, demente beboere og aflastnings beboere Motiverede og dygtige kollegaer med forskellige fagligheder, og et plejehjem hvor du får lov til at bruge dine kompetencer som SSA. Vi har et fantastisk samarbejde med vores plejehjemslæge og med hjemmesygeplejerskerne En spændende og levende arbejdsplads, hvor vi støtter og udvikler hinanden og hvor vi arbejder anerkendende og i en tillidsfuld dialog En arbejdsplads som arbejder målrettet med læring og faglig udvikling Vi tilbyder grundig introduktion til ny ansatte – de første 10 dage af din ansættelse vil du tilbydes at komme i introduktion, sådan at du føler dig klædt godt på til at starte her og du vil få tildelt en mentor Vi er en arbejdsplads som vægter det psykiske arbejdsmiljø højt. Vi arbejder bl.a med triagering af arbejdsmiljøet og har flere udviklingsdage om...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023