Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Nyborg Kommune

  • Nørrevoldgade 14,5800Nyborg,Danmark
Nyborg Kommune Torvet 1,5800Nyborg,Danmark
Borgerservice i Nyborg Kommune søger en sagsbehandler til Ydelseskontoret. Ydelseskontoret behandler ansøgninger vedr. forsørgelsesydelserne – fleksløntilskud, uddannelseshjælp, kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse, ressourceforløbsydelser, revalideringsydelse, ledighedsydelse og sygedagpenge. Hvis en borger vurderes at være berettiget til en specifik ydelse, står Ydelseskontoret for at beregne og udbetale ydelsen. Hertil kommer områder som beregning og udbetaling af beregning af løntilskud, enkeltydelser, personlige tillæg, helbredstillæg, boliglån og opkrævning. Herudover yder Ydelseskontoret generel råd og vejledning til borgere. Du får et spændende job med mange udfordringer og et godt arbejdsmiljø blandt dygtige og engagerede kollegaer. Vi har fleksible rammer med mulighed for at arbejde hjemmefra, så du kan få arbejdsliv og privatliv til at hænge sammen. Nyborg Kommune arbejder i efteråret 2022 med mulighederne for en 4 dages arbejdsuge for...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Nyborg Kommune Nørrevoldgade 14,5800Nyborg,Danmark
Hvis du er fyldt 25 år og har to års relevant erhvervserfaring, kan du uddanne dig til social- og sundhedshjælper på 17 uger. For at blive optaget på uddannelsen skal du kunne dokumentere, at du i løbet af de sidste 4 år har 2 års erfaring på minimum 24 timer/uge indenfor hjemmeplejen eller på plejecenter. Hvis du har arbejdet mindre end 24 timer/uge tæller ansættelsen for det halve, og du skal så kunne dokumentere tilsvarende længere ansættelse. Desuden skal der være minimum 2 måneder dagvagter i din ansættelse. Du skal også: Have erfaring fra flere vagtlag med hovedvægt på dagvagter Have væsentlig arbejdserfaring med pleje- og omsorgsopgaver I din arbejdsfunktion have indgået i et team I din arbejdsfunktion have indgået i faglig sparring Optagelsesprocedure: Du skal udfylde ansøgningsskema fra SosuFyn https://www.sosufyn.dk/euv1ssh/ Uddannelseskoordinatorerne Marianne Rask, mail: mara@nyborg.dk og Karin Ravnø, mail: krav@nyborg.dk kan også være behjælpelig Eksamensbevis fra...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Nyborg Kommune Egeparken 96,5800Nyborg,Danmark
Kom og bliv en del af vores arbejdsfællesskab. Ønsker du et meningsfyldt studiejob eller skal indkomsten suppleres? Så har du lige nu chancen for at blive en del af vores dygtige og engagerede arbejdsfællesskab. Vi søger vikarer i dag-, aften- og weekendvagter, og leder efter kollegaer, der har interesser for omsorgsfaget og har lyst til at være med til at gøre en forskel for vores ældre borgere. I sundheds- og ældreafdelingen bliver du en del af et arbejdsfællesskab, som målrettet arbejder med at  løse vores fælles kerneopgave ”SAMMEN med borgeren skaber mulighed for et sundt, aktivt og værdigt liv” . Kerneopgaven er udgangspunkt for den måde, vi planlægger, samarbejder og løser vores opgaver på. Du vil blive del af en arbejdsplads, hvor vi kontinuerligt arbejder med at udvikle vores arbejdsplads for at sikre høj trivsel og arbejdsglæde. Timetallet og perioden kan aftales med distriktslederen. Det får du, når du arbejder sammen med os: Grundig introduktion og oplæring En arbejdsdag...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Nyborg Kommune Nørrevoldgade 14,5800Nyborg,Danmark
Nyborg Kommune søger grundforløbselever med ansættelse på GF2 i januar 2023 med fortsættelse på hovedforløb i juni 2023. Har du lyst til at arbejde med mennesker inden for omsorg og sundhed, hvor du kombinerer teori og praksis? I Nyborg kommune har vi fokus på at skabe gode rammer for din uddannelse. Som elev bliver du en del af et stærkt arbejdsfællesskab og et inspirerende læringsmiljø, hvor din udvikling er i fokus, og hvor du hver dag er med til at gøre en forskel sammen med borgerne. Vi inviterer dig indenfor i de daglige refleksioner og faglige drøftelser, hvor du kan sætte din uddannelse og faglighed i spil med plads til nysgerrighed og undren med afsæt i vores fælles kerneopgave: ”SAMMEN med borgeren skaber vi mulighed for et sundt, aktivt og værdigt liv”. Som elev i Nyborg Kommune oplever du et tæt samarbejde med praktikvejleder, uddannelseskoordinator, daglig leder og kollegaer, som alle tager aktiv del i din uddannelse, sammen med dig. Social- og...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Nyborg Kommune Wørishøffersgade 25,5800Nyborg,Danmark
Plejehjem Svanedammen – et levende hus fyldt med guld indeni. En af vores dygtige medarbejdere er gået på pension, så vi mangler derfor en ny kollega. Der er tale om en fastansættelse, stillingen er på 28 timer gennemsnitligt om ugen og med tiltrædelse pr. 1. marts 2023 eller efter aftale. Stillingen er for nuværende aftenvagt. På Plejehjem Svanedammen står udviklingen ikke stille. Vi er for få år siden blevet færdige med at ombygge vores hus med nye fællesrum og gangarealer med den røde tråd: ’at skabe et hjem med stjernestunder’. Vi arbejder hen imod at blive et Eden-hjem. Vi er optaget af, sammen med beboerne og deres familier, at skabe de bedste rammer omkring beboernes liv. Det gør vi bl.a. ved at arbejde ud fra den rehabiliterende tilgang, hvor beboernes ressourcer bringes i spil, og der tages udgangspunkt i den enkeltes ønsker og livsmønster. Vi inviterer børn helt ind i det levede liv på Svanedammen, og har faste besøg af en 8. klasse, en 2. klasse og en børnehave, hvilket...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Nyborg Kommune Provst Hjortsvej 9D,5800Nyborg,Danmark
En af vores børneergoterapeuter går på barselsorlov - vi søger derfor en barselsvikar på 29 timer om ugen. Vi er en tværfaglig gruppe bestående af børnefysioterapeuter og -ergoterapeuter, sundhedskonsulent, sundhedsplejersker, studerende samt sekretær. Sundhedstjenesten er organiseret under Børne– og Familieafdelingen. Vi har base i Sundhedshuset, som er attraktivt placeret tæt på pendlerstation og motorvej. I Sundhedstjenesten har vi fokus på faglig udvikling samt mono- og tværfagligt samarbejde. Vi vægter gode diskussioner, sparring og arbejdsglæde højt. Børneergoterapeuterne tilbyder undersøgelse, råd, vejledning og træning efter Serviceloven §11.7, herunder varetagelse af undersøgelse og behandling af børn i en specialgruppe i almen dagtilbud. Derudover genoptræningsplaner efter Sundhedsloven §140 og vedligeholdende træning efter Sundhedsloven § 86.2. Børneterapeuterne er sammen med sundhedsplejerskerne og personalet i dagtilbud i gang med at implementere et tilbud til alle 3½...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Nyborg Kommune Helgetoftevej 14,5800Nyborg,Danmark
Vi søger dig, der brænder for at skabe en reel effekt sammen med borgerne og som er i besiddelse af et kompetent menneskesyn, en faglig opportunisme og troen på at ”grise kan flyve” Brænder du for at støtte borgere i at udvikle og fastholde kompetencer, som øger deres livskvalitet og evne til at mestre eget liv? Er du metodisk nørdet, og besidder du erfaring og engagement i relation til psykiatrien? Er du klar til at være en del af samskabende processer og dedikeret til at styrke og kvalificere implementeringen af recoveryorienteret rehabilitering og skabe en borgeroplevet effekt? Vægter du samtidigt høj faglighed, og vil du bidrage til at styrke en feedbackkultur, hvor vi møder hinanden med tillid, ordentlighed og anerkendelse? Så er du måske vores nye kollega på Støttecenter Søjlen! Kort om Støttecenter Søjlen: Støttecenter Søjlen er godkendt til 27 borgere indenfor psykiatriområdet. Målgruppen er voksne borgere med svære psykiske lidelser og psykosociale problemstillinger....
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Nyborg Kommune Wørishøffersgade 25,5800Nyborg,Danmark
Plejehjem Svanedammen – et levende hus fyldt med guld indeni. En af vores dygtige medarbejdere er gået på pension, så vi mangler derfor en ny kollega. Der er tale om en fastansættelse, stillingen er på 28 timer gennemsnitligt om ugen og med tiltrædelse pr. 1. marts 2023 eller efter aftale. Stillingen er for nuværende aftenvagt. På Plejehjem Svanedammen står udviklingen ikke stille. Vi er for få år siden blevet færdige med at ombygge vores hus med nye fællesrum og gangarealer med den røde tråd: ’at skabe et hjem med stjernestunder’. Vi arbejder hen imod at blive et Eden-hjem. Vi er optaget af, sammen med beboerne og deres familier, at skabe de bedste rammer omkring beboernes liv. Det gør vi bl.a. ved at arbejde ud fra den rehabiliterende tilgang, hvor beboernes ressourcer bringes i spil, og der tages udgangspunkt i den enkeltes ønsker og livsmønster. Vi inviterer børn helt ind i det levede liv på Svanedammen, og har faste besøg af en 8. klasse, en 2. klasse og en børnehave, hvilket...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Nyborg Kommune Ringvej 3,5800Nyborg,Danmark
Beskæftigelsesindsatsen er under store forandringer, hvilket vi har styr på i Jobcenter Nyborg. Vi er i fuld gang med implementering af Nytænkning af Beskæftigelsesindsatsen. Samtidig har vi en dygtige medarbejder, der skal på barsel, hvilket også medfører forandringer i en periode. Vikariatet er i vores team Unge hvor en af vores dygtige Ungerådgivere går på barsel. Du skal varetage opgaver, myndighedsopgaver og mentoropgaver jf. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsat for unge  der modtager uddannelseshjælp.  Den primære opgaver for vores Ungerådgivere er at understøtte at unge i alderen 18-30 år kommer i uddannelse og job. Vi er i Nyborg Jobcenter ambitiøse på vegne af virksomhed og borger. Vi har fokus på det gode match og samarbejdet. Vi arbejder målrettet med den enkelte borger og har stort fokus på den virksomhedsrettede indsats. Vi ser samtalen som det vigtigste redskab og grundlag for det gode samarbejde men vores borgere. Du vil komme til at arbejde med en håndholdt indsats...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Nyborg Kommune Skaboeshusevej 100 D,5800Nyborg,Danmark
Sundhed og Træning søger fysioterapeut til barselsvikariat i stilling på 37 timer ugentligt med start 1. marts 2023. Vi søger 1 kollega, som vil være med til at sikre den høje kvalitet inden for sundhedsfremme, rehabilitering og genoptræning, som vi har i Nyborg Kommune. Vi er organiseret i 5 teams. Du vil for nuværende blive en del af kredsløbsteamet på 8 fysioterapeuter og 1 ergoterapeut. Kredsløbsteamet varetager hjerte, diabetes, KOL, cancer og medicinske borgere på SUL §140, §119 og SEL §86. Du vil i denne stilling for nuværende primært skulle varetage det medicinske - og cancer området, men ved behov dække andre typer opgaver i teamet og/eller i afdelingen. Har du erfaring med eller interesse for bækkenbundstræning vil det være en fordel. Træningen med borgerne vil primært foregå i borgens eget hjem, men vil også kunne foregå i Sundhed og Træning. Dine arbejdsopgaver vil favne bredt. De vil indebære afklarende samtale og undersøgelse af borgere med henblik på faglig vurdering...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Nyborg Kommune Ådalen 1,5800Nyborg,Danmark
Ådalens Børnehus specialafdeling søger en børnefysioterapeut, der elsker børn og har mod på at blive en del af vores team. Vi er et §32 tilbud, der også er tilknyttet en almen børnehave. I specialtilbuddet har vi ca. 14 børn med forskellige former for udviklingsforsinkelser – overvejende med Socio-emotionelle og sproglige udfordringer. Udover dig er der yderligere en fysioterapeut og en ergoterapeut i huset. Vi forventer, at: Du er engageret i børn, kan lide at lege og kan tænke fysioterapien ind i en legende hverdag for børnene. Du står fagligt stærkt og kan differentiere din egen faglighed i et stærkt pædagogisk team af specialpædagoger. Du er indstillet på videreuddannelse og tager ansvar for egen faglige såvel som personlige læring og udvikling. Du kan arbejde både selvstændigt og i tværfaglige teams, og at du har et godt overblik og kan foretage kvalificerede prioriteringer. Det kan være en fordel, hvis du kender til problematikker indenfor autisme, ADHD og andre...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Nyborg Kommune Ådalen 1,5800Nyborg,Danmark
Ådalens børnehus specialafdeling søger en børneergoterapeut, der elsker børn og har mod på at blive en del af vores team. Vi er et §32 tilbud, der også er tilknyttet en almen børnehave. I specialtilbuddet har vi ca. 14 børn med forskellige former for udviklingsforsinkelser – overvejende med Socio-emotionelle og sproglige udfordringer. Ud over dig er der to fysioterapeuter i huset. Vi forventer, at: Du er engageret i børn, kan lide at lege og kan tænke ergoterapien ind i en legende hverdag for børnene. Du står fagligt stærkt og kan differentiere din egen faglighed i et stærkt pædagogisk team af specialpædagoger. Du er indstillet på videreuddannelse og tager ansvar for egen faglige såvel som personlige læring og udvikling. Du kan arbejde både selvstændigt og i tværfaglige teams, og at du har et godt overblik og kan foretage kvalificerede prioriteringer. Det kan være en fordel, hvis du kender til problematikker indenfor autisme, ADHD og andre socio-emotionelle udfordringer, og at du...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Nyborg Kommune Provst Hjortsvej 9D,5800Nyborg,Danmark
Vi søger en ny kollega til en fast stilling på 32-34 timer - så søger du nye udfordringer og et godt kollegialt fællesskab, så ser vi frem til at høre fra dig. Vi er en tværfaglig gruppe bestående af sekretær, sundhedskonsulent, sundhedsplejersker, studerende samt børnefysioterapeuter og -ergoterapeuter. Sundhedstjenesten er organiseret under Børne– og Familieafdelingen. Sundhedstjenesten har base i Sundhedshuset, som er attraktivt placeret tæt på pendlerstation og motorvej. I Sundhedstjenesten har vi fokus på faglig udvikling samt mono- og tværfagligt samarbejde. Vi vægter gode diskussioner, sparring og arbejdsglæde højt. Sundhedsplejen har en bred vifte af tilbud til gravide, forældre, spæd-, små- og skolebørn. Sundhedsplejerskerne arbejder i kombineret ordning og tilbyder hjemmebesøg og konsultationer samt behovsindsatser og undervisning til børn og unge mellem 0 og 18 år og deres forældre. Du kan læse meget mere om sundhedsplejen her Sundhedstjenesten - Nyborg Kommune Alle...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Nyborg Kommune Alsvej 10,5800Nyborg,Danmark
Har du lyst til at understøtte Nyborg Kommunes STU-tilbud (Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) med at skabe positive læringsforløb og fællesskaber for unge med særlige behov, som lærer bedst gennem praktiske aktiviteter og individuelt tilrettelagte læringsforløb? Er du fagligt velfunderet, kan tænke nyt og trives i et tværfagligt miljø, hvor engagement, faglighed og vedholdenhed er drivkraften i arbejdet? Så er du måske vores nye kollega! STU er en treårig ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Som medarbejder på STU vil du, i et tæt samarbejde med kollegaer og ledelsen, varetage udviklings- og undervisningsopgaver indenfor personlige, sociale og faglige kompetencer samt gennemførelse af forskellige læringsforløb. STU, Livsduelighed arbejder bl.a. med  ADL, bo-træning, økonomi, fællesskaber, indkøb, og fritidsaktiviteter. Målgruppen er udviklingshæmmede unge, hvor nogle har andre...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Nyborg Kommune Nørrevoldgade 14,5800Nyborg,Danmark
Nyborg Kommune søger grundforløbselever til GF2 DigiTech-linjen. Interesserer du dig for mennesker og teknologi, og vil du være med til at være rollemodel og first mover, når det kommer til at bruge teknologiske hjælpemidler i plejen af borgerne? Så er du måske en af de kommende elever på den nye DigiTech-linje for social- og sundhedsassistentelever. En fremtidssikret uddannelse DigiTech-linjen er en social- og sundhedsassistentuddannelse, hvor der er særligt fokus på velfærdsteknologi, og den værdi teknologi kan skabe for borgerne. Som DigiTech-elev skal du lære det samme i teori og praksis som de øvrige social- og sundhedsassistentelever, men herudover kan du glæde dig til at lære en masse om teknologi og digitalisering på velfærdsområdet. Når du er færdiguddannet, står du med gode kort på hånden ift. fremtidens arbejdsmarked og videreuddannelse. I undervisningen kan du forvente, at det digitale gennemsyrer den måde, din undervisning og din læring bliver tilrettelagt på. Du kan...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Nyborg Kommune Nørrevoldgade 14,5800Nyborg,Danmark
Nyborg Kommune søger grundforløbselever med ansættelse på GF2 i januar 2023 med fortsættelse på hovedforløb i juni 2023. Har du lyst til at arbejde med mennesker inden for omsorg og sundhed, hvor du kombinerer teori og praksis? I Nyborg kommune har vi fokus på at skabe gode rammer for din uddannelse. Som elev bliver du en del af et stærkt arbejdsfællesskab og et inspirerende læringsmiljø, hvor din udvikling er i fokus, og hvor du hver dag er med til at gøre en forskel, sammen med borgerne. Vi inviterer dig indenfor i de daglige refleksioner og faglige drøftelser, hvor du kan sætte din uddannelse og faglighed i spil med plads til nysgerrighed og undren med afsæt i vores fælles kerneopgave: ”SAMMEN med borgeren skaber vi mulighed for et sundt, aktivt og værdigt liv”. Som elev i Nyborg Kommune oplever du et tæt samarbejde med praktikvejleder, uddannelseskoordinator, daglig leder og kollegaer, som alle tager aktiv del i din uddannelse, sammen med dig. Social- og...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Nyborg Kommune Skippergade 28,5800Nyborg,Danmark
Vi er 19 dynamiske og engagerede medarbejdere på vores klinik med seks behandlerrum. Klinikken er beliggende centralt i Nyborg - tæt på både motorvej og station. Vi betjener ca. 6400 børn og unge, samt ca. 200 borgere i omsorgstandplejen og vi varetager socialtandpleje. Tandplejen arbejder med fokus på Nyborg Kommunens kerneopgave Hvem er vi? Vi er en arbejdsplads, hvor positivt samarbejde og humoristisk sans er vigtigt. Vi har stor fokus på både faglighed, udvikling og trivsel. Vi arbejder i undersøgelsesteams med tandlæge, tandplejer og klinikassistenter, med en høj grad af uddelegering til klinikassistenter. Hvem er du? Du har lyst til at arbejde med børn, unge og omsorgstandpleje. Du kan assistere ved stolen og indgå i arbejdet i sterilisationen. Du er positiv og har gode samarbejdsevner. Du er fagligt nysgerrig og har lyst til at arbejde i teams. Vi kan tilbyde et indholdsrigt, udfordrende og varieret arbejde med gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Yderligere...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023