Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Nordfyns Kommune

  • Vestervænget 21,5471Søndersø,Danmark
Nordfyns Kommune Vesterled 27,5471Søndersø,Danmark
Fællesbo er et lille botilbud beliggende centralt i Søndersø og yder støtte efter ABL §105 (kommunal bolig) og SEL §85 (bostøtte). Fællesbo er et visiteret tilbud for borgere, der primært har en eller flere psykiske lidelser og sociale problemstillinger. De er meget forskellige, og modtager støtte, i større eller mindre grad, med udgangspunkt i deres individuelle VUM-udredning. Arbejdstiden ligger typisk i tidsrummet kl. 8-15 og kl. 14-21 i hverdagen samt kl. 10-17 weekender og helligdage. Arbejdet består primært af bostøtte i eget hjem og fælleshus. Der forekommer lettere plejeopgaver og medicinhåndtering. Det er dog langt fra det primære i arbejdet. Borgergruppen består p.t. af 12 beboere i alderen 25-72 år med forskellige psykiatriske diagnoser. Personalegruppen består af socialfaglige medarbejdere, som alle har en bred psykiatrisk erfaring. Vi har daglige overlap med sparring. I starten vil der være et introforløb, hvor du vil følges med de faste medarbejdere. Da en del af...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Nordfyns Kommune Vesterled 42,5471Søndersø,Danmark
Kan du skabe udvikling og sætte retning? Være proaktiv i forhold til det nære sundhedsvæsen? Og er du stærk til at lede i tværfaglighed og skabe følgeskab? Så har vi en spændende stilling til dig. Nordfyns Kommune søger en teamleder til vores Rehabiliterings- og behandlingscenter. Hvem er vi Nordfyns Kommune har placeret Rehabiliterings- og behandlingscentret i Søndersø. På centret er der 20 pladser fordelt på 14 døgnpladser og 6 dagspladser, som alle skal være med til at sikre borgerne behandling, genoptræning og rehabilitering tæt på hjemmet. Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat og består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og fysio- og ergoterapeuter. Vi arbejder rehabiliterende i et tæt samarbejde med borger og pårørende. Fagligheden er højsædet, og vi har fokus på kerneopgaven, høj kvalitet i opgaveløsningen og videreudvikling af det tværfaglige samarbejde – både internt og eksternt. Rehabiliterings- og behandlingscentret har en helt central rolle i den...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Nordfyns Kommune Vesterled 8,5471Søndersø,Danmark
Vi søger 1 job- og kontanthjælpsrådgivere til teamet, der arbejder med den jobrettede indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Teamet, der også arbejder med borgere i ressourceforløb og integration består af i alt 10 jobrådgivere og 5 virksomhedskonsulenter. Vores målsætning er at støtte flest mulige ledige til hurtigst muligt at vende tilbage til job, uddannelse og arbejdsmarkedet. Der arbejdes med udgangspunkt i den jobrettede samtale, hvor fokus er på, at støtte den ledige i selv at tage ansvar, med udgangspunkt i egne kompetencer og ønsker. Dit høje faglige niveau skal være en aktiv del af processen. Dine primære opgaver består i via jobrettede og støttende samtaler, at understøtte aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere til hurtigst muligt selv at finde vej tilbage til job og selvforsørgelse gennem mål, plan og aktive tilbud, især virksomhedsrettede at udarbejde jobplaner og iværksætte indsatser i samarbejde med den...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Nordfyns Kommune Bryggerivej 20,5450Otterup,Danmark
Vi søger en social- og sundhedsassistent der vil være med til at skabe meningsfulde aktiviteter på vores tilbud på Højskolen 5-kanten. Vil du med din social- og sundhedsfaglighed være med til at skabe meningsfulde aktiviteter for personer med demens? Har du lyst og mod til at gå nye veje og skabe nye måder at løse vores kerneopgave bedst muligt? Ønsker du at arbejde fagfagligt i en tværfaglig kontekst? Så er det måske lige denne stilling du skal søge.. Vores vision: Vores vision for Nordfyns Kommunes aktivitets- og demensområde er at understøtte en meningsfuldt liv med aktivitet og deltagelse for den enkelte person samt at rådgive og afløse pårørende. Dette afhængigt af hvor vedkommende er i sit sygdomsforløb eller livssituation. Hvem er vi egentlig, og hvad er opgaven? Højskolen 5-kanten med kompetencecenter er ikke en traditionel institution men er et frirum for kursisterne og deres pårørende. Vores personale er en tværfagligt sammensat gruppe af engagerede og dygtige medarbejder...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Nordfyns Kommune Bryggerivej 20,5450Otterup,Danmark
Vi søger en ergoterapeut der vil være med til at skabe meningsfulde aktiviteter på Højskolen 5-kanten og aktivitetscenter Bogense. Vil du med din ergoterapeutiske faglighed være med til at skabe meningsfulde aktiviteter for personer med demens eller andre kognitive/fysiske funktionsnedsættelser? Har du lyst og mod til at gå nye veje og skabe nye måder at løse vores kerneopgave bedst muligt? Ønsker du at arbejde fagfagligt i en tværfaglig kontekst? Så er det måske lige denne stilling du skal søge.. Hvem er vi egentlig, og hvad er opgaven: Højskolen 5-kanten med kompetencecenter og Aktivitetscenter Bogense er Nordfyns Kommunes to aktivitetscentre. Højskolen 5-kanten og Aktivitetscenter Bogense er ikke en traditionel institution, men er et frirum for kursisterne og deres pårørende. Vores personale er en tværfaglig sammensat gruppe af engagerede og dygtige medarbejder og frivillige, som gør at stederne er helt unikke. Vores primære formål på Højskolen 5-kanten og Aktivitetscenter...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023