Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Københavns KommuneBotilbud Radisevej

  • Radisevej 6,2300København S,Danmark
Fuldtid
Københavns KommuneBotilbud Radisevej Radisevej 6,2300København S,Danmark
Vi søger en kontaktperson til Ungetilbuddet Radisevej, som er et midlertidigt socialpsykiatrisk botilbud på Amager efter servicelovens §107. På botilbuddet bor 30 unge i alderen 18-25 år, som arbejder aktivt med psykosociale udfordringer og deres psykiske lidelser. Hvorfor Radisevej? På Botilbuddet Radisevej arbejder vi med at understøtte og forbedre de unges sociale kompetencer og generelle færdigheder, så de på sigt kan flytte i egen lejlighed. Arbejdet med de unge favner bredt, og indsatsen er individuelt tilrettelagt med alt lige fra individuelle samtaler, støtte til at komme i beskæftigelse eller en tur på museum. Kerneopgaven som kontaktperson er, at du via relationsarbejde hjælper de unge videre i livet og gerne indenfor en periode på to år. Som kontaktperson på Radisevej har du god tid til nærvær, og du har stor frihed i dit arbejde med de unge. Vi arbejder med dialektisk adfærdsterapi, MI, NADA, low arousal og recovery/rehabilitering som metoder og tilgange, men hvis du har...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023