Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Albertslund KommuneBotilbud

  • 2620Albertslund,Danmark
Albertslund KommuneBotilbud 2620Albertslund,Danmark
Vi arbejder hver dag fokuseret på at optimere livskvaliteten for borgere med særlige behov  – vil du være med? Boligerne Herstedøster Sidevej er et længerevarende botilbud efter Servicelovens § 108 til 24 voksne borgere med udviklingshæmning samt differencerede støttebehov uden pleje. Botilbuddet havde 40 års jubilæum i år. Botilbuddet er beliggende i fantastiske rammer midt i den gamle landsby i Herstedøster. Vi er 16 pædagoger som varetager rammerne for beboernes liv og en so-su assistent som varetager alt sundhedsmæssigt i relation til beboerne. Vi tilbyder: * En arbejdsplads med synlig, nærværende og anerkendende ledelse som vægter udvikling og medindflydelse * En arbejdsplads som vægter og aktivt værdsætter refleksion, nye idéer, involvering og  et positivt og godt arbejdsmiljø * En arbejdsplads som modtager nye kollegaer igennem mentorordning på 2 uger * En arbejdsplads med høj faglig standard, sammenhold, loyalitet og engagement * En arbejdsplads som er i udvikling og i 2023...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023