Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Københavns KommuneCenter for Støtte til Borgere i egen Bolig og Aktivitets og Samværstilbud

  • Sundbygårdsvej 1,2300København S,Danmark
Fuldtid
Københavns KommuneCenter for Støtte til Borgere i egen Bolig og Aktivitets og Samværstilbud Sundbygårdsvej 1,1000København K,Danmark
Er du glad for frisk luft og motion? Vil du være med til at understøtte vores § 85-tilbud i København og støtte psykisk sårbare borgere i eget hjem til et mere selvstændigt og meningsfyldt liv? Vi søger visionære og erfarne sundhedsfaglige eller socialfaglige hjemmevejledere til faste stillinger på 37 timer pr. uge på hverdage (i dagtimer) til Center for Støtte til Borgere i Egen Bolig og Aktivitets- og Samværstilbud, Borgercenter Voksne i Socialforvaltningen. Socialpsykiatrien har fokus på at understøtte borgeren i at leve et normalt, meningsfyldt og så selvstændigt liv som muligt med fastholdelse i egen bolig og deltagelse i samfundet. Københavns Kommune arbejder målrettet for, at flere københavnere klarer sig bedre og har mindre behov for hjælp. Centret er en spændende arbejdsplads i udvikling. Vi er p.t. i gang med at styrke og udvikle vores § 85-tilbud til borgerne endnu mere, da vi oplever en stigende efterspørgsel. Vi søger kollegaer til vores enheder i København: Korsgade på...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023