Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Landbrugsstyrelsen

Landbrugsstyrelsen
Vil du være med til at forvalte tilskudsmidler for millioner? Har du lyst til at få en alsidig hverdag med mange forskelligartede opgaver og gode kolleger? Er du fremdriftsorienteret, og kan du kombinere alt dette med høj kvalitet? Så er du måske én af vores nye sagsbehandlere i Team LDP i Augustenborg. Fra EU regler til effekt i landbruget I Team LDP Tilskud behandler vi ansøgninger om tilsagn til, ændring af og udbetaling af projektstøtte til landmænd, gartnerier og planteskoler under Landdistriktsprogrammet og den nye CAP-ordning. Via Landdistriktsprogrammet og den nye CAP-ordning kan landmænd søge om EU-tilskud til opførelse eller renovering af stalde eller indkøb af miljøteknologier, som har til formål at fremme eksempelvis økologi, bæredygtighed eller dyrevelfærd. Vores fornemste opgave er at sikre landmændene/gartnerne det korrekte EU-tilskud samt at kontrollere, at landmænd, gartnerier og planteskoler lever op til de fastsatte regler for de forskellige...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Landbrugsstyrelsen
Advokatsekretær, kontorassistent, jordbrugsteknolog, ejendomsmæglerassistent- eller bankuddannet? Vejen til vores jordfordelingskontor er mange. Har du lyst til at være med, når landbrugsarealer bliver opkøbt og omlagt til natur, så er det dig, vi søger. Stå i spidsen for dine egne projekter Vi søger nye kolleger til Team Jordfordeling i Tønder, til en gruppe som i øjeblikket består af 5 medarbejdere. Din opgave bliver at gøre handler klar i en jordfordeling, så lovgivningen bliver overholdt og økonomien sikret, når mange landbrugsarealer i store jordfordelingsprojekter skifter ejer på samme tid. Du kommer til at arbejde selvstændigt og får ansvaret for berigtigelsen af dine egne projekter. Der indgår mange aspekter i berigtigelsen af en jordfordeling, og derfor kommer du til at arbejde sammen med mange andre kolleger i enheden og på tværs i teamet. En stor del af dit arbejde bliver at håndtere dialogen med eksterne samarbejdspartnere, der er involveret i jordfordelingsprojekter på...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023