Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Ankestyrelsen

  • Teglholmsgade 3,2450København SV,Danmark
Ankestyrelsen
Du er en fagligt dygtig og opdateret neurolog, der præcist kan vurdere og formidle omfang og årsagssammenhænge mellem en arbejdsskade og følgevirkninger. Du har desuden overskud og interesse for at løse speciallægekonsulentopgaver i tæt samarbejde med jurister ved siden af din faste overlægestilling som neurolog. Vi søger en neurologisk speciallægekonsulent til vores arbejdsskadeområde. Din primære opgave vil være at afgive skriftlige, lægefaglige vurderinger inden for dit speciale i konkrete arbejdsskadesager. Sagerne kan handle om anerkendelse af arbejdsskader, varigt mén, behandlingsudgifter og erhvervsevne. Arbejdet foregår hjemmefra via pc. Ud over at udarbejde skriftlige vurderinger kommer du til at deltage på omkring to ankemøder årligt, hvor opgaven er at bistå med lægefaglige forklaringer og vurderinger. Sagerne på ankemødet afgøres af Ankestyrelsens jurist og to beskikkede medlemmer (lægmænd), som repræsenterer henholdsvis arbejdsgiver og arbejdstager. Derudover indebærer...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023