Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

KiF Næstved

KiF Næstved
KiF Næstved søger to dygtige og energiske socialrådgivere til faste stillinger i fodlænkeafdelingen - afsoning i hjemmet under elektronisk overvågning. I forbindelse med en udvidelse af fodlænkeordningen, opnormeres afdelingen med to ekstra stillinger. Fodlænkeafdelingen består aktuelt af 16 medarbejdere omfattende socialrådgivere, en fængselsbetjent og administrativt personale. Arbejdet udføres i dette tværfaglige team, hvor der er et tæt samarbejde om alle afsonere. Det er Kriminalforsorgens vision, at bringe mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet. Arbejdet omfatter: udarbejdelse af egnethedsvurderinger og sagsbehandling i forbindelse hermed samarbejde med relevante samarbejdspartnere, bl.a. kommuner, misbrugscentre m.m. iværksættelse af afsoning kontrol og tilsyn med personer, der afsoner fængselsstraf i eget hjem motiverende samtaler på bopælen diverse afgørelser under afsoningen skiftende arbejdstider, herunder vagter uden for normal arbejdstid Vi forventer at:...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023