Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Fredensborg KommuneGranbohus

  • Hillerødvejen 43,3480Fredensborg,Danmark
Fredensborg KommuneGranbohus Hillerødvejen 43,3480Fredensborg,Danmark
DU KAN NÅ DET ENDNU - For at tiltrække et bredere ansøgerfelt har vi valgt at forlænge ansøgningsfristen.. Granbohus er Fredensborg Kommunes aflastningstilbud, i henhold til serviceloven, til hjemmeboende børn, unge og voksne med vidtgående fysisk- og/eller psykisk handicap. Granbohus er fysisk placeret på tre matrikler i henholdsvis Fredensborg, Birkerød og Jægerspris. Da vores nuværende afdelingsleder i afdelingen Skovlyst i Jægerspris har valgt at søge nye udfordringer, søger vi en ny afdelingsleder. Granbohus formål og målsætning Institutionens formål er at yde omsorg og pleje til børn, unge og voksne med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Derudover at bidrage til vedligeholdelse og udvikling af barnets fysiske, psykiske og sociale behov. Formålet med aflastning er at støtte op om familien, så barnet/den unge kan blive boende i hjemmet, så længe det er rigtigt for barnet/den unge og den øvrige familie. Målsætning som aflastningstilbud er at give...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023