Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Vejen KommunePlatformen ABS

  • Skolegade 7,6650Brørup,Danmark
Vejen KommunePlatformen ABS Skolegade 7,6650Brørup,Danmark
Hvad er Platform Platform er et beskæftigelsestilbud til psykisk sårbare i Vejen Kommune, og et samarbejde mellem Socialpædagogisk Center og Jobcenteret i Vejen Kommune. Der er 65 borgere (foruden de kommende elever) tilknyttet Platform hvor borgerne arbejder med at forbedre deres arbejdsevne, men også arbejder for at opnå færdigheder og kompetencer. Borgerne der er tilknyttet Platform kan således både være under Servicelovens § 103, men også under Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats. Det betyder for borgergruppen, at de udover deres psykiske sårbarhed også skal arbejde med at (gen)finde fodfæstet på enten arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet. I Platform sætter det et særligt krav til arbejdet, at man har dette udviklingsfokus for øje. At vi for alle borgere støtter dem i at tage skridt der bringer dem tættere på arbejdsmarkedet uagtet hvilken målgruppe de tilhører. Platform løser en række opgaver i samarbejde med Vejen Kommune, samt for virksomheder i kommunen. Disse opgaver...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Vejen KommunePlatformen ABS Skolegade 7,6650Brørup,Danmark
Hvad er Platform Platform er et beskæftigelsestilbud til psykisk sårbare i Vejen Kommune, og et samarbejde mellem Socialpædagogisk Center og Jobcenteret i Vejen Kommune. Der er 65 borgere tilknyttet Platform hvor borgerne arbejder med at forbedre deres arbejdsevne, men også arbejder for at opnå færdigheder og kompetencer. Borgerne der er tilknyttet Platform kan således både være under Servicelovens § 103, men også under Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats. Det betyder for borgergruppen, at de udover deres psykiske sårbarhed også skal arbejde med at (gen)finde fodfæstet på enten arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet. I Platform sætter det et særligt krav til arbejdet, at man har dette udviklingsfokus for øje. At vi for alle borgere støtter dem i, at tage skridt der bringer dem tættere på arbejdsmarkedet uagtet hvilken målgruppe de tilhører. Platform løser en række opgaver i samarbejde med Vejen Kommune, samt for virksomheder i kommunen. Disse opgaver består bl.a. af...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023