Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Allerød KommuneTværfagligt Kompetencecenter

  • Bjarkesvej 2,3450Allerød,Danmark
Allerød KommuneTværfagligt Kompetencecenter Bjarkesvej 2,3450Allerød,Danmark
Sundhedsplejen i Allerød Kommune søger en sundhedsplejerske på 32 - 37 timer om ugen i en fast stilling. Stillingen er til besættelse 1. marts 2023 eller snarest derefter. Stillingen omfatter en kombineret ordning med både spæd-, småbørns- og skolearbejde. Sundhedsplejen er en del af det tværfaglige kompetencecenter i afdelingen Skole og Dagtilbud i Forvaltningen og består ud over sundhedsplejersker af logopæder, psykologer, konsultative pædagoger, konsulenter, ledelse og administration. Hele 0 - 18 års området i Allerød Kommune arbejder ud fra Det fælles børne- og læringssyn . Det er baseret på, at børn og unge skal udvikle sig til hele mennesker, hvor både faglige, personlige og sociale kompetencer er lige vigtige. Forældrene er de vigtigste aktører i deres børns liv, og vi inddrager derfor altid forældrene i samarbejdet med deres børn. Vi arbejder målrettet med tidlig indsats og inklusion. Vi er et team på 8 sundhedsplejersker og 1 teamleder, som tilbyder dig: et spændende...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023