Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Ballerup KommuneBrydehuset

  • Brydehusvej, 12,2750Ballerup,Danmark
Ballerup KommuneBrydehuset Brydehusvej, 12,2750Ballerup,Danmark
Det sociale område er i udvikling – og vi følger med. Derfor søger vi nysgerrige og fagligt engagerede medarbejdere med socialfaglige kompetencer til vores to nye tilbud for unge og voksne med psykiske og sociale udfordringer. Kan du se dig selv være med til at skabe trygge rammer og en god atmosfære i fællesskabet, og kan du samtidig gå på opdagelse efter den enkeltes potentialer, drømme og udviklingsmuligheder? Så kan du være med fra begyndelsen, når vi åbner vores nye tilbud. Du bliver en del af et nyetableret team omkring de to botilbud: Ét til unge med psykisk sårbarhed, der har brug for en målrettet indsats, inden de kan bo for sig selv for første gang, og ét til voksne, der har brug for rammer og hjælp til at komme (tilbage) i egen bolig. Du bliver primært tilknyttet ét af tilbuddene. Organisatorisk bliver du en del af Brydehuset, der udfører Ballerup Kommunes socialpsykiatriske indsats for voksne. Kerneopgaven og de to tilbud De to tilbud omfatter begge botræning og mulighed...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Ballerup KommuneBrydehuset Brydehusvej, 12,2750Ballerup,Danmark
Det sociale område er i udvikling – og vi følger med. Vi har brugt det meste af dette år på at organisere os under overskriften ”Den bedste udgave af os selv”, som i overordnede træk betyder, at vi har etableret en ny teamstruktur med en høj grad af medledelse og indflydelse. Nu er processen der, hvor ledelsesopgaven skal tilpasse, sådan at den nye organiseringsform understøttes bedst muligt – og derfor søger vi tre nye leder-kolleger, som vil bidrage med engagement og viden til vores organisation og vores ledelses-team. Hvem er vi Brydehuset har omkring 100 medarbejdere fordelt på 4 – snart 6 – forskellige matrikler. Vores overordnede kerneopgave handler om kommunale indsatser til voksne med særlige behov, og vi er en del af Ballerup Kommune. Brydehuset har en vision om at være Danmarks mest anerkendte samskaber af sociale indsatser inden for rusmidler, socialpsykiatri og udviklingshæmning. Vi er en dynamisk, tværfaglig organisation med flere end 14 forskellige faggrupper, der...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Ballerup KommuneBrydehuset Brydehusvej, 12,2750Ballerup,Danmark
Vi udvikler og udvider vores tilbud til psykisk sårbare og socialt udsatte borgere. Derfor søger vi et helt nyt team af nysgerrige og fagligt engagerede kolleger med socialfaglige kompetencer til opgaver indenfor §§85 og 82. Som noget ekstraordinært søger vi også en kollega med særlig sprogkompetence; ukrainsk eller russisk. Denne opgave skal løses fra Den Sociale Indgang. Dine vigtigste opgaver Som vejleder inden for §82 /§ 85 området er opgaven at understøtte borgerne til at mestre livet ud fra borgernes egne ønsker. Vi arbejder ud fra en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang, og omsætter begreberne fra teori til det daglige, praktiske arbejde og gennem faglige drøftelser og fast supervision. Vores intention er hele tiden at følge med udviklingen – og det betyder, at vi har fokus på tendenser, løbende optimering og forandringspotentialer. Området er organiseret sådan, at udfører og myndighed er samlet under et – og således er direkte kolleger. Det har stor betydning for...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023