Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Herlev KommuneVoksenrådgivning og Visitation

  • Herlev Bygade 90,2730Herlev,Danmark
Herlev KommuneVoksenrådgivning og Visitation Herlev Bygade 90,2730Herlev,Danmark
Voksenrådgivning og Visitation søger en udviklingsorienteret myndighedsleder pr. 1. marts 2023 til Team Visitation og Team Handicap og Psykiatri. Kom og vær med i en ambitiøs udvikling Som leder i Voksenrådgivning og Visitation skal du facilitere, at borgerne i samarbejdet med myndigheden oplever sig anerkendt og medinddraget, samt at der træffes helhedsorienteret og sammenhængende afgørelser med det formål, at borgerens egne potentialer udvikles/understøttes, så borgerne oplever progression og selvbestemmelse. Voksenrådgivning og Visitation arbejder med udviklingsplaner, og vi skal de kommende år bidrage i arbejdet med frisættelse og selvbestemmelse på ældreområdet, tidlig forebyggende indsats på det specialiserede voksenområde samt udvikling af eget ”speciale” på myndighedsområdet. Herlev Kommunes ambition – Herlev i fremgang I Herlev er det ambitionen, at voksne skal leve så selvstændigt et liv, som det er muligt, hvor den enkelte får større mulighed for at skabe det liv, de...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023