Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Albertslund KommuneDen kriminalpræventive enhed

  • 2620Albertslund,Danmark
Albertslund KommuneDen kriminalpræventive enhed 2620Albertslund,Danmark
Den Kriminalpræventive Enhed (DKE) søger pædagogfaglige medarbejdere Stillingsbetegnelse: Den Kriminalpræventive Enhed (DKE) søger pædagogfaglige medarbejdere til alment opsøgende og tryghedsskabende arbejde. Stillingerne er tidsbegrænset med udløb 31. december, 2023. Ansøgningsfrist: 20. januar, 2023 Afdeling: Den Kriminalpræventive Enhed (DKE) Det tryghedsfremmende og kriminalitetsforebyggende arbejde i Albertslund har stor prioritet, og kommunalbestyrelsen besluttede derfor i 2021 at styrke området yderligere med en ekstrabevilling frem til 31. december 2023. Formålet er at supplere den eksisterende tryghedsindsats med en mere almenpædagogisk, hvor målgruppen ikke nødvendigvis udviser direkte kriminalitetsrelateret eller truende adfærd, men er børn og unge, der i kraft af deres gadeorienterede livsstil kan virke utryghedsskabende på omgivelserne. Som følge heraf er der etableret et team af ”brobyggere” målrettet pædagogisk motivations- og tryghedsarbejde i byens offentlige rum....
Ansøgningsfrist:
05/02/2023