Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Aalborg KommunePlejeboliger Trækbanen

  • Dag Hammarskjølds Gade 3,9000Aalborg,Danmark
Aalborg KommunePlejeboliger Trækbanen Dag Hammarskjølds Gade 3,9000Aalborg,Danmark
Aalborg Kommune har siden januar 2017 med succes udrullet ordningen med praktiserende læger tilknyttet plejehjem i tæt samarbejde med PLO-K Aalborg. Alle 38 plejehjem i kommunen (inkl. private plejehjem og specialplejehjem) har en fast tilknyttet praktiserende læge til stor tilfredshed for alle parter. Vores fasttilknyttede læge på Trækbanen har dog netop været nødt til at stoppe som plejehjemslæge og derfor er der opstået en mulighed for at blive plejehjemslæge på Trækbanen. Ordningen med faste læger på plejehjem indeholder to elementer: At borgere på plejehjem tilbydes at skifte til den læge/det lægehus, som er fast tilknyttet plejehjemmet. Her foregår patientbehandlingen som vanligt, dvs. med honorar i henhold til overenskomst om almen praksis og lokale aftaler. At praktiserende læge yder en generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet og for denne ydelse automatisk modtager en månedlig ydelse jf. overenskomsten. Rådgivningen må ikke være relateret til behandlingen af den...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023