Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Krisecenter Vita Fuglebjerg

Krisecenter Vita Fuglebjerg
Fordelt på to smukke landejendomme, på henholdsvis Ravnstrupvej 58, Herlufmagle og Skælskørvej 54, Fuglebjerg, driver vi Krisecenter Vita, et narrativt funderet krisecenter, efter serviceloven §109 og §110, med fokus på inklusion og anti-autoritær pædagogik. I oktober 2022 åbnede vi dørene for huset i Herlufmagle, og har erfaret at behovet for vores indsats er højt. Vi ønsker derfor at få startet huset i Fuglebjerg op allerede i løbet af januar 2023, og er derfor på nuværende tidspunkt i gang med at finde fire kontaktpersoner og to nattevagter, sådan at vores medarbejdergruppe bliver fuldtallig. Videre ønsker vi at finde en stedfortræder mere, sådan at vi vil have en stedfortræder i hvert hus. Hvad søger vi: En stedfortræder som har lyst til at tage del i vores ledelsesteam og sammen med os lægge stenen i Krisecenter Vitas fundament. En stedfortræder som vil være toneangivende for den stemning og aktivitet som praktiseres dagligt i huset i Fuglebjerg. En stedfortræder som har mod på...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023