Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Jura, Digitalisering og IT

Jura, Digitalisering og IT
Ringsted Kommune er i gang med etableringen af kommunens stadsarkiv, og vi har brug for en medarbejder som både har lyst til at sætte retningen for arkivet og som også kan sikre en stabil drift af arkivet. Om jobbet Ringsted Kommune har gennem en periode været i gang med arkivering af de elektroniske systemer, og fokus er nu rettet mod de fysiske arkivalier. Kommunens fysiske arkivalier skal gennemgås og registreres, det skal sikres at alle arkivalierne opbevares korrekt, og at de er tilgængelige for offentligheden. Derfor har vi brug for en medarbejder i 15-20 timer om ugen, med arkivfaglige kompetencer. Hvem er du Vi ønsker en medarbejder, som ikke er bange for udfordringer, og som vil kaste sig helhjertet ind i etableringsfasen af Stadsarkivet. En medarbejder med ambitioner om at få opbygget et velfungerende stadsarkiv, og som ikke er bange for at udfordre gamle vaner. Selv om du arbejder selvstændigt, vil du være en del af et større team, der sparrer med hinanden på tværs af...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023