Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Familieretshuset, Afdeling Aabenraa

Familieretshuset, Afdeling Aabenraa
Opgaver Hvervet består i at være stedfortræder og deltage i møder i kommunens børn- og unge-udvalg, når de pædagogisk-psykologisk sagkyndige eller 1. suppleanten ikke har mulighed for det. Udover at være medlem af udvalget med stemmeret, skal den pædagogisk-psykologisk sagkyndige yde udvalget veljedning om, hvorvidt der er indhentet de fornødne sagkyndige udtalelser og undersøgelser om barnet og dets forældre. Ud fra en bedømmelse af de foreliggende oplysninger om barnet eller den unge persons familie, skal den sagkyndige vejlede om, hvilke foranstaltninger der må anses for bedst egnede til at fremme barnets eller den unge persons udvikling i det enkelte tilfælde. Børn- og unge-udvalget består af 5 medlemmer, 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige, 2 som vælges af og blandt kommunalbestyrelsen og en dommer som leder mødet. Børn- og unge-udvalget træffer bl.a. afgørelse om anbringelse uden for hjemmet af børn og unge under 18 år. Om dig Der er ikke krav om, at du som...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Familieretshuset, Afdeling Aabenraa
Vil du være med til at gøre en forskel for forældre og børn i krise, og har du lyst til at arbejde i et kontor præget af høj faglighed og drift? Så læs videre. Bliv en del af holdet I Visitation og Forældreansvar bliver du en del af et team, som varetager den første kontakt til borgerne, når de henvender sig skriftligt til Familieretshuset vedrørende forældremyndighed, bopæl og samvær. Du vil være med til at vurdere, hvordan sagerne bedst behandles. Visitation og Forældreansvar er bindeleddet mellem borgerne og Familieretshuset i hele landet, og vi har derfor en stor berøringsflade. Visitation og Forældreansvar deltager endvidere i børnefaglige netværk. Arbejdsopgaver Som børnefaglig medarbejder i Visitation og Forældreansvar skal du behandle sager om forældremyndighed, bopæl og samvær. Arbejdet i kontoret er præget af, at telefonsamtaler foregår med personer i krise, hvorfor det er vigtigt, at du er god til at kommunikere og kan håndtere konfliktsituationer. I Visitation og...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023