Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Distrikt Viborg Midt

Distrikt Viborg Midt
Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering distrikt Viborg Midt søger en social- og sundhedsassistent, gerne med tiltrædelse pr. 01. marts 2023 eller snarest muligt. Det er en fast stilling på 30-37 timer ugentlig i blandede vagter (kan individuel aftales) og 3 1/2 weekend over 12 uger. I Distrikt Viborg Midt arbejder vi ud fra Viborg Kommunes værdigrundlag, der bygger på værdierne: mangfoldighed, ordentlighed, dygtighed og mod Hos os arbejder sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere tæt sammen for at løse kerneopgaven som er et  ”samarbejde med borgeren om et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv – hele livet.” Psykiatri, udsatte og demens området er de tre største borgergrupper. Vi har stort fokus på det gode arbejdsmiljø og arbejder aktivt med det hver dag, så du møder en arbejdsplads med engagerende kollegaer der prioriterer dialogen og samarbejdet højt. Vi lægger stor vægt på det gode samarbejde. Vi kan tilbyde et team som sætter kvaliteten i...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023