Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Socialpsykiatriske tilbud

Socialpsykiatriske tilbud
Vi søger 2 nye kollegaer, da den ene går på pension og den anden har fået nyt job. Begge stillinger er på fuld tid. Socialpsykiatriske Tilbud, er Herlev Kommunes tilbud til borgere med psykiske vanskeligheder, som har behov for en recovery – orienteret og rehabiliterende indsats. Målgruppen i De Socialpsykiatriske Tilbud er både sårbare unge og voksne fra det 18. år og opefter. De to stillinger er i vores Bostøtte afdeling, hvor opgaverne er inden for servicelovens § 85, § 82a, §82b, og §99. De sidste par år har Socialpsykiatriske Tilbud arbejdet med at udvikle nye spændende tilbud inden for servicelovens § 82a og §82b. Nogle af de tilbud der tilbydes er, Mindfulnessforløb, Naturterapi, NADA, Yoga, Ungetilbud, Motionstilbud og Den Åbne dør - en åben rådgivning. Tilbuddet er lige nu i gang med at få et fælles metodegrundlag inden for den metakognitive metode. De Socialpsykiatriske Tilbud består af to afdelinger Bostøtten og Værestedet som er et aktivitets- og samværstilbud. I De...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023