Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Familieretshuset, Afdeling København

Familieretshuset, Afdeling København
Brænder du for at gøre en positiv forskel og har du lyst til at arbejde med børn, hvis forældre har søgt om behandling af sager som bopæl, forældremyndighed og/eller samvær? Tryghed og retning i ændrede familiesituationer I Familieretshuset løser vi alle opgaver for brudte familier i et enstrenget familieretligt system. Vi har øget fokus på at styrke forældrenes samarbejde om barnets trivsel med en konflikthåndterende tilgang. Barnets trivsel er det bærende hensyn, og har vi en særlig Børneenhed med en kontaktperson til barnet. Arbejdsopgaver I Familieretshusets Børneenhed har vi særligt fokus på inddragelse af børn. Barnets trivsel er omdrejningspunkt i alle opgaverne. Børneenheden tilbyder hjælp og støtte med udgangspunkt i det enkelte barns behov. Det er Børneenheden, som afholder børnesamtaler og udpeger en børnesagkyndig kontaktperson, der tilbyder børnesagkyndig rådgivning og støtte til barnet også i familieretten. Børneenheden betjener desuden skilsmissetelefonen, varetager...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Familieretshuset, Afdeling København
Brænder du for at gøre en positiv forskel i arbejdet med brudte familier, og har du lyst til at arbejde med mægling og konflikthåndtering i samspil med juraen i møder med forældre? Så læs videre. Kort om Familieretshuset I Familieretshuset løser vi alle opgaver for brudte familier i et enstrenget familieretligt system. Ansøgninger om samvær, bopæl og forældremyndighed bliver screenet og visiteret til det forløb, som passer til den enkelte families behov. Vi har fokus på at styrke forældrenes samarbejde om barnets trivsel. Arbejdsopgaver I Børn og Forældre har vi i møderne med forældre og i vores sagsbehandling fokus på udredning af risikofaktorer, konflikthåndtering og mægling, samt særligt fokus på familiernes individuelle udfordringer med henblik på at sikre de bedste løsninger for det enkelte barn. Målet er at understøtte barnets trivsel ved at støtte forældrene i at finde fælles løsninger, der er til gavn for deres barn, og ved at forældrenes konflikt dæmpes. På baggrund af...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Familieretshuset, Afdeling København
Brænder du for at gøre en positiv forskel og har du lyst til at arbejde med børn, hvis forældre har søgt om behandling af sager som bopæl, forældremyndighed og/eller samvær? Har du en baggrund som psykolog, cand. pæd., cand. pæd. psych, socialrådgiver, erfaren pædagog med relevant efteruddannelse eller lignende? Så læs videre. Tryghed og retning i ændrede familiesituationer I Familieretshuset løser vi alle opgaver for brudte familier i et enstrenget familieretligt system. Vi har øget fokus på at styrke forældrenes samarbejde om barnets trivsel med en konflikthåndterende tilgang. Barnets trivsel er det bærende hensyn, og har vi en særlig Børneenhed med en kontaktperson til barnet. Arbejdsopgaver I Familieretshusets Børneenhed har vi særligt fokus på inddragelse af børn. Barnets trivsel er omdrejningspunkt i alle opgaverne. Børneenheden tilbyder hjælp og støtte med udgangspunkt i det enkelte barns behov. Det er Børneenheden, som afholder børnesamtaler og udpeger en børnesagkyndig...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023