Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

MILJØSTYRELSEN

MILJØSTYRELSEN
Vil du være med på vores fredningshold, hvor vi varetager Miljøstyrelsens interesser i nye fredningssager og hjælper fredningsnævnene i sager om dispensation fra eksisterende fredninger? Siden 1917 har fredninger været et centralt værktøj i naturbeskyttelsen, som tages i brug, når vores allerstørste naturperler skal bevares. Med fredninger sikres også i mange tilfælde befolkningens adgang til naturen. Miljøstyrelsen er en del af Miljøministeriet og myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion. Vores kerneopgave er, at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed, og målsætningen er, at balancere hensynene til både beskyttelse og benyttelse. Miljøstyrelsen er landsdækkende og har ca. 1.100 medarbejdere. Styrelsens hovedkontor med ca. 700 arbejdspladser har til huse i Odense. Vi er en organisation, der bygger på et stærkt, fagligt fundament, og hvor nye og erfarne medarbejdere arbejder, skaber og lærer sammen. Det er...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023