Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Områdekontor Ringsted

Områdekontor Ringsted
Har du lyst til at gøre en forskel i en organisation, der varetager en samfundsmæssig vigtig opgave? Brænder du for fagligt diversitet, og trives du i en hverdag, hvor to dage sjældent er ens? Hvis du kan sige ja til ovenstående er muligheden her! Da vi opnormerer med sygeplejersker i Jyderup Fængsel, søger Kriminalforsorgen Sjælland lige nu 3 erfarne sygeplejersker, der sammen med de allerede ansatte fængselssygeplejersker, læger og lægesekretærer skal være med til at sikre, at de indsatte får en patientsikker og relevant sundhedspleje. Du skal varetage den daglige sundhedsbetjening af fængslets og arrestens indsatte. Arbejdsopgaverne kan bedst sidestilles med arbejdsgangen i en lægepraksis, idet de indsatte henvender sig til sygeplejersken med problemstillinger de ellers ville have henvendt sig til egen læge med. Arbejdsopgaverne er bl.a.: Medicinhåndtering Omsorgssamtaler Kronikerforløb Misbrugsbehandling (substitution) Modtagelsessamtaler Assistere ved lægekonsultation Tage...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023