Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Civilstyrelsen

  • 8800Viborg,Danmark
Civilstyrelsen 8800Viborg,Danmark
Et hverv som medlem af Retslægerådet med særlig indsigt i psykiatri er ledig til besættelse 1. juli 2023. Hvervet ønskes besat af en speciallæge med en bred psykiatrisk uddannelse, som til daglig er beskæftiget med faget ved en psykiatrisk afdeling. Som medlem af Retslægerådet deltager du inden for dit speciale sammen med Retslægerådets øvrige medlemmer, beskikkede sagkyndige og eventuelt ad hoc sagkyndige i behandlingen af enkeltsager, der forelægges for rådet. Der deltager som udgangspunkt tre medlemmer/sagkyndige i vurderingen af en sag. Sagsbehandlingen er hovedsageligt baseret på skriftligt materiale, og vurderingen, der i almindelighed skal foretages inden for to uger, afgives skriftligt. Antallet af sager varierer afhængig af, hvilke sagstyper, der forelægges Retslægerådet. Ved beskikkelse som medlem af Retslægerådet må påregnes en ugentlig arbejdstid på op til 14 timer. Honoraret udgør 285.945,13 kr. årligt (pr. 1. oktober 2022). Beskikkelsen sker for 6 år med mulighed for...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023