Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Københavns KommuneAktivitets- og Samværstilbud

  • Skjulhøj Allé 2,1000København K,Danmark
Fuldtid
Københavns KommuneAktivitets- og Samværstilbud Skjulhøj Allé 2,1000København K,Danmark
Har du lyst til at arbejde med psykisk sårbare? Har du fokus på recovery og rehabiliterende tilgange? Vil du være en del af vores fælles faglighed fremadrettet? Så er vi måske noget for dig! Aktivitet- og samværstilbuddene er en del af socialpsykiatrien i Københavns Kommune. Vi dækker tre tilbud: Ottilia i Valby, Pinta i Vanløse og Kontakten i Husum og bringer vores forskellige kompetencer i spil alle stederne. Ideen om recovery ligger bag de rehabiliterende tilgange, vi har til den enkelte borger. Vi har en koordineret og helhedsorienteret tilgang, hvor vi sammen med borgeren skaber et fundamentet, som gør den enkeltes recoveryproces mulig. Som vores nye kollega vil du have en central rolle i den daglige drift, det vil sige afholde de aktiviteter, der er på vores ugeskema, men også udvikle nye aktiviteter og gruppeforløb. Vi har fokus på strukturerede gruppeforløb, hvor vi tilbyder at støtte borgeren i at få fodfæste og blive bedre til at møde de udfordringer, som hverdagen byder....
Ansøgningsfrist:
05/02/2023