Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Aalborg KommuneEnghus

  • Roden 1,9260Gistrup,Danmark
Aalborg KommuneEnghus Roden 1,9260Gistrup,Danmark
I Voksenafdelingen sætter vi mennesker først, og sammen styrker vi den enkeltes potentiale og trivsel. Enghuset er et botilbud til 36 voksne mennesker med psykiatriske og sociale problemer og udfordringer. Vi arbejder efter lov om almene boliger § 105, lov om social service § 85 og sundhedsloven. Vi arbejder i blandede tjenester, flest om dagen og om aftenen. Vi arbejder i gennemsnit hver tredje weekend. Vi er organiseret i 3 teams og værdsætter og nyder et godt arbejdsmiljø. Vi har således en spændende og attraktiv arbejdsplads med en høj faglighed som vi løbende udvikler, fx gennem refleksioner, supervisioner, teammøder og uddannelse. Vi fokuserer på borgerens udvikling af selvstændighed samt mentale og fysiske sundhed. Vi er alle sundheds- og/eller socialfagligt uddannede, enten sygeplejersker, ergoterapeuter, pædagoger, social og sundhedsassistenter. Nogen af os har flere års erfaring og andre af os er nyuddannede. Vi vejleder og uddanner også social- og sundhedsassistentelever...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023