Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Horsens KommuneVisitation - Korte og akutte borgerforløb

  • Rådhustorvet 4,8700Horsens,Danmark
Horsens KommuneVisitation - Korte og akutte borgerforløb Rådhustorvet 4,8700Horsens,Danmark
I Horsens Kommune står vi sammen om at være ambitiøse, skabe sammenhæng for borgerne og fremstå som et fagligt fyrtårn – vil du være med? Visitation, korte og akutte borgerforløb søger pr. 1. marts 2023 to barselsvikarer til vores team af sagsbehandlende hjælpemiddelterapeuter. Stillingerne er på hhv. 37 og 30 timer/ugl, og er en kombination af hjemmebesøg og administrativt arbejde på Horsens Rådhus. Arbejdsopgaverne består bl.a. af: vurdering af borgernes funktionsniveau, for herudfra at træffe afgørelser på ansøgninger om hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning efter servicelovens §§112, 113 og 116 produktudvælgelse og tilpasning af bevilgede hjælpemidler målrettet sagsbehandling, hvor der balanceres mellem borgers ønsker, din faglige vurdering, den gældende lovgivning på området og Horsens Kommunes serviceniveau at sikre det tværfaglige fokus i sagsbehandlingen motivering i forhold til mestring og rehabilitering Vi ønsker, at du: har en uddannelse som ergo- eller...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023