Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Københavns KommuneDen Sociale Hjemmepleje - Center Syd

  • Radisevej 6,2300København S,Danmark
Fuldtid
Københavns KommuneDen Sociale Hjemmepleje - Center Syd Radisevej 6,2300København S,Danmark
Vil du være med til at sikre at udsatte borgere i København får den rette og kompetente hjælp? – Så kom og bliv en del af vores team Den Sociale Hjemmepleje - Center Syd søger en leder, der vil stå i spidsen for to af vores hjælpergrupper, som udgår fra Enghavevej. Den Sociale Hjemmepleje er en del af Socialforvaltningen i Københavns Kommune, og er delt op i to udførercentre, Syd og Nord samt myndighed. Vi leverer hjemmepleje, sygepleje og rehabilitering til borgere mellem 18 og 65 år, der har fysiske, psykiske eller socialpsykiatriske udfordringer eller handicaps. Den Sociale Hjemmepleje bidrager dagligt til at opfylde Socialforvaltningens ambition om at sikre et godt, meningsfuldt og værdigt liv for byens borgere med særlige behov. Vi er en del af Borger Center Voksne (BCV) i Socialforvaltningen. Vores indsatser tager afsæt i Omstillingsplanen for BCV ”Borgerens vej mod et selvstændigt liv”, samt centerets kerneopgave, som er ”At støtte den enkelte borgers udvikling mod at leve et...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023