Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sundheds- og rehabiliteringsenheden

Sundheds- og rehabiliteringsenheden
Fælles om sundhed og livskvalitet, et højt fagligt niveau og et stærkt kollegialt fællesskab, hvor vi løfter i flok. Dette er kendetegnende for træningsenheden på Sundhed og Rehabiliteringscenter Hørsholm. Lyder det som noget du gerne vil være en del af, så kan det være dig, vi mangler. Da en af vores erfarne fysioterapeuter, har valgt at søge nye udfordringer, søger vi en fysioterapeut med en stærk faglighed og erfaring med tværfagligt samarbejde til en fast stilling. Du får ansvar for at varetage døgngenoptræning af borgere på vores midlertidige pladser indenfor et bredt udsnit af diagnoser, både på basalt og avanceret niveau. Da vi er en stor gruppe der også dækker det ambulante område, vil du også kunne få ansvaret genoptræning på dette område, i forbindelse med ferie eller sygdom. Vi sætter en ære i at hjælpe hinanden på tværs i huset, og fungerer som en samlet enhed. Du vil primært varetage individuel træning på vores midlertidige pladser, men vil også kunne komme ti atl...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023