Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Skovgården

Skovgården
Botilbud Skovgården søger to social- og sundhedsassistenter til stillinger på mellem 32- 37 timer ugentligt. Skovgården er et botilbud for voksne med varige psykiske og fysiske funktionsnedsættelser . På Skovgården er der 24 boliger fordelt i 3 huse med hver 8 beboere i alderen 22 til 66 år. De 24 beboere på Skovgården har varige psykiske og fysiske funktionsnedsættelser og enkelte har psykiatriske diagnoser. Flere af beboerne på Skovgården har i stigende grad også aldersrelaterede funktionsnedsættelser, eksempelvis demens og har dermed et øget plejebehov. Personalet på Skovgården er primært pædagoger og vi har et social- og specialpædagogisk afsæt i tilgangen til beboeren.  Vi ønsker med ansættelse af social- og sundhedsassistenter at udvide vores perspektiver på beboeren samt opkvalificere vores sundhedsfaglige indsatser. På Skovgården er beboerne i centrum i eget liv. Vi tager bl.a. udgangspunkt i den enkeltes inddragelse og selvbestemmelse, ønsker og behov for omsorg og...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023