Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Hvidovre Hospital

Fuldtid
Hvidovre Hospital
Du kan være sygeplejerske, der har været uden for faget i nogle år, sygeplejestuderende eller social-og sundhedsassistent – vi oplærer dig til opgaverne. Vi kan aftale et fast rul eller vi kan aftale vagter fra måned til måned. Du vil dermed kunne få indflydelse på tilrettelæggelse af opgaverne, ud fra de kompetencer du har - i samarbejde med de timelønnede studerende, vi allerede har ansat samt sygeplejerskerne i afsnittet. Sygeplejerskerne i 324 har travlt – rigtig travlt… og vi kan derfor bruge hjælp til plejeopgaver, blodprøver, oprydning og klargøring af stuer, tjek af apparatur samt øvrigt forefaldende arbejde. Man arbejder som ’runner’ direkte under den ansvarshavende sygeplejerske, som i løbet af vagten vurderer, hvor sygeplejerskerne har mest behov for hjælp. Bliver du interesseret i en stilling med større ansvar efterhånden som tiden går, overblikket bliver større og kompetencerne bliver bedre og er du og 324 et godt match, så kan vi bestemt tale om det. Og...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Hvidovre Hospital
Klinisk udviklingssygeplejerske søges til korttidssengeafsnit 325 og kirurgisk dagafsnit 327 pr. 1/11 eller efter aftale. Korttidsafsnittet modtager både akutte og elektive gastrokirurgiske patienter, som skal til mindre operative indgreb samt enkelte gastromedicinske patienter til udredning. Afsnittet har åbent fra mandag morgen til fredag eftermiddag. Kirurgisk dagafsnit er primært til akutte patienter, som ikke kræver indlæggelse, men derimod subakut udredning. Desuden er der flere ambulante præoperative spor. Sygeplejen i korttidsafsnittet er præget af mange korte kontakter samt komprimerede patientforløb, hvor kommunikation og vejledning vægtes højt og foregår på et højt fagligt niveau. Vi er en velfungerende stabil gruppe af erfarne og meget engagerede sygeplejersker. Har du lyst til at blive en del af afsnit 325/327 og indgå i et ligeværdigt samarbejde med dine kolleger? Ønsker du at medvirke til udvikling af sygepleje og behandling til patienter i korte...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Hvidovre Hospital
Vi har to store sengeafsnit samt ambulatorier, hvor vi søger en sekretær, som skal bistå vores ledende overlæger i hverdagen herunder tage sig af administrative opgaver for vores yngre læge- og overlægegruppe i forbindelse med ansættelser, adgange, løn, normtider etc. Stillingen er en nyoprettet stilling, og du kan derfor få indflydelse på stillingens indhold. Kan du lide at få ting til at gå op i en højere enhed og har viden om arbejdstidsregler og overenskomster – eller lyst til at få det, så skal du søge dette job. Din profil Systematisk af natur og har lyst til at få hverdagen til blive nemmere for vores ledende overlæger samt den samlede lægegruppe i afdelingen Er god til at indgå i dialog med kolleger Kendskab til sundhedsvæsnet og gerne vagtplanlægning Erfaring med organisering og planlægning af komplekse opgaver Kan lide at arbejde i en funktion, der har stor berøringsflade til mange mennesker Erfaring med lægernes overenskomst og lønområde Du er nysgerrig og...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Hvidovre Hospital
Vi søger en visionær leder som sammen med cheflægen ønsker at stå i spidsen for den fortsatte udvikling af Akutmodtagelsen. Amager og Hvidovre Hospital er et af Danmarks største akuthospitaler som servicerer en tredjedel af Region Hovedstadens borgere. Afdelingen er i gang med at forberede en organisatorisk ændring af afgørende betydning for hele hospitalet. I maj 2023 etableres en fælles akutmodtagelse ved organisatorisk at fusionere Akutmodtagelsen og Gastro-modtagelsen, og i 4. kvartal 2023 samles denne fælles akutmodtagelse fysisk og flytter ind i hospitalets nybyggede Center A. I 2024 fusioneres yderligere dele af Hjertemedicinsk afdeling og Lunge- og Endokrinologisk afdeling med den fælles akutmodtagelse. Der skabes en unik mulighed for at udvikle såvel de fysiske rammer som den interne organisering, således at den understøtter en fremtidssikret, effektiv og patientfokuseret behandling af hospitalets 570.000 borgere. Som chefsygeplejerske bliver du en del af et...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Hvidovre Hospital
Vi søger en ny speciallægekollega i vores team for gynækopatologi. Hvis du kunne tænke dig at blive en del af et stærkt fagligt miljø med fantastiske kolleger, så er chancen der nu. Team for Gynækopatologi Gynækopatologi-teamet servicerer praktiserende gynækologer i hele Region Hovedstaden samt Hvidovre hospitals gynækologisk-obstetriske afdeling, der som landets største fødeafdeling også sender placentaer til os. Vi varetager hele Regions Hovedstadens screeningsprogram for livmoderhalskræft, inklusive de opfølgende prøver der kommer i forbindelse hermed. Om afdelingen Vi er 20 læger, heraf 14 speciallæger og 7 uddannelsessøgende læger. Vi har masser af patologi at håndtere, god stemning, fokus på faglighed og øje for fremtiden f.eks. i forhold til digitalisering. Udover læger er vi tre molekylærbiologer og 70 kolleger i laboratoriet, sekretariatet og stabsfunktioner (f.eks. IT, statistik). Vi har et velfungerende og strømlinet laboratorie, der leverer til tiden og som har...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Hvidovre Hospital
Sygeplejerske til Endokrinologisk sengeafsnit søges til Hvidovre Hospital Vi er et velfungerende sengeafsnit med 20 sengepladser, hvor vi har et godt arbejdsmiljø og en travl hverdag. Vi er en medarbejdergruppe, hvor flere har mange års erfaring – så det er trygt at starte he, som nyuddannet, eller hvis man er ny i specialet. Vi tilbyder: Fast stilling pr. 1. oktober 2022 eller efter aftale 37 timer eller efter aftale blandede vagter – primært 2 holdskift på en 4 ugers plan arbejde hver 2. eller 3. weekend. Hos os handler god sygepleje om at skabe gode patientforløb, hvor den enkelte patients ønsker og behov er i centrum for en pleje og behandling af høj faglig kvalitet. For at styrke vores arbejde med dette, søger vi en faglig og klinisk stærk sygeplejerske, der brænder for den medicinsk sygepleje i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Afdelingen modtager døgnet rundt akutte medicinske patienter fra AMA og ITA/IMA med endokrinologiske og/eller almen medicinske...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Hvidovre Hospital
Vil du gerne indgå i et velfungerende ledelsesteam, og brænder du for at være med til at gøre en forskel og præge udviklingen i et akut-speciale, så er der nu muligheden for at blive assisterende oversygeplejerske på skadesafsnittet på Hvidovre hospital. Stillingen er som udgangspunkt i dagvagt med weekendvagt hver 4. Weekend, og 50 % af tiden er man sygeplejerske i klinikken i skadestuen for at sikre drift, kvalitet, udvikling og et godt arbejdsmiljø i frontlinjen. Vi søger en sygeplejerske med erfaring fra en akutmodtagelse / skadestue, stort fagligt engagement og lederambitioner, der i et tæt samarbejde med afdelingens to oversygeplejersker og anden assisterende afdelingssygeplejerske fra akut medicinsk afdeling vil være med til at drive og udvikle sygeplejen i vores afdeling. Dit primære ansvarsområde vil være ledelse af den daglige drift inkl. vagtdækning og faglig ledelse i afdelingen, herunder understøtte oversygeplejersken i forskellige ledelsesopgaver....
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Hvidovre Hospital
I Radiologisk Sektion er 1 klassificeret introduktionsstilling, stillingsnr.: 1330030-66-i-05, i diagnostisk radiologi ledig til besættelse 1. november 2022. Om os: Radiologisk Sektion er en del af Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed (FBE), som består af: • MR-forskningssektion • Radiologisk Sektion • Klinisk fysiologisk/ nuklearmedicinsk sektion Vi er samlet ca. 300 ansatte, hvoraf 70 er beskæftiget med forskning. Vi udfører 200.000 patientundersøgelser og publicerer op mod 100 videnskabelige artikler årligt. FBE er opdateret med udstyr, som omfatter samtlige modaliteter, herunder 7 MR-skannere, 5 CT-skannere, 3 SPECT og 1 PET-CT foruden konventionel røntgen og ultralyd inkl. intervention. Den radiologiske sektion er opdelt i teams, som omfatter: • Thorako-abdominalt team • Muskuloskeletal team • Ultralyd team • MR team Reservelæger roterer mellem de nævnte teams og der vil være mulighed for at få kendskab til samtlige undersøgelsesteknikker, ligesom...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Hvidovre Hospital
Så er du måske lige den sygeplejerske vi står og mangler i vores ambulatorium. 19 sygeplejersker i Gastroenhedens kirurgiske ambulatorium på Hvidovre Hospital søger ny kollega der har lyst til at arbejde med patienter der planlægges til dagkirurgiske forløb. Vi er et stort ambulatorium hvor vi ser patienter med kolorectal cancer, analfysiologiske sygdomme, refluks samt patienter med hernier og galdesten. Vi har fokus på udvikling af ambulatoriets patientforløb og er aktuelt i en proces hvor vi specialiserer os i forskellige områder. I denne forbindelse mangler vi en sygeplejerske som har viden om og lyst til at arbejde med patienter der planlægges til dagkirurgiske forløb herunder deltage i udvikling af forløbene og samarbejdet med læger og dagkirurgien Vi tilbyder dig: Mindst 2 dage pr uge hvor du arbejder med hernier/galder patienter som assistent til lægerne/klargøring til operation (dog ikke i ferieperioder hvor meget er lukket ned) Tid til sammen med kollegaer at...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Hvidovre Hospital
Elektiv sengeafsnit 212 søger en sygeplejerske med ortopædkirurgisk erfaring, og med lyst til at afprøve sine lederevner og blive vores assisterende afdelingssygeplejerske. Jobbet som assisterende afdelingssygeplejerske omfatter ledelsesopgaver i afsnit 212 elektiv, som består af 17 senge, et elektivt 5 døgns afsnit med hofte- og knæalloplastikker samt planlagt fod- og ankelkirurgi. Vi tilbyder et 1-års vikariat med mulighed for fastansættelse. Stillingen er på 37 timer og til besættelse den 1. november 2022 eller efter aftale. Afsnitsprofil Vi er en meget engageret gruppe, som arbejder hårdt på at udføre den bedste patientpleje og behandling. Vi har en travl hverdag, men trods dette, er vi rigtigt gode til at have det sjovt og hyggeligt, og ikke mindst til at passe på hinanden. Vi er en aktiv og meget alsidig gruppe, som prioriterer trivsel og godt arbejdsmiljø højt. I afsnittet modtager vi elektive hofte og knæalloplastik patienter, samt elektive fodoperationer og vi arbejder...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Hvidovre Hospital
Vi søger dygtige sygeplejersker til Akutmodtagelsen med lyst og flair for de akutte forløb. Vi er en velfungerende afdeling med mange erfarne sygeplejersker og vi ansætter sygeplejersker fra alle specialer for at få så bred en erfaring i afdelingen, som muligt. Som sygeplejerske i Akutmodtagelsen vil du være med til at modtage og behandle patienter fra alle de medicinske specialer døgnet rundt. Vores patienter er i alderen 16 år og opefter, og du vil opleve alt lige fra de meget akutte og livstruende forløb til de mere planlagte indlæggelsesforløb. Vi har et stort flow af patienter i vores afdeling, hvilket gør afdelingen til en spændende og varieret arbejdsplads. Vi har i perioder travlt, men vi er meget velstrukturerede og arbejder med tildelt patientpleje. Akutmodtagelsen rummer et medicinsk modtageafsnit med 29 senge og et medicinsk Fast Track. Derudover rummer afdelingen en skadegang og traumemodtagelse, et geriatrisk team, lægevagt, CVI og kørselskontor. Vi er ca....
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Hvidovre Hospital
Tænk nu, hvis du hver dag kunne gå hjem fra arbejde med god samvittighed samt følelsen af at have gjort dit bedste og udført alle dine sygeplejeopgaver? Det kan du, hvis du bliver sygeplejerske hos os! Vi er? 11 sygeplejersker i dagsfremmøde, 5 i aftenvagt og 2-3 i nattevagt. Vi har meget fleksible arbejdstider, og udover dagstid vil du få 6-8 vagter på en 4-ugers plan. De første 8-10 måneder har du dog kun dag- og aftenvagter i tidsrummet 07.30-24.00. Efter 10-12 måneder bliver du ansvarshavende med blandede vagter og mulighed for at møde kl. 7.00. Men du arbejder kun hver 4. weekend inkl. fredag aftenvagt, så det bliver nemmere at få familielivet til at gå op. Vores nye kollega: Har minimum to års erfaring som sygeplejerske og gerne kirurgisk erfaring Har lyst til at arbejde i en spændende og varieret hverdag Er bevidst om egne kompetencer og tilhænger af åben faglig refleksion Er engageret og har en opsøgende tilgang Har interesse for elektive såvel som akutte...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Hvidovre Hospital
Introduktionsstilling i ortopædkirurgi ved Hvidovre Hospitals ortopædkirurgiske afdeling er ledig til besættelse 1. november 2022 I introduktionsstilling indplaceres man i mellemvagtslag, som dækkes af læger i introduktionsstilling og læger ansat i hoveduddannelse i almen medicin. I introduktionsstilling har man dels vagter i afdelingen, dels i skadestuen. Det sidste i mindre omfang, da læger ansat i hoveduddannelse i almen medicin udelukkende har vagter i skadestuen. Nogle vagter er aften-natte vagter mens andre er 8-21 vagter. Afdelingen har en veletableret forskningsenhed, og der er god mulighed for forskning. 5 ud af 6 læger med introduktionsstilling fra Hvidovre Hospital får hoveduddannelsesforløb, da vi tilbyder høj forskningsaktivitet, og stort set 5 ud af 6 får lavet videnskabeligt arbejde i forbindelse med ansættelsen. Man oplæres systematisk i operationer, da man under hele introduktionsstillingen foretager indgreb med mere erfaren læge som supervisor. Ansøgere,...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Hvidovre Hospital
AHH er et travlt akuthospital, hvor anæstesiafdelingens store interesse ligger inden for perioperativ medicin med optimering af patienternes status ifm. operation. Dette er omdrejningspunktet for et godt, sikkert og optimeret akut operativt patientforløb. Afdelingen har en mangeårig udviklings- og forskningstradition inden for området hæmodynamisk optimering af dårlige operationspatienter. Afdelingen har et professorat inden for emnet og flere Ph.D.-forløb i gang inden for området ’optimering af det kirurgiske patientforløb’. Ansøgeren bør bl.a. kunne se sig selv med interessere og deltagelse i videreudvikling af disse fagområder, men hvis ansøger har egne tanker om forsknings- og udviklingsemner, hører vi naturligvis gerne om dette. Begrundede forskningsmæssige ambitioner eller dokumenteret erfaring, kan således være en ekstra kvalifikation for ansættelse. Ydermere huser AHH Danmarks største fødeafdeling samt en stor børneafdeling, hvorfor den del af anæstesiarbejdet...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Hvidovre Hospital
Sygeplejerske til neonatalafsnittet, Hvidovre Hospital Sygeplejerske 32- 37 timer/uge, med blandede vagter og tiltrædelse d.1.November eller December 22 Hvidovre Hospitals Neonatalafsnit modtager præmature børn over 28 uger, syge mature børn og svært syge børn op til 1-års alderen med behov for intensiv pleje og behandling. Mange børn behandles med CPAP eller respirator. Vi har mulighed for at tilbyde vores familier ”tidligt hjemmeophold”. Afsnittet med plads til 20 børn modtager børn fra Danmarks største fødeafdeling og har et optageområde med stor diversitet i nationalitet. Du vil møde en arbejdsplads, hvor du som sygeplejerske bliver en del af et professionelt team, som yder pleje og behandling på et højt fagligt niveau. Vi anvender en familiecentreret tilgang som refenceramme, hvilket betyder, at der er fokus på partnerskabet med de indlagte familier, og at der hele tiden tages udgangspunkt i det enkelte barns og families ressourcer og behov. Strukturerede...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Hvidovre Hospital
Har du lyst til at arbejde med akutte ortopædkirurgiske patienter og weekendarbejde hver 3. weekend?? ” Vi har travlt, men vi har det sjovt og godt sammen” ”Man lærer rigtig meget – rigtig hurtigt”. Sådan siger medarbejderne på Ortopædkirurgisk afdeling på Amager og Hvidovre Hospital. Ortopædkirurgisk Afdeling - Er du vores nye kollega? Vi søger engagerede og nysgerrige sygeplejersker, som har lyst til at arbejde med akutte patienter i et opnormeret, akut sengeafsnit. Vi er en afdeling, hvor gode relationer mellem kolleger, kvalitet og sygeplejefaglig udvikling er i fokus. Det indebærer også, at vi tilbyder vores sygeplejersker efteruddannelse gennem et postgraduat udviklingsforløb. Vi tilbyder dig: Grundig oplæring gennem et mentorforløb, så du kommer godt og trygt fra start, ca. 6 uger Kursusforløb ”Godt på vej i sygeplejen” Kompetenceudvikling, med mulighed for deltagelse i et Postgraduat udviklingsforløb En personalegruppe med stor tværfaglig respekt Stor...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Hvidovre Hospital
Har du lyst til at arbejde på en afdeling med erfarne, engagerede medarbejdere, så er Ortopædkirurgisk sengeafsnit 212 Amager - Hvidovre Hospital lige noget for dig. Vi har en fast stilling i nattevagt 7 dage hver anden uge, 56 timer. Stillingen er til besættelse pr. 1. november 2022 eller efter aftale. Vi arbejder hver anden weekend. I afdelingen modtager vi akutte ortopædkirurgiske patienter fra blandt andet Akutmodtagelsen døgnet rundt, elektive og til revisionskirurgi. Afdelingen har et stort patientflow, et højt fagligt engagement og mange muligheder for faglig udvikling. Vi tilbyder : Grundig oplæring i ”føl” med erfaren sygeplejerske. Vi slipper dig ikke ”løs” før du er klar. Målrettet kompetenceudvikling. Et højt fagligt niveau. Et højt engagement. Gode og dygtige kollegaer. Et godt tværfagligt samarbejde. Et godt arbejdsmiljø, hvor vi passer på hinanden. Fælles introduktion til hospitalet. Vi ønsker af dig : At du kan bidrage til et godt arbejdsmiljø....
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Hvidovre Hospital
Vores faste aftenvagt går på pension, så derfor søger vi en ny kollega, der er engageret og aktivt vil indgå i vores team på Elektivt Ortopædkirurgisk sengeafsnit 212. Afsnit 212 er en del af ortopædkirurgisk afdeling på Amager & Hvidovre Hospital, Planlægningsområde Syd. Vi har 17 senge og har dagligt ambulatorie og forundersøgelse, så der er god mulighed for at møde patienten i hele patientforløbet. Vores afdeling kører efter "FAST TRACK" konceptet, og vi har derfor mange faste arbejdsrutiner og et stort patientflow. Der er et højt fagligt engagement og god mulighed for faglig udvikling. I afsnittet arbejder vi blandt andet med tildelt patientpleje, patienttilfredshed og feedbackmøder. Vi er en alsidig personalegruppe, der er meget stolte af og ærekære omkring vores arbejde. Vi har en travl, men hyggelig og rar hverdag. Vi prioriterer trivsel og godt arbejdsmiljø højt, og vi passer på hinanden. Vi søger en social- og sundhedsassistent på 32 timer i fast aftenvagt,...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Hvidovre Hospital
Er du sygeplejerske, brænder du for at skabe gode sikre patientforløb med høj faglig kvalitet for børn, unge og deres familier, og er du ikke bange for også at skulle bruge dit indre legebarn, når du er på arbejde- så er det dig, som vi søger. Pædiatri er et speciale med mulighed for livslang læring, fordi det rummer de fleste andre specialer under ét- patienterne er bare væsentlig yngre og mindre. Heldigvis bliver langt de fleste børn sendt hjem fra Børne- og Ungemodtagelsen og kun få bliver indlagt i sengeafsnittet. Vi er en afdeling, som arbejder tæt sammen i tværfaglige teams, har fokus på den faglige kvalitet og integrerer humor og leg i plejen. Vi samarbejder med hele familien og koordinering, kommunikation, videndeling, vejledning og rådgivning til hele familien er en stor del af din arbejdsdag. Du er altid på vagt med erfarne kollegaer, og vil have en mentor i din ansættelse. Udover at vi har fast ugentlig undervisning for sygeplejersker og ugentlige tværfaglige...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Hvidovre Hospital
Bliv jordemoder på Vestegnen – vi har brug for dig! Vi vil være et fantastisk fødested og den bedste arbejdsplads – vil du være med? Fødeafdelingen på Hvidovre Hospital er Danmarks største fødested med over 7.000 fødsler om året. Derfor er det det helt rigtige sted at arbejde både som nyuddannet, fordi du lynhurtigt får oparbejdet en stor og bred erfaring, og som erfaren jordemoder, fordi du får stillet din appetit på faglige udfordringer – og glæder. Vi VIL være både et fantastisk fødested for vores fødende og den bedste arbejdsplads for vores medarbejdere - det er medarbejdere, ledelse og direktion enige om. Vi har netop afsluttet en større ombygning af vores fysiske rammer som gør vi nu kan skabe forløb med sammenhæng og kontinuitet for vores fødende og bedre arbejdsforhold for vores jordemødre. Vær med til at skabe den bedste afdeling for fødende - og medarbejdere For at kunne udnytte de nye rammer har vi brug for ca. 10 jordemødre mere, både nyuddannede, erfarne og meget...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022