Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Kolding Kommune

  • Levisonsvej 22, 6000 Kolding , Danmark
Deltid
Kolding Kommune
Vi vil gå all in, for at netop du vil føle dig som en del af vores team.  Du vil blive tilknyttet en mentor i de første 3 måneder, som sørger for at du falder godt til rette i dit nye job hos os. Dine vagter vil primært være dagvagter. Hos os møder vi hver enkelt borger, som han eller hun er. Vi skaber trygge relationer og sammen med borgerne finder vi frem til en meningsfuld hverdag. Vi har en hverdag hvor aktiviteter i huset bliver drævet af vores frivillige, aktiviteten, dig og mig så vil du med på holdet, så tøv ikke og send os din ansøgning, vi står klar til at tage imod dig. Vi tilbyder: Et veltilrettelagt introduktionsprogram Læring til at skabe selvværd og sammenhæng for vores borgere Gode muligheder for faglig og personlig udvikling Sparring så du kan være trygt i at skulle træffe selvstændige beslutninger Støtte til at skabe gode relationer til borger og pårørende. Rum til at prioriterer aktiviteter som en vigtig del af helhedsplejen Tværfagligt samarbejde....
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Kolding Kommune
Er du socialpædagog og brænder du for at arbejde/ samarbejde, med borgeren i centrum? Så kan du måske komme med på holdet! Center for Bostøtte og aflastning, (CBA), i Kolding kommune, Afklarende Botilbud, Ryttermarksvej 3. søger en fagligt velfunderet socialpædagog på 37 timer om ugen med ansættelse den 1.novenber 2022 Som pædagog på Afklarende Botilbud bliver du en del af et team, der: Der arbejder med udgangspunkt i KRAP - agerer anerkendende og løsningsorienteret Ser pårørende samarbejdet som en vigtig del i opgaveløsningen Kan reflektere over egen og kollegaers praksis – modtage og give sparring Værdsætter samarbejde og er bevidst om egen professionelle rolle Er skarp til at "se" pædagogikken i arbejdet med målgruppen og sætter gerne fagligheden i spil Kan planlægge og koordinere selvstændigt, inden for en flexibel ramme Har IT kundskaber på brugerniveau og erfaring i at dokumentere skriftligt Kan afspejle egne værdier i kommunens strategi Selvværd & Sammenhæng Kan...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Kolding Kommune
Fredericia Kommune og Kolding Kommune søger engagerede og dygtige SSA-elever, som vil være med til at gøre en forskel for vores borgere. Hvis du søger ind på baggrund af Grundforløb 2 er startdato den 17. januar 2023. Ansøgere med SSH-uddannelse har startdato i august 2023 eller efter aftale. SSA-uddannelsen varer op til 2 år og 9 måneder og 3 uger. Med denne uddannelse vil du blive udfordret på at yde professionel helhedsorienteret sygepleje og rehabilitering i samarbejde med borgere og patienter med grundlæggende behov i et tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i det nære og det sammenhængende sundhedsvæsen. Efterfølgende er der muligheder for at læse videre på professionsbacheloruddannelser som eksempelvis sygeplejerske eller fysioterapeut. Adgangskrav For at du kan blive ansat på hovedforløbet: Skal du have bestået Grundforløb 2 SSA og/eller Social- sundhedshjælperuddannelsen Du skal have bestået Dansk på D-niveau og Naturfag på E-niveau Brandbekæmpelseskursus...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Kolding Kommune
Fredericia Kommune og Kolding Kommune søger engagerede og dygtige elever, som vil være med til at gøre en forskel for vores borgere. Vi søger social- og sundhedshjælperelever med start den 17. januar 2023. SSH-uddannelsen varer op til 1 år og 2 måneder. Med denne uddannelse vil du blive udfordret på at yde omsorg og pleje samt rehabilitering og tidlig opsporing, som er af stor betydning for borgerne. Efterfølgende er der en mulig karrierevej som social- og sundhedsassistent og videre til eksempelvis sygeplejerske eller fysioterapeut. Du skal sende kompetencehjulet fra din uddannelsesbog fra grundforløb 2 med i din ansøgning. Adgangskrav For at du kan blive ansat på uddannelsen: Du skal have bestået Grundforløb 2 SSH efter august 2015 Du skal have bestået Dansk på D-niveau og Naturfag på E-niveau Du skal have bevis for brandbekæmpelseskursus på 3 timer Du skal have førstehjælpsbevis på mellemniveau på 12 timer. Vi forventer, at du er motiveret og har lyst til læring og...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Kolding Kommune
Sygeplejen i Kolding Kommune er opdelt i 2 afdelinger, S1 og S2 som hver dækker henholdsvis den nordlige og sydlige del af kommunen. Derudover har vi S3 som varetager specialfunktioner. I S2 dækker vi den sydlige del og det er hos os, at vi lige nu søger nye kollegaer. Vi er en afdeling med udekørende funktion, hvor der er høj faglighed og selvstændighed i udførelse af opgaverne. Vi vægter vores trivsel højt, både for den enkelte og for afdelingen som helhed. Ledelsen ser og møder dig og du vil opleve stor fleksibilitet i din vagtplan. Vi arbejder målrettet med det der er vigtigt for borgeren, ud fra vores vision: Selvværd og Sammenhæng.  Det betyder at du i din kommunikation er lyttende, stiller spørgsmål før du giver svar og at den sygepleje du planlægger og udfører altid sker i samspil med den konkrete borger og pårørende. Hos os får du en afvekslende hverdag, hvor du har mulighed for at sætte dine kompetencer i spil hver dag. Vi er modige og nye ideer prøves af: TOBS som...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Kolding Kommune
Brænder du for høj faglighed, hvor der er plads og rum til at udvikle dig inden for den neurofaglige sygepleje? Så er Center for Senhjerneskade i Kolding stedet for dig at arbejde. Center for Senhjerneskade Center for Senhjerneskades afdeling på Sjællandsvej er et specialiseret døgntilbud til voksne med erhvervet hjerneskade, hvor knap 90 kolleger støtter og træner de 23 borgere, som er tilknyttet botilbuddet efter servicelovens § 107 og 108. Vi arbejder ud fra en neuroreahabiliterende og neurohabiliterende tilgang i tværfaglige teams, som tager sit udgangspunkt i den enkelte borger. Centerets personale er en solid blanding af pædagoger, sygeplejesker, sosuér, ergo – og fysioterapeuter kombineret med, at vi har studerende og elever fra forskellige faggrupper. Vi arbejder med kendt personale, sådan fagligheden er i højsæde, og vi prioriterer sammenhæng og kontinuitet for vores borgere.Vi sikrer, at alle ansatte på Center for Senhjerneskade er uddannet og klædt på til opgaven. Vi...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Kolding Kommune
Fredericia Kommune og Kolding Kommune søger engagerede og dygtige elever, som vil være med til at gøre en forskel for vores borgere. Uddannelsens forløb Det sammenhængende forløb starter 8. november 2022 og 25. januar 2023. Grundforløbet varer op til 20 uger og Hovedforløbet varer op til 2 år og 9 måneder og 3 uger. Elevstillingen er på 37 timer pr. uge. Med denne uddannelse vil du blive udfordret på at yde professionel helhedsorienteret sygepleje og rehabilitering i samarbejde med borgere og patienter med grundlæggende behov i et tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i det nære og det sammenhængende sundhedsvæsen. Efterfølgende er der muligheder for at læse videre på professionsbacheloruddannelser som eksempelvis sygeplejerske eller fysioterapeut. Adgangskrav Du bedes tage kontakt til SOSU skolen for at få udarbejdet følgende dokumenter: Optagedokument udarbejdet på SOSU skolen i april 202 Real kompetence vurdering (RKV) udarbejdet på SOSU skolen i september og...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Kolding Kommune
Vi søger en SSA til aftenvagt. Arbejdssted: Olivenhaven Plejehjem, Munkevænget 10, 6000 Kolding Arbejdstid: 30 timer pr. uge Ansættelsestidspunkt: 1. oktober 2022 Er du en person der kan sætte fokus på det der betyder noget for beboeren? Vi har brug for personale med et brændende ønske om at gøre en forskel. Hvis du er ekspert i at gå borgeren i møde og forstå borgerens behov, så er du måske den, vi leder efter. Hos os får du en afvekslende hverdag, hvor vi lægger vægt på din med indflydelse og på at sætte dine kompetencer i spil hver dag, så du kan udvikle dig personligt, men også som en del af et team. Vi har spændende opgaver hos borgerne, hvor du med en helheds-tilgang hjælper borgerne på en måde, der giver mening for dem. Hvad kan vi tilbyde: Mulighed for personlig og faglig udvikling. Gode kolleger med godt humør. Et godt sted at arbejde med udvikling og gode samarbejdspartnere, en arbejdsplads præget af stor ansvarlighed for opgaverne. God introduktion....
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Kolding Kommune
Vi søger en SSA til dagvagt. Arbejdssted: Olivenhaven Plejehjem, Munkevænget 10, 6000 Kolding Arbejdstid: 30 timer pr. uge Ansættelsestidspunkt: 1. oktober 2022 Er du en person der kan sætte fokus på det der betyder noget for beboeren? Vi har brug for personale med et brændende ønske om at gøre en forskel. Hvis du er ekspert i at gå borgeren i møde og forstå borgerens behov, så er du måske den, vi leder efter. Hos os får du en afvekslende hverdag, hvor vi lægger vægt på din med indflydelse og på at sætte dine kompetencer i spil hver dag, så du kan udvikle dig personligt, men også som en del af et team. Vi har spændende opgaver hos borgerne, hvor du med en helheds-tilgang hjælper borgerne på en måde, der giver mening for dem. Hvad kan vi tilbyde: Mulighed for personlig og faglig udvikling. Gode kolleger med godt humør. Et godt sted at arbejde med udvikling og gode samarbejdspartnere, en arbejdsplads præget af stor ansvarlighed for opgaverne. God introduktion....
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Kolding Kommune
Center for Senhjerneskade, Sjællandsvej, søger pædagog til vores aktivitets- og samværstilbud Brænder du for høj faglighed, hvor der er plads og rum til at udvikle dig inden for neurorehabilitering og -habilitering?  Så er Center for Senhjerneskade stedet for dig at arbejde. Center for Senhjerneskade Center for Senhjerneskade, Sjællandsvej, er et specialiseret botilbud for voksne med en erhvervet hjerneskade. Vi tilbyder en specialiseret, tværfaglig og helhedsorienteret indsats til de borgere som er hos os. Vi sikrer, at alle ansatte på Center for Senhjerneskade er uddannet og klædt på til opgaven. Vi sikrer god introduktion og oplæring, samt tilbyder undervisning i de neurorehabiliterende og -habiliterende koncepter. I aktivitets- og samværstilbuddet omsættes borgernes mål til aktiviteter og samvær ud fra borgernes ønsker og forudsætninger. Vores vigtigste opgaver er at give vores borgere en for dem en meningsfuld dag i dagcenteret, og at vores borgere bliver hørt og set, og...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Kolding Kommune
Brænder du for både at udvikle og sikre vedvarende implementering af nye tiltag, så er en nyoprettet kombineret stilling som faglig koordinator og småbørnssundhedsplejerske måske noget for dig? For os er det nemlig vigtigt, at vi hele tiden ikke bare er ajour, men også gerne på forkant med den faglige udvikling af Sundhedsplejen. Arbejdssted: Sundhedsplejen Kolding Arbejdstid: 37 timer Ansættelsestidspunkt: 01.11.22 eller efter aftale Sundhedsplejen i Kolding Kommune Sundhedsplejen har ansat 31 medarbejdere, hvor der er både sundhedsplejersker, en planlæggende sundhedsplejerske, en koordinator for Glade Børn, en ernæringsvejleder, en administrativ medarbejder, en leder og snart også en faglig koordinator. Vi er organiseret i fire mindre teams for at sikre, der er tid og rum for sparring og faglige drøftelser. Vi har i Sundhedsplejen har en lang række forskellige tilbud til forældre, som tager udgangspunkt i, at vi styrker forældre og børn til selv at varetage deres udvikling...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Kolding Kommune
Vi søger en engageret og empatisk tandlæge til en kombineret stilling i Børne- og Ungetandplejen og Voksentandplejen. Arbejdstid: Fuldtid eller efter aftale. Ansættelse: Fastansættelse. Ansættelsestidspunkt: Snarest muligt Hvem er vi? Vi er 65 medarbejdere som yder tandpleje til 20.000 børn og unge samt 650 patienter, der er tilknyttet voksentandplejen. Vi er fordelt på fire klinikker, hvor vi udfører alle typer behandlinger, både non-operative og operative. Vi lægger vægt på, at der er et højt fagligt niveau i Tandplejen inden for alle områder – både på den forebyggende del såvel som den behandlende. Hvem er du? Du er en faglig dygtig tandlæge, med ønsket om at gøre en forskel. Du er udadvendt og klar i din kommunikation. Du trives i teamsamarbejde med kompetente kollegaer, men også i at arbejde selvstændigt som tandlæge. Du har evnen til at favne patienternes forskellighed. Hvad kan vi tilbyde? Vi tilbyder en kombineret stilling med opgaver i Børne- og...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Kolding Kommune
Vil du være med til at gøre en forskel i den enkelte borgers liv? Tør du sætte dine kompetencer i spil i forhold til at skabe meningsfulde løsninger for borgere, pårørende og samarbejdspartnere? Så har vi brug for DIG ! Forventninger til dig, som medarbejder i et fast tværfagligt, selvstyrende team I Kolding kommune har vi søgt og fået puljemidler til at udvikle og afprøve en model for faste teams i ældreplejen. Det faste team skal give et mærkbart fagligt løft til hjemmehjælp og sygepleje og styrke den fælles faglig indsats, som bygger på relationer. Målgruppen for det faste team er borgere med demens og deres pårørende, men også andre borger. Det er målet, at borgerne skal opleve tryghedsskabende stabilitet , forudsigelighed gennem kontinuitet og tillidsfulde relationer i den hjælp og pleje som de får. Konkret vil du som medarbejder få mere indflydelse på din arbejdsdag, og skal være indstillet på at deltage aktivt i udvikling og afprøvning af en model for faste...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Kolding Kommune
Socialpædagog til Kernen, et bosted for unge med handicap Arbejdssted: Kernen, Danmarksgade 12, 6580 Vamdrup Arbejdstid: 34 timer Ansættelsestidspunkt: 1. december 2022 VI OPNORMERER PÅ BOSTEDET KERNEN og derfor søger Familiecenteret to kompetente socialpædagoger til bostedet der er centralt beliggende i Vamdrup by. Bostedet er for unge mennesker, med en eller anden form for nedsat psykisk funktionsevne, og flere med en psykiatrisk overbygning. Det betyder at de unge har en noget lavere udviklingsalder end levealder. Bostedet er forholdsvis nystartet, og vi udvider nu personalegruppen da vi gerne vil have flere på arbejde i aftentimerne så vi har større mulighed for at være nærværende med de unge. Stedet er et lille sted, hvor der er plads til fire unge mennesker. Vi har bevidst valgt at der ikke skal være mere end fire pladser, da målgruppen har vanskeligt ved at rumme mange mennesker og mange stimuli. De unges værelser er forholdsvis store med eget toilet & bad, og de er...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Kolding Kommune
Sygeplejerske / Social- og Sundhedsassistent til pædagogisk bosted for unge Arbejdssted: Kernen, Danmarksgade 12, 6580 Vamdrup Arbejdstid: 34 timer Ansættelsestidspunkt: 1. december 2022 VI OPNORMERER PÅ BOSTEDET KERNEN og derfor søger Familiecenteret en faglig kompetent sygeplejerske eller Social- og Sundhedsassistent til bostedet der er centralt beliggende i Vamdrup by. Bostedet er for unge mennesker, med en eller anden form for nedsat psykisk funktionsevne, og flere med en psykiatrisk overbygning. Det betyder at de unge har en noget lavere udviklingsalder end levealder. Bostedet er forholdsvis nystartet, og vi udvider nu personalegruppen da vi gerne vil have flere på arbejde i aftentimerne så vi har større mulighed for at være nærværende med de unge. Stedet er et lille sted, hvor der er plads til fire unge mennesker. Vi har bevidst valgt at der ikke skal være mere end fire pladser, da målgruppen har vanskeligt ved at rumme mange mennesker og mange stimuli. De unges...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Kolding Kommune
Socialpædagoger til afdelingerne på Rytterskolevej i Nr. Bjert Er du god til at skabe tydelighed omring de pædagogfaglige opgaver med borgeren i centrum? Vil du lære nyt, bidrage med og udvikle din faglighed? Hvis JA, så har vi brug for dig på Rytterskolevej. Som medarbejder på Rytterskolevej bliver du en vigtig del af borgernes hverdag. På Rytterskolevej bor 32 borgere med betydelig varigt nedsat funktionsevne, fordelt på fire afdelinger. Læs mere om Rytterskolevej https://kolding.dk/borger/handicap/voksne-med-handicap/bo-og-stottetilbud/rytterskolevej/ Vores 32 borgere understøttes af 90 medarbejdere, der har den største respekt for at gå på arbejde i borgerens eget hjem. Personalegruppen består af socialpædagoger, ergoterapeuter, omsorgsmedhjælpere, pædagogiske assistenter, social- og sundhedsassister - samt administrativt personale. Der er også faglig koordinatorer, sundhedsfaglig koordinator samt fysioterapeuter og en sygeplejerske tilknyttet. Vi ser stor værdi i det...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Kolding Kommune
Med tiltrædelse snarest muligt. Vi oplever stor borger tilgang, hvilket giver mulighed for at ansætte nye i vores personaleflok på 55. I dagvagten er vores gruppe delt op i 5 mindre teams , da vi i Maj 2022 startede med at arbejde i faste teams . Det fungerer rigtig godt til stor glæde for både borgere og medarbejdere. Vores borgere er meget glade for den kontinuitet det giver i hjælpen. I aftenvagten er vi 1 stor gruppe, der hjælper hinanden. I 2023 flytter vi i helt nye og store lokaler. Vi søger 1 SSA i dagvagt i fast stilling og 1 SSA i dagvagt i et vikariat . Vi tilbyder stillinger, hvor timetallet bliver tilpasset dig. Weekendvagt hver 3. weekend. Hos os vil du: Blive tilknyttet et team af SSA og SSH. Få en grundig oplæring. Være en del af en faglig dygtig personalegruppe, hvor vi hjælper hinanden. Være ansvarlig for at opdatere handlingsanvisninger og tilstande i Nexus. Deltage i ugentlige teammøder, hvor vi sætter fagligheden i spil. Blive en del af en...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Kolding Kommune
Birkebo plejehjem i Christiansfeld søger ny SSH kollega, der ligesom resten af holdet/huset tænker, at godt kollegaskab og høj faglighed er en forudsætningen for, at vi sammen kan skabe den bedste dagligdag for plejehjemmets beboere. Stillingen er på 30-35 timer afhængig af dit eget ønske. Du skal arbejde mest i dagvagt, nogle aftenvagter og hver anden weekend. Beboerne på Birkebo har en demenssygdom, hvilket er et berigende arbejdsfelt, men det kan også være mentalt krævende. Derfor er det vores daglige fokus, at væve høj faglighed, mental styrke og trivsel tæt sammen i vores arbejdsfællesskab. Vi søger derfor en kollega, som har lyst og evner til at udfordre sig selv og resten af kollegagruppen, til at holde dette fokus. Dine kvalifikationer At sætte mennesker med demens i centrum kræver stor faglig og personlig opmærksomhed. Som kommende kollega skal du derfor kunne reflektere over såvel borgerens som dine egne handlinger. Du skal kunne udvise empati og nærvær for at komme så...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Kolding Kommune
Vi søger en velfunderet, omsorgsfuld og empatisk social- og sundhedshjælper til nattevagt. Gerne med start den 1. november 2022, dog venter vi gerne på den rette kollega. Kongsbjerghjemmet i Lunderskov Kongsbjerghjemmet er et ældre plejehjem med plads til 32 beboere, beliggende smukt på toppen af Lunderskov med udsigt over en del af byen samt mose og åbent landskab. Plejehjemmet er løbende moderniseret og tilpasset tidens behov. Lejlighederne er fordelt på fire enheder, som har udsigt til enten by, natur eller til en flot gårdhave med terrasse. På Kongsbjerghjemmet ønsker vi, at borgerne oplever selvværd, værdighed og ansvar for eget liv. Derfor er vi optaget af, hvordan vi sammen med borgerne og deres pårørende kan skabe gode rammer omkring det liv, der leves på vores plejehjem. Det gør vi blandt andet ved at arbejde med at skabe en meningsfuld hverdag, hvor det er borgernes ressourcer, ønsker og livsmønster, der er i centrum. Det er vigtigt for os, at Kongsbjerghjemmet er...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Kolding Kommune
Om jobbet: Kolding Kommune søger pr. 1. december 2022 en sagsbehandler til at varetage behandling af ansøgninger om kropsbårne hjælpemidler indenfor servicelovens §112. Hovedopgaven er sagsbehandling i relation til kropsbårne hjælpemidler som fx fodindlæg, ortopædisk fodtøj, skinner, kompressionshjælpemidler, diabetes- og stomihjælpemidler. Der er også opgaver som telefonbetjening, fakturering og betjening af borgere i skranken, Stillingen er på 37 timer om ugen med tiltrædelse pr. 1. december 2022 Om dig: Om du har en baggrund som HK, socialformidler, lægesekretær eller lignende er ikke så afgørende, men det er vigtigt at du har blik for en helhedsorienteret indsats i samarbejde med borger, pårørende og samarbejdspartnere. Kan du nikke ja til nogle af nedenstående punkter, så kan vi sikkert lære dig resten: Har erfaring med sagsbehandling Har erfaring med hjælpemidler Kan læse og forstå sundhedsoplysninger fx lægeattester Har gode kommunikative evner i både skrift og...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022