Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Psykiatrisk Center København

Fuldtid
Psykiatrisk Center København
Måske har du hørt om C270Ø, Frederiksberg fordi vi er en rigtig god afdeling på flere områder, der blandt andet tager godt imod nye medarbejdere. Vi søger en ny kollega. Du kan enten have baggrund som social- og sundhedsassistent, ergoterapeut eller pædagog. Er du nyuddannet og har lyst til at arbejde i psykiatrien? Trænger du til et sceneskift og som vil være med til at implementere kognitiv miljøterapi på et intensivt afsnit? Måske søger du nye udfordringer? Måske vil du have bedre tid til patienten? Læs med her. Om dit kommende arbejde Som ansat hos os vil du indgå som en del af plejepersonalet, og du vil blive daglig kontaktperson for 2-4 patienter. Vi tilrettelægger aktivitet i samarbejde med patienterne under hensyntagen til den enkeltes behov, ressourcer, behandlingsplan og udfordringer. Efter oplæring vil du kunne observere for medicinbivirkninger og somatiske tilstande med vejledning fra sundhedsfagligt personale. Hvis du har tidligere erfaring med somatiske...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Psykiatrisk Center København
Da vores dygtige psykolog har fået nyt job, søger vi nu en psykolog, der vil være med til at styrke den psykologfaglige behandlingsindsats på det intensive døgnafsnit 19.1 Du vil blive en vigtig ressource for mennesker med svære psykiske lidelser, og du vil få en vigtig rolle i det fortsatte arbejde med nedbringelse af tvang i Psykiatrien – et område hvor 19.1 allerede har rigtig flotte resultater. En styrket indsats For at styrke behandlingstilbuddet til patienterne på vores intensive (lukkede) sengeafsnit, har vi gennem de seneste år øget den psykologfaglige tilstedeværelse på disse afsnit. Psykologerne er blevet en væsentlig ressource på vores intensive sengeafsnit og er med til at påvirke udviklingen og kvalificeringen af den intensive behandling af mennesker med svære psykiske lidelser. De intensive døgnafsnit De psykiatriske intensiv-afsnit varetager den initiale behandlingsindsats for patienter med akutte psykotiske tilstande og/eller alvorlige affektreaktioner,...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Psykiatrisk Center København
Er du sygeplejerske, og er du til faglige diskussioner, komplicerede, lærerige patientforløb og samarbejde? Alt sammen i et afsnit, hvor vi står sammen og hjælper hinanden? Så tøv ikke med at sende din ansøgning til vores barselsvikariat allerede i dag. Som barselsvikar får du rig mulighed for at snuse til det psykiatriske speciale. Vi står klar til at tage imod både erfarne og nyuddannede sygeplejersker. Vi står sammen – det er den helt særlige ånd på afsnittet Intensivt døgnafsnit C270V er et psykiatrisk afsnit med plads til 12 patienter på Psykiatrisk Center København, Frederiksberg. Vi modtager patienter over 18 år til 70 år med forskellige psykiatriske lidelser. Vi har komplicerede patientforløb, en høj faglighed, og vi tager de nødvendige faglige diskussioner og lukker ikke ned for en udfordrende opgave. Sammen justerer vi sygeplejen uden at gå på kompromis med fagligheden. ”Der er ikke strikse faggrænser på afsnittet. Vi ser nærmere faggrænser, som en mulighed for at...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Psykiatrisk Center København
Er du til humor, samarbejde, kage og faglige dygtige kollegaer, så er det helt klart hos os du skal være! Vi er landets eneste specialafsnit for botilbudspatienter, som ofte kan være en overset patientgruppe på de intensive døgnafsnit. Derfor vægter vi det gode patientforløb særligt højt. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi alle glæder os til at flytte til nye og moderne omgivelser ultimo november 2022 hvor det nye psykiatri Bispebjerg skal danne rammer for vores psykiatriske sygepleje. Personalegruppen er meget opsat og drevet af at opnå den bedst mulige flytningsproces. Vi søger nye medarbejdere til afsnittet samtidig med at vi opnormerer personalegruppen, da vi skal flytte til et større afsnit med 16 patienter. Vil du være med? Her kan du høre, hvordan en af vores nyeste kolleger er blevet taget imod: ”Jeg føler mig rigtig godt modtaget, både fagligt og personlig. Personalegruppen har gjort, at man hurtigt føler sig som en del af gruppen. De sociale...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Psykiatrisk Center København
Hvis du har lyst til at arbejde med patienter med selvskade, suicidaladfærd og gentagne indlæggelser og hjælpe dem hen imod et meningsfuldt liv med større egenkontrol og mindre selvskade, så er det dig vi søger. Vi har brug for en psykolog med Viden om og interesse for Dialektisk Adfærdsterapi i et transdiagnostisk, ambulant tilbud til patienter med gentagne indlæggelser, selvskade og suicidal adfærd Psykoterapeutisk og psykiatrisk erfaring, gerne autorisation Kompetencer til at varetage supervisionsopgaver på intensive afsnit på PCK Evnen til selvstændigt og fleksibelt at forvalte sine arbejdsopgaver Erfaring med eller interesse for supervisionsopgaver Vi tilbyder dig en dynamisk arbejdsplads præget af psykiatriens værdier om respekt, faglighed, ansvar og udvikling. Arbejdsopgaver Der er tale om lange individuelle behandlingsforløb á halvandet år til patienter med selvskadende adfærd, suicidaladfærd og gentagne indlæggelser. Behandlingstilbuddet er transdiagnostisk og...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Psykiatrisk Center København
Måske har du hørt om C270Ø, Frederiksberg fordi vi er en rigtig god afdeling på flere områder, der blandt andet tager godt imod nye medarbejdere. Vi søger en ny kollega, og det kunne måske være dig! Er du nyuddannet og har lyst til at arbejde i psykiatrien? Er du en erfaren sygeplejerske, der trænger til et sceneskift og som vil være med til at implementere kognitiv miljøterapi på et intensivt afsnit? Måske søger du nye udfordringer? Måske vil du have bedre tid til patienten? Læs med her. Om dit kommende arbejde Du skal sammen med dine kommende kolleger varetage stuegang, medicinadministration og uddanne elever og studerende. Desuden udarbejder du sygepleje dokumentation. Du vil blive daglig kontaktperson for 2-4 patienter. Som kontaktperson i plejen står du for udarbejdelse at patientplan samt koordinering omkring dine egne patientforløb. Vi tilrettelægger aktivitet i samarbejde med patienterne under hensyntagen til den enkeltes behov, ressourcer, behandlingsplan og...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Psykiatrisk Center København
Som specialpsykolog hos os får du rig mulighed for at bruge din specialviden. Vi har behov for din viden om psykopatologi til at lave gode indledende vurderinger, som giver patienten en god og meningsfuld behandling. Og vi har behov for din skarphed i udredninger. Du vil være med til at sætte høje mål i F-ACT-udviklingen i samarbejde med vores overlæge og teamkoordinator. Velkommen indenfor hos ambulatoriet Psykiatrisk Ambulatorium Bispebjerg/Brønshøj tilbyder ambulant psykiatrisk behandling til patienter med alvorlige sindslidelser (psykotiske tilstande og ikke-psykotiske tilstande med lavt funktionsniveau) på højt fagligt niveau. Vi er organiseret efter F-ACT modellen (Flexible Assertive Community Treatment), der sikrer et fleksibelt behandlingstilbud med fokus på recovery-tilgang. Ambulatoriet har været blandt de første i Region Hovedstadens Psykiatri til at arbejde F-ACT-orienteret, og vi deltager nu i implementering og udvikling heraf i hele Region Hovedstadens...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Psykiatrisk Center København
Grundet en langtidssygemelding søger vi en sygeplejerske i vikariat indtil 1. oktober 2023, 37 timer ugentlig, eller efter aftale, tiltrædelse snarest muligt. Har du lyst til at være med til, behandle patienter med unipolar depression på højt specialiseret niveau med brug af den nyeste viden, så er her en enestående mulighed. Intensivt Affektivt Ambulatorium (IAA) behandler patienter med unipolar depression, som netop er udskrevet fra et sengeafsnit på Psykiatrisk Center København. Patienterne tilbydes et intensivt behandlingsforløb på et halvt år. Herefter afsluttes hovedparten til opfølgning i primærsektor- enkelte til F-ACT team. Behandlingen består af individuelle samtaler hos en sygeplejerske, lægesamtaler, psykoedukation i gruppe, kognitiv adfærdsterapi i gruppe, B-BAT og styrketræning. Nogle patienter tilbydes individuelle samtaler hos psykolog. Du vil primært skulle varetage individuelle samtaler med omkring 20 patienter. Du vil have mulighed for at deltage i...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Psykiatrisk Center København
Vi er eksperter i behandling af voksne med PTSD efter flere forskellige traumer (overfald, vold, seksuelle overgreb mm, men ikke veteraner og civile med krigstraumer) og behandler ca 320 patienter pr år. Vi er et tværfagligt team (læger, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sygeplejerske). Vi tilbyder patienterne en grundig udredning og individuel - eller gruppeterapi plus lægelig behandling, pårørende- og netværkssamtaler. Vi anvender flere former for psykoterapi: Traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi, psykodynamisk terapi og en kropslig tilgang. Vi får ugentlig supervision og har ugentlige konferencer samt masser af mulighed for løbende sparring/konferering. Der er igangværende forskningsprojekter i teamet. Vi mangler en læge til i teamet, og du vil passe ind i teamet uanset om du er speciallæge eller yngre læge. Vi kan skræddersy din stilling efter dit uddannelsesniveau og forhåndskendskab til patientgruppen. Du vil få et uddannelsesforløb i kognitiv adfærdsterapi...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Psykiatrisk Center København
Er du uddannet lægesekretær og ønsker du at arbejde i et spændende speciale, hvor dine kompetencer er efterspurgte og kunne du godt tænke dig at arbejde i et helt nyt byggeri? Så er det måske dig vi leder efter. Der er tale om en meget alsidig stilling med opgaver for både ambulatorie, sengeafsnit og akutmodtagelse, hvor vi har brug for en uddannet lægesekretær, der har lyst at samarbejde med flere faggrupper i løbet af dagen. Der er tale om arbejde ’back office’, dvs. vi sidder ikke ude på afsnittene. I slutningen af november 2022 flytter vi over i en helt ny bygning på Bispebjerg, hvor du vil sidde sammen med flere kollegaer i et kontorfællesskab, bl.a. vil du komme til at arbejde tæt sammen med Tanja og Therese, der begge er lægesekretærer, og Linda, der står for indberetningen af tvang. Desuden skal du arbejde sammen med Kristina, der er sekretær i ECT-klinikken og Jeanette, der er sekretær i vores Information. Hvilke arbejdsopgaver vil du få? Dine primære arbejdsopgaver...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Psykiatrisk Center København
På lukket ældrepsykiatrisk afsnit behandler, udreder og støtter vi patienter der både har psykiatriske, somatiske og sociale problemstillinger – med psykiatrien i højsædet. Du kan således få hele din faglighed i spil og der er samtidig rig mulighed for at lære af erfarne kolleger og øge viden og kompetencer indenfor somatik og psykiatri. Og du bliver tilmed en del af et afsnit, der ligger meget højt i forhold til arbejdsglæden. Klik her og læs meget mere om arbejdet på afsnit 6402. Velkommen indenfor hos afsnit C6402 Du bliver en del af et ældrepsykiatrisk døgnafsnit, der er normeret til 14 psykiatriske patienter fra 70 år og op. Vores patienter har et bredt spænd af psykiatriske lidelser, herunder paranoid skizofreni, bipolar lidelse, depressioner, adfærdsforstyrrelser. Indlæggelsestiden spænder fra ca. 2 uger til en stabiliserende indlæggelse op til et halvt år i mere komplekse forløb. Grundet patienternes alder, lever nogle også med diverse somatiske lidelser, fx...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Psykiatrisk Center København
Se her – og bliv vores nye kollega. Vi har et ledigt barselsvikariat fra 1.12.2022 og 8 måneder frem. Der er en mulighed for forlængelse. Vi søger en fuldtidsansat sygeplejerske eller ergoterapeut, der har interesse i at arbejde efter og tage del i fortsat implementering af F-ACT-modellen. Du bliver en del af et F-ACT-team, der tilbyder behandling af høj intensitet og lav intensitet –alt efter patientens varierende behov. Vi bygger vores tilgang til patientforløbene på tillid, åbenhed og engagement, og vi har stort fokus på at understøtte patientens personlige recovery-proces. Vi oplever, at vi tilbyder meningsfyldte patientforløb og at vores arbejdsopgaver i dagligdagen er udfordrende, spændende og forskelligartede Hvilke arbejdsopgaver vil du få? Vi arbejder i 3tværfaglige teams, og du vil være fast i et af disse teams. Du vil blive kontaktperson for 28 – 30 patienter. Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være: opsøgende og vedholdende arbejde at koordinere indsatsen for...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Psykiatrisk Center København
Har du interesse for psykiatri, og ønsker du at være en del af Danmarks største psykiatriske center? Så kan du blive vores nye kollega og en del af videreudviklingen af fremtidens psykiatri! Vi søger dygtige reservelæger med interesse for psykiatri til Psykiatrisk Center København (PCK). Vi har 4 introduktionsstillinger ledige til besættelse pr. 1. januar 2023. ( I-nr.: 1500C00-50-i-09 + 1500C00-50-i-13 + 1500C00-50-i-14 + 1500C00-50-i-15). PCK´s sengeafsnit er aktuelt beliggende på 4 matrikler: Bispebjerg Hospital (Afdeling BBH, akutafdelingen), Rigshospitalet (Afdeling RH), Frederiksberg Hospital (Afdeling FRH) samt Gentofte Hospital (Afdeling GeH). PCK er aktuelt ved at bygge Ny Psykiatri på BBH, første etape indvies forventeligt ultimo november 2022. De læger som kommer i betragtning til stillingerne, vil pr. 1. januar 2023 have mulighed for at være forankret på en af disse 3 matrikler: Bispebjerg Hospital (Afdeling BBH, akutafdelingen), Frederiksberg Hospital...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022