Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Psykiatrisk Center København

Fuldtid
Psykiatrisk Center København
”Patienterne udviser os tillid, og giver os et fint indblik i deres sind. Det kan være følelsestungt at bære til tider. Men når vi arbejder med F-ACT, så bærer vi det sammen, og vi tager alle et fælles ansvar” fortæller oversygeplejerske Tina Petersen. Om du er nyuddannet eller erfaren, så hører vi gerne fra dig! Vi har mange erfarne sygeplejersker, der er klar til at øse ud af deres viden og erfaring. Vi arbejder efter F-ACT som er en metode for ambulant psykiatrisk behandling. Vi har mulighed for at møde patienterne der, hvor de ønsker at lykkes. Dermed kan vi sikre en mere fleksibel tilgang til patienterne, afhængig af hvor patienten er i deres sygdomsforløb. Alle mennesker er forskellige, og derfor bliver det meget individuelle patientforløb. Vi holder løbende temadage og kurser, så alle er klædt på til opgaverne. Det sikrer, at vi kommer godt omkring alle patienterne, at du ikke bliver ladt alene med opgaver, og altid har dit team at sparre med. Vi arbejder i 3 tværfaglige...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022
Fuldtid
Psykiatrisk Center København
Om du er nyuddannet eller erfaren sygeplejerske, er ikke så vigtigt. Men vigtigt er det derimod at du ligesom os er vild med den psykiatriske patientgruppe. Vores afsnit hedder 19.0 og er beliggende i Gentofte som en del af PC København. Vi er en tværfaglig personalegruppe bestående af både mænd og kvinder, hvor vores fagproffesioner spænder mellem sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, fysioterapeut, ergoterapeut, recoverymentor, lægesekretær, socialrådgiver, overlæge og oversygeplejerske og nu vil vi meget gerne udvide teamet med endnu en dygtig og engageret sygeplejerske. Vi har et velfungerende afsnit og er gode til at tage imod nye kollegaer og vi vil glæde os meget til at tage imod dig! Velkommen indenfor hos afsnit 19.0 Afsnittet har plads til 16 indlagte patienter samt en patientstyret indlæggelse. Vores patienter er 18 år og op og af diagnoser og problemstillinger kan nævnes depressioner, bipolar lidelse, psykotiske lidelser og angsttilstande. Indlæggelsestiden er...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022
Fuldtid
Psykiatrisk Center København
Vi sætter fokus på høj sygeplejefaglig kvalitet – også om aftenen! Så er du knalddygtig til psykiatri, og brænder du for den intensive psykiatriske sygepleje? Så har vi lige nu en attraktiv stilling til dig på to intensive døgnafsnit. Din kommende arbejdsplads Afsnit 6112 (A3) og 6201 (A4) er intensive døgnafsnit på Psykiatrisk Center København. Afsnit 6112 er landets eneste specialafsnit for botilbudspatienter. Vores patienter spænder bredt, men de har typisk komplekse sygdomsforløb med psykiske lidelser, komorbiditet, retslige foranstaltninger og misbrug. Vores vision er at skabe et afsnit med høj faglighed og fokus på nedbringelse af tvang. Afsnit 6201 er et intensivt sengeafsnit med plads til 12 psykiatriske patienter ofte med komplekse problemstillinger. Vi har en tilgang til psykiatrisk pleje med ophav i Safewards-modellen. Det betyder, at vi anerkender, at både indlagte og ansatte har indflydelse på og ansvar for at hver dag bliver så god som muligt. Det skal ikke være nogen...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022
Fuldtid
Psykiatrisk Center København
Dygtig psykiatrisk-somatisk sygeplejerske, som brænder for arbejdet med ældre mennesker til sjældent udbudt og i dette tilfælde nyoprettet stilling. Vil du hjælpe os med at udføre specialiseret ældrepsykiatrisk sygepleje på et højt fagligt niveau? Vi søger en sygeplejerske til vores ældrepsykiatriske team i Psykiatrisk Ambulatorie Nimbusparken – en del af Psykiatrisk Center København. Teamet arbejder løbende med tilpasninger og justeringer i forhold til opgaven - en ”on-going proces” som alle deltager aktivt i. Det bliver du en del af Ældrepsykiatrisk team har kontor i Nimbusparken på Frederiksberg. Teamet udvides nu til i alt 7 sygeplejersker og 3 læger, der betjener mennesker over 70 år, som har brug for en indsats i forhold til at kunne mestre deres liv og komme videre med drømme og mål. Teamet har ca. 400 patienter, hvoraf ca. halvdelen er bosat på plejehjem og resten i egen bolig. Hvad skal du lave? Behandlingstilbuddet består i individuelle støttende samtaler, og vi ønsker at...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022
Fuldtid
Psykiatrisk Center København
Kan du lide at kombinere udvikling med at arbejde i klinisk praksis? Er du klinisk velkvalificeret i form af specialuddannelse som psykiatrisk sygeplejerske, og kan du lide at arbejde i klinisk praksis? Har du en master- eller kandidatgrad – eller drømmer du om at gå i gang med det? Har du handlekraft og beslutsomhed til at sikre fremdrift, og kan du udfordre strukturer og tænkemåder? Kan du sige ja til disse, ser vi frem til at modtage din ansøgning. Velkommen indenfor hos C270W Du bliver en del af et tværfagligt team. Vi er i gang med at implementere Safeward, og arbejder med forbedringstavle. Vi har gode fysiske rammer i afsnittet, som fx sanse- og motionsrum og træningshave, som kan benyttes med fokus på patienternes individuelle behandling og behov. Dine ansvarsområder og opgaver Som klinisk sygeplejespecialist bliver du ansvarlig for at fremme faglighed og kvalitet, så afdelingens patientforløb lever op til nationale standarder og gældende lovgivning Derudover får du til...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022
Fuldtid
Psykiatrisk Center København
Så har du nu muligheden for at søge et af verdens mest meningsfulde job. Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center København (PCK) søger netop nu en speciallæge i psykiatri til en kombineret stilling i Det specialiserede DAT-team og Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse. Enhederne har fælles ledelse og er placeret på Strandboulevarden 96, Østerbro, og er tværfagligt sammensat med en overlæge i psykiatri, sygeplejersker, socialrådgiver og psykologer. Det specialiserede DAT-team Det specialiserede DAT-team tilbyder lange behandlingsforløb af halvandet års varighed til patienter med gentagne indlæggelser samt selvskadende- og suicidal adfærd. Det trans-diagnostiske tilbud retter sig mod patienter med komplekse psykologiske vanskeligheder. Metoden er evidensbaseret og manualiseret Dialektisk Adfærdsterapi, der for patienten indebærer individuel terapi, færdighedstræningsgruppe, telefonkontakt og netværksmøder. Som medarbejder inkluderer det ugentlige teammøder og fast...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022
Fuldtid
Psykiatrisk Center København
Vægter du faglighed højt, og synes du, at det kunne være spændende at være med fra begyndelsen, når vi skal til at sætte standarden for behandling i de moderne rammer? Så læs mere om vores to spændende stillinger på Ny Psykiatri Bispebjerg. Vi søger to overlæger eller afdelingslæger til hhv. vores nye akutte modtageafsnit (A2) og vores botilbudsafsnit (A3), der begge flytter ind i 1. etape af Ny Psykiatri Bispebjerg den 20. november 2022. Stillingerne er ledige til besættelse snarest muligt og aftales nærmere ved ansættelsen. Vi tilbyder En udfordrende arbejdsplads med gode udviklingsmuligheder på et højt fagligt niveau. Vi tilbyder et attraktivt job i en organisation med fokus på tillid, åbenhed og dialog, og med store muligheder for at gøre en forskel og påvirke fremtidens psykiatri. Der er ved Psykiatrisk Center København (PCK) et levende forskningsmiljø på internationalt niveau. På PCK er ambitionen en tæt sammenhæng mellem forskning og klinik, så vejen fra ny viden til klinisk...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022
Fuldtid
Psykiatrisk Center København
Dygtig psykiatrisk-somatisk sygeplejerske, som brænder for arbejdet med ældre mennesker til sjældent udbudt og i dette tilfælde nyoprettet stilling. Vil du hjælpe os med at udføre specialiseret ældrepsykiatrisk sygepleje på et højt fagligt niveau? Vi søger en sygeplejerske til vores ældrepsykiatriske team i Psykiatrisk Ambulatorie Nimbusparken – en del af Psykiatrisk Center København. Teamet arbejder løbende med tilpasninger og justeringer i forhold til opgaven - en ”on-going proces” som alle deltager aktivt i. Det bliver du en del af Ældrepsykiatrisk team har kontor i Nimbusparken på Frederiksberg. Teamet udvides nu til i alt 7 sygeplejersker og 3 læger, der betjener mennesker over 70 år, som har brug for en indsats i forhold til at kunne mestre deres liv og komme videre med drømme og mål. Teamet har ca. 400 patienter, hvoraf ca. halvdelen er bosat på plejehjem og resten i egen bolig. Hvad skal du lave? Behandlingstilbuddet består i individuelle støttende samtaler, og vi ønsker at...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022
Fuldtid
Psykiatrisk Center København
Er du uddannet lægesekretær og vil du gerne være med til at udvikle en god arbejdsplads med rare kollegaer, spændende og varierede arbejdsopgaver og stærk faglighed, så skal du læse videre. I vores ambulatorium, der ligger på Strandboulevarden, har vi nemlig behov for en ny kollega til Bibi, Nina & Birgitte. Med fokus på god kommunikation skal du sikre en kompetent og effektiv hjælp i mødet med patienter, pårørende og andre samarbejdspartnere. Derfor søger vi en serviceminded, smilende og imødekommende kollega. Hvilke arbejdsopgaver vil du få? I Psykiatrisk Ambulatorium Østerbro/Indre By arbejder vi med rul. Det vil sige, at du vil komme til at arbejde med alle vores opgaver, blandt andet henvisninger, aftaleanmodninger, kodefordeler, rapporter, udleveringer m.v. Samtidig har vi en del patientkontakt, både telefonisk og ved fremmøde i skranken. Birgitte er vores faste ansigt udadtil i receptionen, og du, Bibi og Nina sidder sammen i sekretariat med dør ind til receptionen. Din...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022
Fuldtid
Psykiatrisk Center København
Hvis du vil være en del af et afsnit, hvor den enkelte har stor indflydelse på at tilrettelægge og kvalitetssikre den psykiatriske sygepleje, så skal du læse videre. Vi søger nye kolleger til akutmodtageafsnit 52.2, samtidig med at vi slår to afsnit sammen, når vi flytter til et afsnit med plads til 16 patienter. Flere gode grunde til at du skal søge job hos os Du får en grundig introduktion og undervisning indenfor diagnostik, psykiatrisk sygepleje, paraklinik, herunder monitorering med EKG og blodprøver. Der er fokus på somatiske problemstillinger med henblik på differentialdiagnostik Du får en høj grad af medindflydelse i forhold til sygepleje, rutiner og procedurer i afsnittet Vi vægter et godt arbejdsmiljø med stor fokus på trivsel, udvikling og sikkerhed. Som vores nye kollega kan du se frem til fleksibilitet i vagtplanen, så dit arbejds- og privatliv kan hænge sammen. Du har mulighed for selv at byde ind med ønsker – og vi gør meget for at få puslespillet til at gå op! Det...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022
Fuldtid
Psykiatrisk Center København
Hvis du har lyst til at arbejde med patienter med selvskade, suicidaladfærd og gentagne indlæggelser og hjælpe dem hen imod et meningsfuldt liv med større egenkontrol og mindre selvskade, så er det dig vi søger. Vi har brug for en psykolog med Viden om og interesse for Dialektisk Adfærdsterapi i et transdiagnostisk, ambulant tilbud til patienter med gentagne indlæggelser, selvskade og suicidal adfærd Psykoterapeutisk og psykiatrisk erfaring, gerne autorisation Kompetencer til at varetage supervisionsopgaver på intensive afsnit på PCK Evnen til selvstændigt og fleksibelt at forvalte sine arbejdsopgaver Erfaring med eller interesse for supervisionsopgaver Vi tilbyder dig en dynamisk arbejdsplads præget af psykiatriens værdier om respekt, faglighed, ansvar og udvikling. Arbejdsopgaver Der er tale om lange individuelle behandlingsforløb á halvandet år til patienter med selvskadende adfærd, suicidaladfærd og gentagne indlæggelser. Behandlingstilbuddet er transdiagnostisk og patienterne...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022
Fuldtid
Psykiatrisk Center København
På Intensivt psykiatrisk sengeafsnit 19.1 i Gentofte er vi næsten i mål med at få besat alle stillinger med dygtige social- & sundhedsassistenter, sygeplejersker og socialpædagoger. Der er dog lige plads til en dygtig natteravn og det kan blive dig! 3 gode grunde til at vælge os! Vi er fagligt dygtige og så er vi bare et rart afsnit at være på! Vi får generelt rigtig god feed-back fra patienter, pårørende, vikarer og andre der kommer i vores afsnit. Kollegialt er vi vidt forskellige, men komplimenterer hinanden faglig tog socialt. Vi kan lide at være sammen - også i sociale sammenhænge. Vi laver en skræddersyet introduktion til dig, og du får to erfarne kolleger som mentor, der altid er klar til sparring eller blot til en sludder. Vi bruger stort set ikke tvang. Vi har analyseret og arbejdet målrettet med at nedbringe tvang – og vi er lykkedes med det. Vores motto er… hvis der er optræk til noget, så lægger vi en plan! Ansøgningsprocessen gør vi nem for dig – send mig blot en sms på...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022
Fuldtid
Psykiatrisk Center København
Vil du vil du være med til at skabe et godt og roligt behandlingsmiljø for psykiatriske patienter med komplekse problemstillinger? Afsnit C6201 er et lukket intensivt afsnit med plads til 11 patienter med alle slags psykiatriske diagnoser. Her får du et arbejde, hvor du kan møde alle typer patienter og forløb, og hvor du bliver en del af en tæt medarbejdergruppe med en solid og erfaren kerne. Behandlingen og sygeplejen er tilrettelagt ud fra en recovery-orienteret tilgang og Safewards-modellen. Det betyder, at vi anerkender, at både indlagte og ansatte har indflydelse på og ansvar for, at hver dag bliver så god som muligt. Patienten bliver mødt med respekt og ligeværdighed, og inddragelse af patienter og pårørende er i centrum. Du bliver kontaktperson for et antal af patienterne, hvor du sammen med patient, pårørende og kolleger planlægger og koordinerer det individuelle pleje- og behandlingsforløb. Her er et trygt arbejdsmiljø, hvor vi arbejder forebyggende for at undgå anvendelse...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022
Fuldtid
Psykiatrisk Center København
Vil du vil du være med til at skabe et godt og roligt behandlingsmiljø for psykiatriske patienter med komplekse problemstillinger? Afsnit C6201 er et lukket intensivt afsnit med plads til 11 patienter med alle slags psykiatriske diagnoser. Her får du et arbejde, hvor du kan møde alle typer patienter og forløb, og hvor du bliver en del af en tæt medarbejdergruppe med en solid og erfaren kerne. Behandlingen og sygeplejen er tilrettelagt ud fra en recovery-orienteret tilgang og Safewards-modellen. Det betyder, at vi anerkender, at både indlagte og ansatte har indflydelse på og ansvar for, at hver dag bliver så god som muligt. Patienten bliver mødt med respekt og ligeværdighed, og inddragelse af patienter og pårørende er i centrum. Du bliver kontaktperson for et antal af patienterne, hvor du sammen med patient, pårørende og kolleger planlægger og koordinerer det individuelle pleje- og behandlingsforløb. Her er et trygt arbejdsmiljø, hvor vi arbejder forebyggende for at undgå anvendelse...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022
Fuldtid
Psykiatrisk Center København
Vi søger en sygeplejerske til et vikariat på vores ældrepsykiatriske døgnafsnit. Stillingen er på et år i fortrinsvis dagvagter fra mandag til fredag. Du bliver en del af et afsnit, der ligger højt i forhold til arbejdsglæden. Klik her og læs meget mere om arbejdet på afsnit 6402. Når du arbejder med ældre psykiatriske patienter, bruger du viden og kompetencer fra psykiatrien OG somatikken. Vi ser på en holistisk sammenhæng mellem krop og sind. Dine kommunikative færdigheder bliver udfordret, da patienterne kan have kognitive udfordringer. Om din kommende arbejdsplads Vi har plads til 14 psykiatriske patienter fra 70 år og op efter. Nogle patientforløb er korte, andre længere. Du kommer derfor til at møde patienter med forskellige psykiatriske behov. Grundet patienternes alder, lever nogle også med somatiske lidelser, fx diabetes, hjertelidelser, parkinsons sygdom mv. Du får din daglige gang på afsnit C6402 på Psykiatrisk Center Københavns Frederiksberg matrikel. Hvad bliver din...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022