Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Psykiatrisk Center Sct. Hans

Psykiatrisk Center Sct. Hans
Kom godt fra start i dit første job efter studiet! Vi tilbyder en helt særlig introduktionspakke i retspsykiatrien på Psykiatrisk Center Sct. Hans. Du bliver en del af den største retspsykiatriske afdeling i Norden, hvilket vi selvfølgelig lever op til, når det kommer til ekspertise, introduktion og uddannelse! På Psykiatrisk Center Sct. Hans varetager vi den retspsykiatriske ekspertfunktion i Region Hovedstaden og modtager patienter, hvor den psykiske lidelse og den retslige foranstaltning er baggrund for komplekse patientforløb. ”Patientgruppen er meget kompleks, da de har meget individuelle sygdomsbilleder og symptomer, hvilket gør dem enormt spændende at arbejde med.” – Iben, Uddannet sygeplejerske januar 2022 Du bliver en del af et tværfagligt team, der med udgangspunkt i patientforløbet arbejder på at bygge en recovery-orienteret behandlingsindsats op, med patientens aktive medvirken. Din hverdag I arbejdet klædes du på til at varetage opgaven som plejeforløbsansvarlig og får...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Psykiatrisk Center Sct. Hans
Vil du understøtte retspsykiatriske patienters rehabilitering og recovery med fokus på en tværfaglig og aktivitetsbasseret indsats? Vi søger en kollega, der brænder for tværfagligt samarbejde omkring rehabilitering af retspsykiatriske patienter, og som vil være en del af det T værfaglige R ehabiliterings t eam (TRT). En tværfaglig rehabiliteringsindsats Som en del af TRT kommer du til at arbejde ud fra en rehabiliterings- og recovery orienteret tilgang, samt i et tæt og koordinerende samarbejde med patient og sengeafsnit. Patienter med retslige foranstaltninger har særlige komplekse problemstillinger. Samarbejdet mellem TRT og sengeafsnittet har derfor afgørende betydning for patienten. Formålet med en tværfaglig indsats er, at de forskellige afsnit kan henvende sig omkring individuelle patientforløb, hvor der f.eks., på grund af manglende udvikling eller motivation, er behov for interventioner eller nye input til behandlingsplanen. TRT’s primære opgave er at skabe stabilitet i de...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Psykiatrisk Center Sct. Hans
Så bliv assisterende afdelingsleder på et stabilt afsnit med høj faglighed, nysgerrighed overfor nye måder at gøre tingene på og et tæt samarbejde om såvel egen, patienternes og afsnittets udvikling? På R4, Psykiatrisk Center Sct. Hans, tilbyder vi en spændende stilling, hvor du i tæt parløb med afsnitsledelsen, får mulighed for at udvikle dine lederkompetencer og blive en del af et engageret lederteam. 5798000384842 Din rolle og ansvarsområder som assisterende afsnitsleder Udover dine sygeplejefaglige opgaver bliver du en central sparringspartner for afsnitsledelsen. Du har overblikket og står for den daglige tilrettelæggelse af arbejdet på afsnittet. Sammen med oversygeplejersken og den kliniske sygeplejespecialist får du ansvaret for den faglige ledelse og sikrer, at der ydes den bedst mulige pleje og behandling til afsnittets patienter. Arbejdsopgaver: Daglig koordinering af teamets arbejdsopgaver. Understøtte ledelsen med administrative opgaver. Samarbejde med afsnittets...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Psykiatrisk Center Sct. Hans
Kunne du tænke dig et job med et tværgående overblik og ansvar? Vi søger en erfaren specialuddannet sygeplejerske til ansvarshavende stilling, hvor du møder ind til aftenvagten, og i nattevagten har sovende rådighedsfunktion fra vagtværelse. Ansvarsområder og hverdag Du bliver tværgående ansvarshavende sygeplejerske. I er to på arbejde af gangen og sammen dækker I 2 åbne og 8 lukkede sengeafsnit på Afdeling R – svarende til 156 patienter. En rolle, hvor du ved aftenvagtens afslutning har rundering i dit ansvarsområde, samt træder til i de situationer, hvor den ansvarshavende tilkaldes. Hver ansvarshavende sygeplejerske har et ansvarsområde på 4 lukket og 1 åbent afsnit, men har sparring og koordinering med hinanden. I samarbejde med personale i sengeafsnittet og vagthavende læge foretager du tilsyn af patienter, der f.eks. returnerer efter absentering, er akut påvirkede/agiterede eller er psykisk eller somatisk ustabile, med henblik på at fastlægge en plan for den videre sygepleje...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Psykiatrisk Center Sct. Hans
Kunne du tænke dig at blive uddannet til at arbejde med kognitiv adfærdsterapi, misbrug og psykisk sygdom i gode rammer? Vi søger en reservelæge til vores dobbeltdiagnoseafdeling på PC Sct. Hans. Afdelingen er førende i Danmark indenfor pleje og behandling af patienter, der både har en psykisk lidelse og et misbrug (dobbeltdiagnose). Afdelingen består af 3 integrerede døgnafsnit med i alt 76 sengepladser, samt et regionsdækkende ambulant dobbeltdiagnose-team. Vi bor og arbejder tæt sammen med kompetencecenter for dobbeltdiagnoser, som vi i samarbejde med kan tilbyde forskningsopgaver inden for subspecialet. Gennem mange år har vi arbejdet med kognitiv adfærdsterapi/kognitiv miljøterapi til netop denne patientgruppe, og har dokumenteret gode behandlingsresultater. Vores kognitive miljøterapi har siden starten for 20 år siden betydet, at næsten al tvang forsvandt, og aktuelt har der ikke været en tvangsepisode i 270 dage. Det er politisk besluttet at alle regioner skal starte med at...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Psykiatrisk Center Sct. Hans
Vil du gøre en forskel for patienternes hverdag samt have din daglige gang i lokaler lige ud til Roskilde fjord? Så har vi stillingen til dig! Vi søger serviceassistenter, der kan understøtte driften og arbejdsgangene i vores bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde. Du vil have din daglige gang på vores åbne og lukkede afsnit samt i vores administration. Er du vores nye kollega? I Rengøring og Service vil du opleve, at der aldrig er 2 dage, der er ens. Du kommer til at arbejde tæt sammen med plejen, patienterne, portørerne og sikkerhedsassistenterne. Du bliver en del af et team, der har et højt fagligt niveau, fokus på service og arbejdsmiljø og som i samarbejde løfter opgaverne og sikrer den hygiejniske standard på centret. Hvad kommer du til at lave? Rengøring af afdelinger, sengestuer, besøgslejligheder, fællesarealer mm. Madservering , anretning og oprydning af de daglige måltider. Opfyldning og rengøring af kaffeautomater. Bortskaffelse af affald. Håndtering af...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Psykiatrisk Center Sct. Hans
Vil du at styrke forskellige personalegruppers mestring af kliniske færdigheder, samtidig med at du bevarer kontakt med klinikken og gør en forskel for patienter med dobbeltdiagnoser? Vi søger en speciallæge i psykiatri, en specialpsykolog eller en psykolog , der trives i en hverdag med fokus på uddannelse og udvikling. Du bliver en del af afdeling M, Psykiatrisk Center Sct. Hans, som er førende i Danmark indenfor pleje og behandling af patienter med dobbeltdiagnoser. Vi hjælper dermed patienter, der både har en psykisk lidelse og et misbrug. Om jobbet Du får en varieret hverdag med arbejdsopgaver og ansvarsområder der bl.a. indebærer: Kliniske opgaver inden for udredning og behandling af patienter med dobbeltdiagnose. Afhængig af interesse vil du blive tilknyttet et af vores døgnafsnit, fx en dag om ugen. Undervisning og supervision i Kognitiv adfærdsterapi (KAT) og Dialektisk adfærdsterapi (DAT) af plejepersonale, læger og psykologer på Psykiatrisk Center Sankt Hans. Undervisning...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Psykiatrisk Center Sct. Hans
Vil du arbejde med en integreret kognitiv adfærdsterapeutisk og psykofarmakologisk tilgang til den mere akutte del af patientforløbet hos dobbeltdiagnosepatienter? På Psykiatrisk Center Sct. Hans’ afdeling M søger vi en Speciallæge til vores kognitive indslusnings - og stabiliseringsafsnit (KISA). Afsnittet er det første afsnit af sin slags i landet og arbejder struktureret med udgangspunkt i kognitive pleje- og behandlingsstrategier og motivation (bl.a. BIMI). Vi søger en speciallæge med særlig motivation for at arbejde med målgruppen og metoderne. Der er mulighed for ansættelse som enten afdelingslæge eller overlæge. Jobbet Et behandlingsforløb på KISA-afsnittet er 3-4 uger. Din fornemmeste opgave bliver at bidragte til, at patienten stabiliseres, så denne efterfølgende kan overflyttes til videre integreret dobbeltdiagnosebehandling på et af afdeling M’s andre afsnit. KISA, består af 6 senge, med tilstrækkeligt normeret personale til opgaven. KISA er for nuværende tilknyttet...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Psykiatrisk Center Sct. Hans
Vi søger en faglig dygtig sygeplejerske til vores retspsykiatriske OP-Team på Østerbro. Så synes du, at det er spændende at arbejde med retspsykiatriens komplekse patientprofiler? Så vil vi meget gerne høre fra dig! Teamet hører under den retspsykiatriske afdeling på Psykiatrisk Center Sct. Hans og varetager den ambulante behandling for retspsykiatriske patienter bosiddende i København og på Frederiksberg. Vi er et af to regionaliserede retspsykiatriske teams i Region Hovedstadens Psykiatri. Vores patienter er som oftest tilknyttet teamet i flere år. Lidt om jobbet og dine ansvarsområder En af vores centrale opgaver er at hjælpe og støtte patienterne til at mestre et så selvstændigt liv som muligt, og vores indsats bygger i høj grad på at opbygge en tillidsskabende kontakt samt inddrage relevante samarbejdspartnere og pårørende. Vi arbejder ud fra modellen for ACT med et fokus på at være udgående, opsøgende, fleksible og vedholdende. I teamet har vi behandlingsansvaret for 80...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Psykiatrisk Center Sct. Hans
Kunne du tænke dig et job med et tværgående overblik og ansvar? Vi søger en erfaren specialuddannet sygeplejerske til ansvarshavende stilling, hvor du møder ind til aftenvagten, og i nattevagten har sovende rådighedsfunktion fra vagtværelse. Ansvarsområder og hverdag Du bliver tværgående ansvarshavende sygeplejerske. I er to på arbejde af gangen og sammen dækker I 2 åbne og 8 lukkede sengeafsnit på Afdeling R – svarende til 156 patienter. En rolle, hvor du ved aftenvagtens afslutning har rundering i dit ansvarsområde, samt træder til i de situationer, hvor den ansvarshavende tilkaldes. Hver ansvarshavende sygeplejerske har et ansvarsområde på 4 lukket og 1 åbent afsnit, men har sparring og koordinering med hinanden. I samarbejde med personale i sengeafsnittet og vagthavende læge foretager du tilsyn af patienter, der f.eks. returnerer efter absentering, er akut påvirkede/agiterede eller er psykisk eller somatisk ustabile, med henblik på at fastlægge en plan for den videre sygepleje...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Psykiatrisk Center Sct. Hans
Et tilbud der er svært at sige nej til! Behandling foregår også om natten - Vi søger erfarne social- og sundhedsassistenter, der vil være med til at gøre en forskel for retspsykiatriske patientforløb i nattetimerne. 4 gode grunde til at du skal blive nattevagt hos os Vi finder et vagtrul, der passer til dig! Du bliver en del af et lille team med et tæt kollegaskab Du er aldrig alene – der er mindst 4 i nattevagt Du arbejder sammen med erfarne nattevagter og kan altid søge sparring hos den ansvarshavende aften- og natsygeplejerske. Nøgleordene er relations-arbejde, ro, sikkerhed og høj faglighed Vi varetager den retspsykiatriske ekspertfunktion i Region Hovedstaden og modtager patienter, hvor kombinationen mellem deres psykiske lidelser og retslige foranstaltning skaber komplekse behandlingsforløb, der kræver en særlig ekspertise. Som en del af nattevagtsteamet får du ansvaret for at opretholde og udvikle kvaliteten og fagligheden i nattetimerne. Her er fokus på søvnoptimering og...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Psykiatrisk Center Sct. Hans
Er du nysgerrig på at arbejde med patienter med dobbeltdiagnoser? Og vil du være en del af et afsnit, hvor faglig sparring vægtes højt og hvor du har indflydelse på din vagtplan ? ”At arbejde med patienter med dobbeltdiagnose betyder, at man ofte bliver nødt til at arbejde med egne forståelser af hvordan noget bør være og være kreativ ift. at finde en god løsning på, hvordan noget kan være. Vi arbejder i individuel behandling og ikke i, hvordan vi plejer at gøre. Det betyder til gengæld, at vi er åbne og nysgerrige på hinandens arbejde, og vi vægter at bruge tid på faglig sparring i løbet af dagen” – Louise, sygeplejerske M21 Din hverdag og arbejdsopgaver Du kommer til at arbejde i små kontaktteams om hver patient, hvor I sammen med tværfaglige samarbejdspartnere støtter patienten i at nå sit mål for behandlingen. Du har mange samtaler med patienten på daglig basis, og der er mulighed for at arbejde med et særligt tema ved en ugentlig samtale. Du kommer til at arbejde målrettet med...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Psykiatrisk Center Sct. Hans
Etablering af en meningsfuld hverdag efter længere indlæggelse - vil du arbejde med rehabilitering af retspsykiatriske patienter? Vi leder lige nu efter vores nye kollega på R4, Psykiatrisk center Sct. Hans – Og måske det er dig? Om du er sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent er ikke så afgørende, det vigtigste for os er, at du passer ind i teamet og brænder for arbejdet med psykiatriske patienter. Hverdag og arbejdsopgaver Du bliver en del af et tværfagligt kontaktteam med ansvar for at sammensætte og udvikle patienternes behandlings- og rehabiliteringsforløb. En af dine opgaver bliver bl.a. at støtte patienterne i at reetablere en hverdag og forberede sig på et selvstændigt liv efter langvarig indlæggelse. Som en del af rehabiliteringen prioriterer vi aktiviteter og træning af sociale færdigheder . En vigtig del af dit arbejde er derfor at identificere, hvad patienten brænder for, samt hvilke aktiviteter der giver mening for dem. Her er der mulighed for en-til-en...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Psykiatrisk Center Sct. Hans
Vil du udvikle dig indenfor retspsykiatriens interessante og komplekse speciale og samtidig få en hverdag i skønne omgivelser ud til Roskilde fjord? I Danmarks største retspsykiatri på Psykiatrisk Center Sct. Hans søger vi en specialpsykolog eller specialist til særlig funktion på tværs af afdelingens afsnit. Du bliver en del af psykologfunktionen med reference til chefpsykologen, men vil skulle gå på tværs af afsnittene i Udsigten samt dække de åbne afsnit med specialpsykologiske funktioner og opgaver. Disse vil bl.a. indbefatte: Stuegangsopgaver på delegering fra overlæge Støtte afsnitsledelserne i det daglige arbejde efter behov Diagnostiske udredningsopgaver Indgå i behandlingsteam og behandlingsopgaver på tværs Undervisning af kollegaer Supervision og vejledning af kollegaer (både mono- og tværfaglige kollegaer). Psykoedukation af patienter. Psykologiske testninger og risikovurderinger til brug for behandlingsplanlægning, behandlingsvurdering og evaluering samt til...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023