Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Psykiatrisk Center Sct. Hans

Fuldtid
Psykiatrisk Center Sct. Hans
Høj faglighed, veletableret kognitiv miljøterapi, tid til faglighed og længere patientforløb. Vi søger en visionær og dynamisk overlæge til at indgå i afsnitsledelsen på M22 - et veletableret afsnit med et godt arbejdsmiljø og et meget kompetent tværfagligt personale. Jobbet Afdeling M er førende i Danmark indenfor pleje og behandling af patienter med dobbeltdiagnoser. Vi hjælper dermed patienter, der både har en psykisk lidelse og et misbrug. Du indgår i afsnitsledelsen på M22 og bliver sammen med afdelingssygeplejersken ansvarlig for at lede patientforløb, herunder sikre udvikling, kvalitet og sikkerhed i forløbene. Sengeafsnittets patienter indlægges i forløb, der typisk varer i 3 måneder. Der arbejdes ud fra en integreret tilgang til patienternes dobbeltdiagnoseproblematik og systematiske patientforløbsbeskrivelser. Særligt for M22 er enheden KISA – Kognitiv Indslusning og Stabiliserings Afsnit der åbnede i 2021. Her modtages dobbeltdiagnosepatienter i mere ustabil...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Psykiatrisk Center Sct. Hans
Vi søger en social- og sundhedsassistent til vores dejlige afsnit lige ud til Roskilde fjord og tilbyder et højt fagligt miljø, baseret på ligeværdighed og et tæt samarbejde med patienterne – Vil du være vores nye kollega? Vi tilbyder en stilling på en af Danmarks bedste afdelinger for behandling af dobbeltdiagnoser (behandling af patienter med en psykisk lidelse og et misbrug). ”Her får du rent faktisk behandling for begge dine diagnoser! De arbejder med dialektisk adfærdsterapi og har fokus på det omkring misbruget – Arbejder med ’hvorfor’? Og ikke bare ’lad være’!” – Citat fra patient på M20 Arbejdsopgaver og hverdag Du kommer til at arbejde med patienter i hhv. udrednings-, behandlings- og udslusningsfasen. Vi arbejder i små kontaktteams om hver patient, og sammen med tværfaglige samarbejdspartnere støtter du patienten i at nå deres mål for behandlingen. På M20 er kognitiv terapi den grundlæggende behandlingsstrategi, og vi praktiserer det teoretiske. Du har mange...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Psykiatrisk Center Sct. Hans
Du får mulighed for at specialisere dig i et komplekst og spændende speciale, der ligger i spændingsfeltet mellem psykiatriloven og straffeloven. Vi er i rivende udvikling og søger i forbindelse med sammenlægningen og udvidelsen af retspsykiatrien i Region Hovedstadens Psykiatri to afdelingslæger og to overlæger med tværgående funktion på afdeling R. Jobbet Det overordnede formål med indlæggelse på retspsykiatrisk afdeling er at forebygge ny kriminalitet gennem en sundhedsfaglig indsats, dvs. at reducere symptomer, forebygge tilbagefald og hjælpe patienten til at genvinde sit tidligere funktionsniveau eller opnå højst mulig funktionsevne. Patienterne er i gennemsnit indlagt i 4 år og er i særlig grad idømt en dom til anbringelse. Som afdelingslæge eller overlæge vil du arbejde tæt sammen med afsnittenes øvrige overlæger, afdelingssygeplejersker og det tværfaglige personale omkring patientforløbene. Opgaverne varierer, men vil bl.a. indebære: Udredning og...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Psykiatrisk Center Sct. Hans
Høj faglighed, veletableret kognitiv miljøterapi, tid til faglighed og længere patientforløb. Vi søger en klinisk kompetent speciallæge i psykiatri, med erfaring i dobbeltdiagnosebehandling, til sengeafsnit M20 - et veletableret afsnit med et godt arbejdsmiljø og et meget kompetent tværfagligt personale. Jobbet Afdeling M er førende i Danmark indenfor pleje og behandling af patienter med dobbeltdiagnoser. Vi hjælper dermed patienter, der både har en psykisk lidelse og et misbrug. Sengeafsnittets patienter indlægges i forløb, der typisk varer i 3 måneder. Der arbejdes ud fra en integreret tilgang til patienternes dobbeltdiagnoseproblematik ud fra systematiske patientforløbsbeskrivelser. Inddragelse af såvel patienter som pårørende i behandlingen og plejen er en selvfølgelighed, og vi anvender stort set aldrig tvang. Ud over afsnittets lægerr kommer du til at arbejde sammen med den ugentlig tilknyttede speciallæge i almen medicin, der hjælper med udredning, behandling og...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Psykiatrisk Center Sct. Hans
Vi søger en sygeplejerske eller en social- og sundhedsassistent til vores dejlige afsnit lige ud til Roskilde fjord og tilbyder et højt fagligt miljø, baseret på ligeværdighed og et tæt samarbejde med patienterne – Vil du være vores nye kollega? Vi tilbyder en stilling på en af Danmarks bedste afdelinger for behandling af dobbeltdiagnoser (behandling af patienter med en psykisk lidelse og et misbrug). ”Her får du rent faktisk behandling for begge dine diagnoser! De arbejder med dialektisk adfærdsterapi og har fokus på det omkring misbruget – Arbejder med ’hvorfor’? Og ikke bare ’lad være’!” – Citat fra patient på M20 En rolig hverdag, hvor du aldrig er alene. Du har en makker og I sidder sammen. Du kommer til at arbejde med patienter i hhv. udrednings-, behandlings- og udslusningsfasen. Sammen med teamet af faste nattevagter får du ansvaret for at opretholde og udvikle kvaliteten og fagligheden i nattetimerne. Du vil i tæt samarbejde med patienternes kontaktteam have...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Psykiatrisk Center Sct. Hans
Kunne du tænke dig en hverdag, hvor du udover de sygeplejefaglige opgaver, også arbejder med læring, vejledning og udvikling af kompetencer. Vær med til at skabe gode klinikforløb og inspirere studerende til at vælge dette spændende speciale! På Psykiatrisk Center Sct. Hans’ afsnit M20 søger vi en ny kollega til vores dejlige afsnit lige ud til Roskilde fjord. Vi tilbyder høj faglighed indenfor dobbeltdiagnosespecialet, et godt læringsmiljø og gode muligheder for efteruddannelse . Interesserer du dig for de studerende? Som klinisk vejleder får du sideløbende med de sygeplejefaglige opgaver ansvaret for de sygeplejestuderende i afsnittet. Opgaverne er mangeartede, men vil bl.a. omfatte: Introduktion til det faglige arbejde i psykiatrien. Inkludering af de studerende i væsentlige overvejelser og arbejdsopgaver i forhold til patienterne. Vejledning i patientnære interaktioner og situationer, hvor de studerende støttes i udførelse af handlinger og tilgange, der skal blive til...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Psykiatrisk Center Sct. Hans
Vi søger en sygeplejerske til vores dejlige afsnit lige ud til Roskilde fjord og tilbyder et højt fagligt miljø, baseret på ligeværdighed og et tæt samarbejde med patienterne – Vil du være vores nye kollega? Vi tilbyder en stilling på en af Danmarks bedste afdelinger for behandling af dobbeltdiagnoser (behandling af patienter med en psykisk lidelse og et misbrug). ”Her får du rent faktisk behandling for begge dine diagnoser! De arbejder med dialektisk adfærdsterapi og har fokus på det omkring misbruget – Arbejder med ’hvorfor’? Og ikke bare ’lad være’!” – Citat fra patient på M20 Arbejdsopgaver og hverdag Du kommer til at arbejde med patienter i hhv. udrednings-, behandlings- og udslusningsfasen. Vi arbejder i små kontaktteams om hver patient, og sammen med tværfaglige samarbejdspartnere støtter du patienten i at nå deres mål for behandlingen. På M20 er kognitiv terapi den grundlæggende behandlingsstrategi, og vi praktiserer det teoretiske. Du har mange samtaler med...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Psykiatrisk Center Sct. Hans
På M22, psykiatrisk Center Sct. Hans, er der mulighed for at fordybe sig i det terapeutiske arbejde . Du kommer til at arbejde med patienter, der både har en psykisk lidelse og et misbrug (dobbeltdiagnose). Hovedopgaven er derfor at arbejde recovery-orienteret og misbrugsforebyggende. Forløbene er planlagte, af ca. 3 måneders varighed, og indlæggelserne er elektive. Udgangspunktet for arbejdet med patienten er derfor noget andet, da patienterne er forberedte og gerne vil have hjælp til at komme ud af deres misbrug og arbejde med dem selv. Du bliver plejeforløbsansvarlig for en gruppe patienter. Hverdagen vil variere men dine opgaver vil fx indebære: ugentlige målrettede samtaler med patienterne, hvor I arbejder ud fra kognitive værktøjer deltagelse ved lægesamtale og behandlingsplansmøder støtte til patienter i forbindelse med eksponering, herunder før og efter samtaler når patienten tager hjem på weekend recidiv samtaler med patienterne gruppeforløb (ved...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Psykiatrisk Center Sct. Hans
På M22, psykiatrisk Center Sct. Hans, er der mulighed for at fordybe sig i det terapeutiske arbejde . Du kommer til at arbejde med patienter, der både har en psykisk lidelse og et misbrug (dobbeltdiagnose). Hovedopgaven er derfor at arbejde recovery-orienteret og misbrugsforebyggende. Forløbene er planlagte, af ca. 3 måneders varighed, og indlæggelserne er elektive. Udgangspunktet for arbejdet med patienten er derfor noget andet, da patienterne er forberedte og gerne vil have hjælp til at komme ud af deres misbrug og arbejde med dem selv. Hverdagen vil variere men dine opgaver vil fx indebære: ugentlige målrettede samtaler med patienterne, hvor I arbejder ud fra kognitive værktøjer deltagelse ved lægesamtale og behandlingsplansmøder støtte til patienter i forbindelse med eksponering, herunder før og efter samtaler når patienten tager hjem på weekend recidiv samtaler med patienterne gruppeforløb (ved interesse) f.eks. psykoedukation, misbrugsgrupper mm. Tilknyttet...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Psykiatrisk Center Sct. Hans
Kunne du tænke dig at blive uddannet til at arbejde med kognitiv adfærdsterapi, misbrug og psykisk sygdom i gode rammer? Vi søger en reservelæge til vores dobbeltdiagnoseafdeling på PC Sct. Hans. Afdelingen er førende i Danmark indenfor pleje og behandling af patienter, der både har en psykisk lidelse og et misbrug (dobbeltdiagnose) og består af 3 integrerede døgnafsnit med i alt 78 sengepladser, et ambulatorium med dagtilbud, og et ambulant dobbeltdiagnose OP-team. Vi bor og arbejder tæt sammen med kompetencecenter for dobbeltdiagnoser, som vi i samarbejde med kan tilbyde forskningsopgaver. Gennem mange år har vi arbejdet med kognitiv adfærdsterapi og miljøterapi til netop denne patientgruppe, og har dokumenterede gode behandlingsresultater med dette behandlingstilbud. Siden indførelsen af den kognitive miljøterapi har afdelingen kun haft behov for at anvende tvang få gange om året. Afdelingen er normeret til 6 overlæger udover klinikchefen, 3 afdelingslæger, 2 1....
Ansøgningsfrist:
31/10/2022