Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Gentofte Hospital

Gentofte Hospital
I april 2021 åbnede vi vores ” Daghospital for patienter med hjertesvigt” i tilknytning til vores sengeafdeling. I Daghospitalet modtager vi skrøbelige, nyligt udskrevet patienter, der har brug for tæt opfølgning for at forebygge gen-indlæggelser. En stor del af forebyggelsen bestå i at ringe patienterne op derhjemme, samt at være sparringspartner for kommunerne og praktiserende læger. Daghospitalet har som udgangspunkt åben mandag til fredag i dag tiden. Du kommer til at indgå i et team sammen med to andre sygeplejerske, og det er jer tre der varetager funktionen som et team. Funktionen vil varetages sammen med vores ansvarlige overlæge, kliniske specialist og oversygeplejersken. Har du lyst til at indgå i dette team? Udvikle og skabe et godt tilbud til en skrøbelig patientgruppe? Så læs her…. Du har følgende kvalifikationer: Kardiologisk efteruddannelse (Modul I+II) Været kardiologisk sygeplejerske i min. 3 år Kendskab til primærsektor er at foretrække Har gode kommunikative...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Gentofte Hospital
Vi søger 1 autoriseret fysioterapeut til 1 fast stilling på 30-32 timer til besættelse 01.03.23. Afdelingen for Ergoterapi og Fysioterapi er en selvstændig afdeling fordelt på Herlev og Gentofte hospital. Vi er delt i 3 specialeområder, hvor bl.a. medicinsk område er fordelt på begge matrikler. Du bliver ansat på det samlede Herlev og Gentofte Hospital, med funktion som udgangspunkt på Gentofte matriklen. Medicinsk gruppe består af både fysioterapeuter og ergoterapeuter, som dækker de medicinske specialer indenfor endokrinologi, infektionsmedicin, geriatri, lungemedicin, hjertemedicin og intensivområdet. Vi har specialiseret holdtræning indenfor hjerte- og lungeområdet og vestibulær dysfunktion. Vi har desuden funktion i Rygklinikken og i Klinik for Svimmelhed og Fald. Derudover indgår vi i ergonomi opgaver samt i forflytningsundervisning af personale i huset. Stillingen er med funktion i både Klinik for Svimmelhed og Fald og på de medicinske sengeafdelinger. I Klinik for svimmelhed...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Gentofte Hospital
Vores koordinerende sygeplejerske skal på barsel. Vi søger derfor to sygeplejersker til at dele den koordinerende funktion i vores fantastiske team. Teamet består bl.a. af sygeplejersker og SOSU-assistenter Sengeafsnit 2 er et akut sengeafsnit med 22 pladser. Vi modtager børn og unge i alderen 0-17 år med både medicinske og kirurgiske sygdomme. Et akut sengeafsnit garanterer alsidige arbejdsopgaver og faglig udvikling. Vi gør hele tiden brug af hinanden, når vi skal pleje og behandle vores unge patienter. Vi ser gerne at du: Er erfaren, gerne inden for pædiatrien Er i stand til at bevare overblikket og er rolig af natur Er en god teamspiller, som vægter kollegialt sammenhold højt Arbejder tværfagligt Tager ansvar for at skabe et trygt lærings- og arbejdsmiljø Som koordinerende sygeplejerske kommer du bl.a. til at have følgende opgaver: Stedfortræder for oversygeplejersken og kunne rådgive og vejlede nye sygeplejersker Ansvar for fordeling af patienterne med udgangspunkt i erfaring...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Gentofte Hospital
Brænder du for høj faglighed og arbejdsglæde, og sætter du pris på familievenlige arbejdstider, så er du måske vores kommende kollega! Gentofte Hospital er Region Hovedstadens udviklingshospital for elektiv kirurgi. Bl.a. er al brystkirurgi netop blevet samlet på hospitalet, der nu er regionens flagskib for området. Da elektiv kirurgi er et område i fortsat stor udvikling søger vi yderligere kolleger til vores afdeling. Med udgangspunkt i hospitalets vision ”Godt behandlet”, bestræber vi os på at skabe det ypperste anæstesiforløb for patienter i korte behandlingsforløb. Selv en lille operation kan opleves stor for patienten. Vi har derfor løbende fokus på faglig udvikling, kvalitet og tværfagligt samarbejde i det samlede patientforløb. Vi søger anæstesisygeplejersker med flair for at opbygge en omsorgsfuld og tryg relation til patienten på kort tid, og som brænder for kerneydelsen. Mød Pernille, der fortæller, hvorfor hun synes, at du skal søge stilling hos os:...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Gentofte Hospital
Afdelingsprofil: Sterilforsyningen er en del af afdelingen for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling. I sterilforsyningen varetager vi genbehandling af kirurgiske instrumenter, herunder vask, pakning og klargøring til autoklavering. Vi prioriterer hygiejne på flere niveauer og lever op til gældende standarter på området. Sterilforsyningen tilbyder besøg og rundvisning på vores arbejdsplads den 10. januar 2023 kl. 16. Er du nysgerrig på, hvad det vi sige at arbejde hos os, tager vi godt imod alle. Tilmelding på mail til majken.lindh.pedersen@regionh.dk senest den 9. januar 2023. Region Hovedstaden er i gang med indflytningen i de to nye sterilcentraler, der sammen skal betjene samtlige hospitaler i regionen med genbehandling af instrumenter. De er placeret på henholdsvis Rigshospitalet og Herlev Hospital. Vi arbejder 8 timer dagligt med 2 forskudte vagter om ugen. Sterilforsyningen holder åbent fra kl. 6.00 til kl. 20.00, mandag til torsdag, fredag lukker vi kl.17.30. Vi har...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Gentofte Hospital
Vi søger en sygeplejerske til Led- og Knoglekirurgi, sengeafsnit 1 på Gentofte Hospital. Vi tilbyder: Gode kolleger 30 sygeplejersker, så man aldrig står alene som sygeplejerske. Grundig og individuel introduktion Kursus i praktiske færdigheder 6 dages kursus i kompetenceudvikling af nyuddannede sygeplejersker Weekendvagt hver fjerde weekend Meget høj patienttilfredshed Meget høj patientsikkerhed Meget høj faglig kvalitet Omsorgsfulde og opmærksomme kolleger Hvem er vi? Vi er et elektivt ortopædkirurgisk sengeafsnit på Gentofte Hospital, og vi søger en sygeplejerske til en stilling i blandede vagter. Vi kan tilbyde 37 timer om ugen eller mindre, hvis dette ønskes. Vi er en del af Afdeling for Led- og Knoglekirurgi, Herlev og Gentofte Hospital. Vi arbejder professionelt og med pleje og behandling af den elektive ortopædkirurgiske patient. Vi har et godt introduktionsprogram på seks uger, hvor du bliver tilknyttet to mentorer. Man er ALDRIG alene som sygeplejerske på vagt, da alle ens...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Gentofte Hospital
Afsnit 5 i Afdeling for mave-tarm og leversygdomme søger ny kollega, der ønsker en omskiftelig og udviklende hverdag sammen med søde og faglig engagerede kollegaer. Vores team behandler blandt andet patienter under udredning for cancer, der skal optimeres inden operation eller onkologisk behandling. Vi behandler patienter med blødning fra øvre gastroentestional kanal, pancreatit, galdesten, hernier, sepsis og meget andet. Derudover er alle AHA patienter samlet i afsnittet. Afsnittet fungerer desuden som stamafdeling for de palliative patienter med øvre gastroentrologisk cancer. Vores hverdag er præget af skift mellem akutte, komplekse og palliative patienter, altid med fokus på det gode patientforløb. Vores afdeling er i sommeren 2021 flyttet til nye bygninger med flotte faciliteter med enestuer, med tilhørende bad og toilet. Dette er til stor glæde for vores patienter og giver os god plads til at yde sygepleje på stuerne. Samt giver gode muligheder for bedside læring, til vores...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Gentofte Hospital
Der opslås 1 etårig introduktionsstilling (reservelæge) med stillingsnummer 1516431-01-i-50 Dagtjeneste indtil kl. 18.00/19.00. Weekend vagt til kl. 14.00. Stillingen er på Gentofte Hospital, Klinik for hudsygdomme. Vi tilbyder Introduktionslægen deltager sammen med afdelingens øvrige læger i diagnostik og behandling af dermatologiske patienter, herunder journalskrivning på akutte og planlagte patienter stuegang på dermatologiske patienter ambulatoriefunktion venereafunktion Vi forventer, at du er færdig med den kliniske basisuddannelse er interesseret i dermato-venerologi er interesseret i at deltage i afdelingens forskning Du kan se mere på dette link https://region-hovedstaden-ekstern.23video.com/stillingsopslag-som Ansættelsesvilkår Stillingen er en fuldtidsstilling og er til besættelse d. 1.3.2023. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 1 + 2, 2023. Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for underordnede læger, indgået mellem Yngre læger og Regionernes Lønnings-og...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Gentofte Hospital
Du drømmer om at blive vores nye Klinisk sygplejespecialist, der sammen med afdelingens anden kliniske sygeplejerske, vil du bruge din erfaring og uddannelse til at fremme fagligheden og kvaliteten, i Mave-, tarm og leversygdomme afsnit 4. Du har passion og brænder for at udvikle sygeplejen i hele afdelingen, hvor du ser dig selv, som en vigtig del af patientplejen, hvor du med din erfaring og uddannelse hele tiden har fingeren på pulsen, så du ved hvad sygeplejersker og social og sundhedsassistenterne har brug for. Du er deres fortrolige i deres faglige og personlige udvikling. Du holder af at se nye sygeplejersker og social og sundhedsassistenter vokse fagligt under din vejledning og undervisning, samtidig er du tovholder på at vores erfarne sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter udvikler sig. Du brænder for sygeplejen og arbejder målrettet på at udvikle den kirurgiske sygepleje, så patienterne føler sig godt behandlet og oplever hvordan sygeplejen og omsorgen gør en...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Gentofte Hospital
Har du lyst til at være med til at udvikle sygeplejen til ambulante lungemedicinske patienter? Vi udvider nemlig vores lungemedicinske ambulante områder og søger derfor snarest en sygeplejerske 37 timer pr uge. Stillingen er vagt- og weekendfri. Vi er en velfungerende gruppe sygeplejersker, der elsker at arbejde med lungemedicinske patienter, og vores ambulatorium indeholder mange specialiserede og højt specialiserede lungemedicinske subspecialer. Vi arbejder selvstændigt og i teams, lægger stor vægt på kompetence- og faglig udvikling, og vi gør alt for, at vores patienter skal opleve, at den behandling, vi giver, er værdifuld og gør en forskel. Patienter, der har længere forløb i vores ambulatorier, har en kontaktsygeplejerske. Dette skal sikre, at patienterne oplever kontinuitet og kan få hurtig og kvalificeret hjælp. Med patienterne i centrum for alt hvad vi laver, udfører vi højt specialiserede sygeplejeopgaver og sørger for, at den enkelte sygeplejerske udvikler sin faglighed...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Gentofte Hospital
Afdeling for Urinvejssygdomme er en ambitiøs og seriøs afdeling, som søger en chefsygeplejerske der har mod på at understøtte afdelingens fortsatte udvikling, sikre at afdelingen har en høj faglig standard i udredning og behandling samt vil bidrage til patientoplevet kvalitet og tilfredshed. Du skal også kunne understøtte og udbygge afdelingens uddannelses- og forskningsmiljø. Det er desuden vigtigt, at du er tydelig i din rammesætning og kan inspirere, motivere og lede andre til at nå deres mål. Som chefsygeplejerske skal du i samarbejde med cheflægen varetage den strategiske, administrative, økonomiske, faglige og personalemæssige ledelse af afdelingen. Du skal desuden kunne være med til at videreudvikle rammerne for et højt behandlingsniveau og et attraktivt arbejdsmiljø. Gode samarbejdsevner er en nødvendighed, da du skal samarbejde med de øvrige afdelinger, direktionen og andre hospitaler samt deltage i råd og udvalg både inden- og uden for hospitalet. Om afdelingen Afdeling...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Gentofte Hospital
SSFU med lyst til udvikling Tænk hvis du får lov at være med til at udvikle og præge sygeplejen Du får lov at sætte fokus på den kliniske standard i sygeplejen og på læring ved praksisnær uddannelse af plejepersonalet. Du vil tage initiativ til forbedringer samt sikre at de kliniske retningslinjer bliver fulgt. Du har lyst og mod på at undervise og kompetenceudvikle plejepersonalet. Her får du lov til at være den gode rollemodel, som har en stærk forankring i din egen sygepleje. Det arbejde du gør, er for patientens skyld. Du anser dig selv for en stærk kliniker, og har lyst til at dine kompetencer kommer i spil. Hver dag. Du vil gerne diskutere sygepleje, og hvorfor vi gør som vi gør. Du er åben for andres måde at gøre tingene på og du kan se værdien i det arbejde dine kollegaer laver. Måske har du erfaring med at arbejde med forbedringstavle, og hvad det kan gøre af gode ting for sygeplejen i en afdeling. Du bliver medlem af dokumentationsgruppen, hvor der er et stort...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Gentofte Hospital
Vil du arbejde med fantastiske kolleger og i et fagligt udfordrende tværfagligt miljø uden weekend- og nattevagter? Vi er en brystkirurgisk afdeling, som behandler maligne og benigne lidelser i brystet, primært brystkræft. Som sygeplejerske arbejder man i rul og følger sine patienter i henholdsvis ambulatorium, sengeafsnit og operationsgang. Arbejdsdagene er præget af engagement og høj faglighed i både kirurgisk sygepleje, kommunikativ- og psykosocial sygepleje og kriseintervention. Brystkirurgien i Region Hovedstaden er i 2022 blevet samlet på Gentofte Hospital. Screening, udredning og operation er nu samlet ét sted, til gavn for både patienter og medarbejdere. Om os Patienter, pårørende og personale skal opleve at føle sig godt behandlet. Kontaktsygeplejerske og behandlingsvarlig læge prioriteres højt. Tværfaglighed, samarbejde og selvstændighed vægtes højt i vores arbejde. Vores sygepleje er kendetegnet af høj faglig kvalitet og fokus på patientsikkerhed. Som ny kollega får du et...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Gentofte Hospital
SSFU med lyst til udvikling Tænk hvis du får lov at være med til at udvikle og præge sygeplejen Du får lov at sætte fokus på den kliniske standard i sygeplejen og på læring ved praksisnær uddannelse af plejepersonalet. Du vil tage initiativ til forbedringer samt sikre at de kliniske retningslinjer bliver fulgt. Du har lyst og mod på at undervise og kompetenceudvikle plejepersonalet. Her får du lov til at være den gode rollemodel, som har en stærk forankring i din egen sygepleje. Det arbejde du gør, er for patientens skyld. Du anser dig selv for en stærk kliniker, og har lyst til at dine kompetencer kommer i spil. Hver dag. Du vil gerne diskutere sygepleje, og hvorfor vi gør som vi gør. Du er åben for andres måde at gøre tingene på og du kan se værdien i det arbejde dine kollegaer laver. Måske har du erfaring med at arbejde med forbedringstavle, og hvad det kan gøre af gode ting for sygeplejen i en afdeling. Du bliver medlem af dokumentationsgruppen, hvor der er et stort...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Gentofte Hospital
Sygeplejerske søges til Hjertemedicinsk Operationsklinik, Gentofte Hospital Vi har udvidet vores kapacitet og søger i den forbindelse en ny kollega, som led i en opnormering. Stillingen er på 37 timer ugtl. (eller efter aftale) og ønskes besat pr. 1. februar 2023 (gerne tidligere) eller snarest muligt herefter. Du vil indgå i det fælles operationsteam, og efter aftale vil der være mulighed for at blive en del af vores nye Radialis Lounge for elektive KAG patienter. Din oplæring vil være nøje tilrettelagt efter kvalifikationer og strækker sig ofte over 1 år, hvor du kun er planlagt i dagvagter. Hjertemedicinsk Operationsklinik Gentofte/Herlev Hospital er et af Danmarks fem invasive hjertecentre. Vi varetager udredning og behandling af både akutte, elektive og subakutte patienter med rytmeforstyrrelser og iskæmisk hjertesygdom i region Hovedstaden. Udredningen og behandlingen består, i forhold til iskæmisk hjertesygdom, bl.a. af koronararteriegrafier (KAG), ballonudvidelser (PCI) og i...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Gentofte Hospital
Vi søger en ledende lægesekretær til sekretærgruppen til Allergi-, Hud- og Kønssygdomme 37 timer pr. uge pr. 1. marts 2023 eller snarest derefter. En leder med gejst og engagement, og som har erfaring med personaleledelse, og som vil stå i spidsen for en gruppe højt engagerede sekretærer og være et vigtigt bindeled mellem sekretær-gruppe, afsnitsledelse og afdelingsledelse. Vi ønsker os en ledende lægesekretær, der er visionær og har handlekraft, og som kan realisere de mål der sættes i et strategisk samarbejde med afdelingsledelsen. Det er samtidig vigtigt, at du kan møde den enkelte medarbejder, så denne føler sig mødt og set i forhold til såvel faglige som personlige kompetencer. Allergi-, Hud- og Kønssygdomme består af hhv. Klinik for Allergisygdomme og Klinik for Hud- og Kønssygdomme. Klinikkerne ligger i 2 forskellige opgange men er begge placeret på Gentofte Hospital. Sekretærgruppen går på tværs af de to klinikker og er fordelt med hhv. 6 sekretærer i Klinik for...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Gentofte Hospital
Stillingen er en fast stilling på 37 timer om ugen til besættelse 1. marts 2023 eller efter aftale. Gentofte Hospital er Region Hovedstadens udviklingshospital for elektiv kirurgi med fokus på kvalitet, udvikling, uddannelse og produktion. Al brystkirurgi er netop blevet samlet på hospitalet, der nu er regionens flagskib for området. Med udgangspunkt i hospitalets vision ”Godt behandlet” bestræber vi os på at skabe det ypperste patientforløb for patienter i korte behandlingsforløb. Selv en lille operation kan opleves stor for patienten. Vi har derfor stort fokus på den faglige udvikling, kvalitet og tværfagligt samarbejde i det samlede patientforløb. Anæstesiafdelingen består af anæstesi-, operations-, opvågnings- og intensivafsnit samt sterilforsyning. Vi er en tværgående klinisk afdeling med en række funktioner og opgaver, der knytter sig til behandlingen på de kliniske afdelinger. Vi er ca. 230 medarbejdere i hospitalets nybygning med topmoderne faciliteter. Vi er ca. 40...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Gentofte Hospital
Vi søger en dygtig og kompetent social- og sundhedsassistenter i skiftende vagter, som brænder for den grundlæggende og komplekse sygepleje Om afsnittet: Afsnit for ældresygdomme har plads til 15 patienter. Vi er en del af en stor medicinsk afdeling, som modtager patienter via akut medicinsk modtagerafsnit. Til afsnittet er tilknyttet følge-hjem-sygeplejersker, faldklinik samt et rigtig godt samarbejde med et Geriatriskteam i akutmodtagelsen. Vi har et godt tværfagligt samarbejde med vores læger, ergo/fysioterapeuter, præst og diætist, som hver morgen deltager i vores konference hvor patienterne gennemgås. Vi vægter den faglige fordybelse højt, og derfor holder vi hver dag ”15 faglige” hvor vi bl.a. har undervisning, faglig sparring eller andet emne som afsnittet har haft ønske om eller brug for. I sygeplejen arbejder vi målrettet med den kliniske sygepleje og evidensbasering, udvikling af den enkeltes kompetencer, deling og formidling af sygeplejefaglig viden. Vi har fokus på alt...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Gentofte Hospital
Brænder du for sygeplejen, bliver du inspireret af vidensdeling, finder du stor interesse i at supervisere og oplære dine kollegaer, er du nysgerrig på det nye, så har vi en spændende stilling til dig. Vi søger en dygtig og erfaren sygeplejerske med lyst til at lære fra sig og øse af din viden i hele afsnittet. Har du lyst til at udvikle dig selv og sætte præg på vores afsnits fortsatte udvikling og vækst. Vi har 27 kirurgiske senge indenfor det gastroenterologiske speciale og tager os at de elektive patientforløb, hvor hovedparten af patienterne er kræftpatienter, som er nydiagnosticerede, eller der som led i deres behandlingsforløb skal have et kirurgisk indgreb. Vi har elektive patienter, som pga af kronisk sygdom skal have fjernet noget af deres tarm. Vi passer vores patienter efter ERAS-principperne. Vi følger op på vores patienter efter operationen, indtil de overgår til ambulant kontrol. Vi har de akutte kirurgisk patienter med sygdomme i colon og rectum. Vi har...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Gentofte Hospital
Har du lyst til at arbejde med akutte medicinske patientforløb på en afdeling, hvor dagene aldrig er ens, og hvor sygepleje, kollegaskab og samarbejde er i højsædet? Så er vores to ledige sygeplejerskestillinger helt sikkert noget for dig. Hvem er vi? Du vil få din daglige gang på første sal i Akutklinikken på Gentofte hospital, hvor vores 26 medarbejdere udgør et velfungerende og sammentømret afsnit med et godt arbejdsmiljø og høj faglighed i fokus. Vi har både nye og erfarne sygeplejersker, og afsnittet er kendetegnet ved, at vi holder sammen og hjælper hinanden. Det betyder også, at mange af vores medarbejdere er tidligere studerende, som er fortsat på afsnittet efter endt uddannelse. I arbejdet på vores afdeling kommer du til at sikre, at akutte og kritisk syge patienter, indenfor det medicinske speciale, modtager sygepleje af højeste faglige kvalitet. Dette gør sig gældende både i modtagelsen, udredningen og behandlingen - uanset hvilket tidspunkt på døgnet, vi modtager...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023