Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Region Sjælland

Fuldtid
Region Sjælland
Da en af vores kollega og hendes kompetencer skal bruges på sengeafsnittet, søger vi en uddannet lægesekretær til fast stilling i Hjerteambulatoriet på Slagelse Sygehus. I Hjerteambulatoriet bliver du en del at et velfungerende tværfagligt team med fleksible sekretærkollegaer, der arbejder tæt sammen med sygeplejersker og læger. Sekretærgruppens arbejde planlægges, så opgaverne bliver varieret bedst muligt, og hvor man som sekretær kommer godt rundt om mange forskellige opgaver i ambulatoriet. I vores Hjerteambulatorium forsøger vi at give vores patienter den bedste service. Du bliver en del af sekretærteamet på 7 sekretærer på Slagelse Sygehus og 4 sekretærkollegaer på Næstved Sygehus. Du vil primært arbejde dagvagter fra kl. 8-15.30. Der er indimellem sent åbent tirsdage og torsdage, hvor der er 1 sekretær i fremmøde. Senvagten er gerne populære blandt dine kollegaer, men du vil blive en del af disse med meget få, ca. 1 om måneden, hvor du vil møde senere. Derudover vil du have...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Region Sjælland
Drømmer du om nye udfordringer? – Kunne du tænke dig at anvende dine sundhedsfaglige kompetencer på en anderledes måde? Sterilcentralen på SUH i Roskilde søger social- og sundhedsassistent, 32-37 timer pr. uge i blandede dag- og aftenvagter på alle hverdage. Vi arbejder i 8 timers vagter (kl. 7.30-15.30 eller 13.00-21.00). T iltrædelse 01.11.22 eller efter aftale. Som ansat i sterilcentralen varetager man opgaver, som sikrer, at hele sygehuset og ikke mindst operationsafsnittene har det fornødne udstyr. Arbejdsdagene kan være meget forskellige, og man roterer rundt i de enkelte funktioner. Du er meget velkommen til at komme på besøg for at få et bedre indtryk af, hvad det er, vi laver, i en sterilcentral. Kontakt da Oversygeplejerske Mie Grevenkop-Castenskiold tlf. 47 32 64 47 eller souschef Tatiana Bøttcher Hansen tlf. 47 32 52 60 Vores forventninger til dig Er uddannet social- og sundhedsassistent. Gerne med erfaring fra operationsgang/sterilcentral eller lignende – måske...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Region Sjælland
Ved Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 almen – Roskilde, er et års vikariat som behandler i OPUS-teamet ledigt fra den 1. november 2022. Kompetencer Uddannet sygeplejerske Børne- og ungdomspsykiatrisk erfaring Gerne relevant videreuddannelse Gerne erfaring med struktureret psykoedukation, både individuelt og i grupper til patienter og pårørende Evne til at arbejde selvstædigt såvel som gode samarbejdsevner - herunder at indgå ligeværdigt i et tværfagligt team God indlevelsesevne og interesse for at skabe relationer til mennesker med svær psykisk sygdom Kørekort, da vi dækker hele Region Sjælland OPUS-team OPUS-teamet er tilknyttet Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 almen (døgnafsnit). Teamet består af afdelingslæge, sygeplejersker, socialrådgiver, ergoterapeut og en overlæge, der varetager OPUS-behandlingen i hele Region Sjælland. Teamet indgår i et tæt samarbejde med Kompetencecenter for debuterende psykoser (OPUS) organiseret i...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Region Sjælland
Mindre fødested, tæt på vandkanten og smuk natur, søger jordemoderkollega. Brænder du for den gode jordemoderfaglighed, den gode fødsel, og for at fastholde momentet i den ukomplicerede vaginale fødsel, og har du lyst til at give vores gravide, fødende og barslende familier den bedste start på livet som forældre? Så er det hos os, du skal arbejde. Vi kan tilbyde dig En arbejdsplads, hvor vi prioriterer, at dit arbejdsliv og privatliv hænger sammen, ved blandt andet at planlægge vagtskemaet med den enkelte medarbejders ønsker som grundlag. Der er fleksibilitet, så der både er mulighed for jordemoderkonsultation, 8 eller 12 timers vagter, samt døgnvagter. Vi ved, at indflydelse på arbejdstilrettelæggelse og tilfredshed hænger uløseligt sammen, og vi værner om begge dele En afdeling, der er optaget af at være patienternes fødested, med fokus på individuelt tilrettelagt svangreomsorg og fødselsoplevelse En afdeling, hvor vi arbejder målrettet med kvalitetsudvikling og...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Region Sjælland
F-ACT DistriktsPsykiatrien Vordingborg/ Næstved, Psykiatrien Syd søger en Specialpsykolog/ Autoriseret psykolog 37 t/ugentligt. Stillingen kan også søges af autoriseret psykolog, der ønsker videreuddannelse til specialpsykolog. F-ACT DistriktsPsykiatrien Vordingborg/ Næstved varetager ambulant behandling og udredning af patienter over 18 år. Vi behandler blandt andet patienter med skizofreni og andre psykoselidelser, tilbagevendende depressioner, manier og svære personlighedsforstyrrelser. F-ACT DistriktsPsykiatrien Vordingborg/ Næstved er en del af Psykiatrien Syd i Region Sjælland. Psykiatrien Syd består bl.a. af tre almenpsykiatriske sengeafsnit og en Psykiatrisk Akutmodtagelse i Vordingborg og et akutteam, to F-ACT distriktspsykiatriske enheder samt to psykiatriske Klinikker. Psykiatrien Syd er uddannelsessted for bl.a. sygeplejersker, læger og specialpsykologer. Arbejdspladsen er i Vordingborg. F-ACT står for Flexible Assertive Community Treatment Assertive Community...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Region Sjælland
… så er det dig vi søger! Hos os får du mulighed for at arbejde med unge mennesker mellem 14 og 17 år i en stabil og erfaren personalegruppe, der har fokus på recovery og tid til relationer. Som sygeplejerske i U1 almen arbejder du i et alsidigt døgnafsnit, hvor udviklingen af det gode patientforløb er i centrum. For et år siden blev vi omstruktureret, så den almene del blev et selvstændigt afsnit. Vi har siden da været i gang med at etablere nye tiltag, hvor patientinddragelse og recovery-orienterede tilgange tænkes ind i miljøterapien. Vi ønsker, at vores patienter skal have medbestemmelse i deres forløb, derfor er patientinddragelse i den daglige dokumentation også et vigtigt tiltag hos os. Kendetegnet for U1 almen er, at personalegruppen har et stort fokus på den psykologiske tryghed og det gode samarbejde: Jeg er fuldstændig tryg ved alle mine kollegaer - både ift. selv at turde være sårbar, men ikke mindst ift. akutte og vanskelige situationer. (Pia, sygeplejerske)...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Region Sjælland
Enestående mulighed – da vores overlæge efter mange års tro tjeneste er gået på pension har vi en stilling til dig, en stilling med mulighed for deltid og ordning med hjemmearbejde. Går du samtidig med ønsker om at snuse til ledelse er her muligheden for dette i en veldrevet enhed. Vi søger en afdelingslæge/overlæge. Aktuelt er vi i fuld gang med at implementere F-ACT modellen og peerstøtte til pårørende. Du vil møde et afsnit i udvikling, mod på opgave, og vi ser frem til at du vil deltage i at præge og sætte rammen for vores distriktspsykiatri for ældre. Vores ønske er at tilbyde patienterne evidens-baseret behandling af højeste faglig kvalitet, samt, gennem udvikling og forskning, at bidrage til udviklingen af nye patientcentrerede behandlingstilbud. Du får stor mulighed for at anvende dine specialistkompetencer i forhold til ambulant udredning og behandling af et bredt spektrum af ældrepsykiatriske lidelser. Stillingen er med vagtforpligtigelse. Jobbet Du bliver en del...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Region Sjælland
En stilling som introduktionslæge ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Holbæk Sygehus er ledig til besættelse d. 01.11.2022. Stillingen ønskes besat med en, som har interesser indenfor ortopædkirurgi. Du bliver i stillingen knyttet til reservelæge-laget der aktuelt er 9 mands skiftet. Afdelingen deltager i den kliniske og teoretiske undervisning af lægestuderende. Det forventes at lægen deltager i den interne uddannelse af studenter . Afdelingen har aktuelt 9 overlæger, 6 afdelingslæger og 9 reservelæger ansat. Vagten varetages af en bagvagt og en mellemvagt. Der er knyttet døgnvagt til stillingen. Denne foregår i tilstedeværelse på sygehuset på grund af sygehusets traumefunktion. Afdelingen består af to sengeafsnit med 40 senge i alt. Der er tilknyttet et ambulatorium hvor der årligt ses ca. 17.000 patienter. Afdelingen disponerer over lejer på både en central operationsgang og en dagkirurgisk operationsgang, samt et OP-leje til operationer i lokal anæstesi, ved yngre læger hver...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Region Sjælland
Synes du at de nefrologiske patienter er vildt spændende? Eller vil du gerne blive skarp til behandle diabetes? Eller kan du godt lide, at der er gang i det akutte i kardiologien? Og drømmer du om at blive mediciner? Så er det i Medicin 1 på Holbæk Sygehus, du kan få dine drømme opfyldt. Vi tilbyder Introduktionsstilling med bred læring ud i det intern medicinske og samtidig mulighed for at fokusere på et eller flere af vores tre specialer (kardiologi, nefrologi, endokrinologi). Det kan fx være dage i det endokrinologiske ambulatorium eller begyndende oplæring i ekkokardiografi. Vi har et godt uddannelsesmiljø, og har ved alle morgenkonferencer faglige indlæg og undervisning flere gange ugentligt. Du indgår i et yngre læge vagthold der består af en forvagt (som kan være KBU læge) og en koordinerende læge, som er mere erfaren og passer hjertestophylet. Hvis du er relativt uerfaren mediciner, så vil du starte som forvagt, men i løbet af din introstilling blive koordinerende læge....
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Region Sjælland
Ved Medicinsk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge er en stilling som afdelingslæge i intern medicin: endokrinologi ledig fra 01.03.23 eller snarest derefter. Speciallæge med fokus på thyreoideasygdomme og diabetesforskning Vi søger en speciallæge i endokrinologi, som har lyst til at fokusere sin kliniske aktivitet på patienter med thyreoidea-sygdomme og særligt være med til at udvikle forløbet for patienter med adenomer i thyreoidea. Afhængig af din profil og kvalifikationer vil stillingen blive sammensat så den passer til dig og os. Vi vil især sætte pris på forskningsaktivitet indenfor diabetesområdet som varetages sideløbende med den kliniske funktion, såvel som den udviklende funktion indenfor thyreoideasygdomme. De kliniske funktioner vil overvejende være ambulante, i mindre omfang stuegangsfunktion på endokrinologiske og intern medicinske patienter. Vi tilbyder en stilling som indeholder dedikeret tid (20%) til udvikling af thyreoidea-området, herunder...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Region Sjælland
Vi mangler dig – vil du være en del af vores sekretærteam på 9 sekretærer Vi søger en dygtig lægesekretær, der vil være del af et uformelt, professionelt, til tider hektisk, alsidigt og fleksibelt miljø med kolleger, der bakker hinanden op. Vi er en fantastisk lægesekretærgruppe, der håndterer vores daglige arbejdsopgaver med en god portion humor. Vi har et klinisk sekretariat og et screeningssekretariat, men hjælper hinanden på tværs af sekretariaterne ved behov. Vi søger en kollega til vores kliniske sekretariat. Læs videre her, hvis du vil være en del af vores sekretærgruppe. Vi søger en uddannet kollega, der: brænder for lægesekretærfaget og har et positivt sind, et godt humør og kan indgå i tæt samarbejde med dine kommende kollegaer går op i høj faglig og patientoplevet kvalitet søger nye udfordringer, og ønsker at tage ansvar for ny opgaveløsning har arbejdet med Sundhedsplatformen – vil være en fordel har erfaring indenfor det billeddiagnostiske område –...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Region Sjælland
Vil du være med til at sikre et gynækologisk behandlingstilbud af høj kvalitet til kvinder i Region Sjælland? Som led i en ambitiøs opnormeringsplan til styrkelse af afdelingen, søger vi nye kolleger, der har lyst og kompetencer til at udvikle afdelingen. Hvis du ønsker at blive en del af en afdeling med høj faglighed, godt tværfagligt samarbejde og masser af spændende kliniske udfordringer, så er stillingen måske noget for dig? Vi søger: Overlæge i almen gynækologi Som overlæge i almen gynækologi vil du indgå i vores operative benigne team. Vi ser gerne, at du har kompetencer indenfor gynækologisk endokrinologi og interesse for ambulante behandlingstilbud med lyst til at deltage i omorganiseringen, hvor flere mindre indgreb varetages i ambulatoriet og dagkirurgisk afsnit fremfor på operationsgangen. Overlæge til urogynækologi Som overlæge til urogynækologi vil du blive en del af et nyt team med læger og sygeplejersker, der sammen skal løfte urogynækologien fagligt og...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Region Sjælland
Vi skaber håb, vilje og lyst til livet, når det gør allermest ondt. Derfor gør du en meningsfuld forskel, når du vælger at arbejde hos os. Vores ene kollega har valgt at gå på pension og vi søger derfor en ny kollega til vores ECT-klinik pr. 1. november 2022, gerne før. Du skal være uddannet sygeplejerske. Som sygeplejerske hos os, vil du blive oplært i selvstændig ECT-behandling samt få tillæg herfor. Klinikken varetager ECT-behandling for hele Psykiatrien Vest – både indlagte og ambulante. Der er primært behandling mandag, onsdag og fredag fra kl. 7.30 – 14.30. Teamet i klinikken består af 5 sygeplejersker, som har et tæt og velfungerende samarbejde og som arbejder tæt sammen med anæstesiafdelingen på Slagelse Sygehus. Stillingen i ECT-klinikken er på 21 timer hver anden uge. Ønsker du flere timer, kan vi tilbyde en kombinationsstilling med timer på afsnit SL4, som ECT-klinikken hører under. Afsnit SL4 er et integreret sengeafsnit, hvoraf 8 af sengepladserne primært er til...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Region Sjælland
Mangler du høj faglighed, selvstændighed og fleksibilitet i dit nuværende job, så kom til os! Kære sygeplejerske, du som ønsker at udvikle dine terapeutiske kompetencer, søg ikke længere, vi er lige her! Vi er et nystartet team, som har valgt at gøre det hele lidt anderledes og vi kan love at du bliver endnu dygtigere af at arbejde hos os. Velkommen indenfor hos os i Distriktspsykiatrien for Bipolare Lidelser i Vordingborg Vores team arbejder efter F-ACT modellen (Fleksible Assertiv Community Treatment). Vi tilbyder ambulant behandling af både høj og lav intensitet samt hjemmebesøg alt efter patientens behov. Teamet adskiller sig fra andre F-ACT-ambulatorier, ved at være specialiseret i behandlingen af patienter med bipolar lidelse. Vi behandler patienter med komplekse problemstillinger, der har behov for en individualiseret behandlingsindsats, i tæt samarbejde med sengeafsnit. Vores team er nystartet, så du vil få indflydelse på arbejdsgange og være med til at opbygge en god...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Region Sjælland
Kunne du tænke dig både at arbejde i et ambulatorium og en akut sengeafdeling, så har du netop nu muligheden for dette i Ortopædkirurgisk Afdeling. Vi søger en dygtig og engageret sygeplejerske til en spændende stilling, hvor man har delt tjeneste i henholdsvis Ortopædkirurgisk ambulatorium og Ortopædkirurgisk sengeafdeling. Fordelingen vil være 50/50 med weekendvagt ca. hver 3. uge. I sengeafdelingen vil der være tale om blandede vagter – enten dag/aften eller dag/nat efter eget ønske. Vagtbyrden vil være relativ begrænset med mindre andet ønskes. Ortopædkirurgisk afdeling er kendetegnet ved en høj faglighed, stort fokus på kvalitets- og udviklingsarbejde, plads til læring, et rigtig godt arbejdsmiljø og vedvarende opmærksomhed på at skabe sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv for den enkelte medarbejder. Sammen arbejder vi alle målrettet på at give vores patienter en professionel, effektiv og omsorgsfuld behandling. Ortopædkirurgisk ambulatorium har åbent alle hverdage fra...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Region Sjælland
Vil være vores nye kollega i de næste 8 måneder? Er du sygeplejerske, og har et ønske om at udvikle, eller lære neonatal pleje, så er det dig, vi søger. Vikariatet løber fra 1. november 2022 til 30. juni 2023. Neonatalafsnittet er normeret til 12 for tidligt fødte/ syge nyfødte børn. Vi tilbyder medindlæggelse af forældre, i samarbejde med Obstetrisk Afdeling omkring mødrene. Vi målretter sygeplejen til barnet, i tæt samarbejde med forældrene, på et højt fagligt niveau, med fokus på NIDCAP principper og familiecentreret pleje. Vi afholder simulationstræning fast en gang om måneden for 2- 3 pr. gang samt skills træning for alle sygeplejersker en gang om året Vi tilbyder verdens bedste speciale, hvor vi varetager både korte og længere varige patientforløb, i en vekslen af akut og opfølgende pleje Engagerede og erfarne kolleger, der stræber efter høj faglighed Godt tværfagligt samarbejde Et speciale i stadig udvikling Introduktions program over fire uger, tilpasset dine...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Region Sjælland
Nyuddannet sygeplejerske? Bliv en del af vores trainee-program på infektions- og lungemedicinsk afsnit! Hvis du synes det er overvældende at være nyuddannet sygeplejerske og mulighederne er uendelige, så fortvivl ej for vi har den perfekte løsning til dig. I medicinsk afdeling på Roskilde Universitetshospital har vi udviklet et introprogram som er specialsyet til dig som nyuddannet sygeplejerske. Du bliver ansat i infektions- og lungemedicinsk afdeling, og bliver en del af et fagligt netværk af nyansatte sygeplejersker på tværs af alle medicinske afdelinger på SUH. I dette netværk vil i kunne sparre og lære i samarbejde med foredragsholdere og specialister fra klinikken. Dit introforløb varer op mod 6 uger, hvor du gradvist får mere viden og selvstændigt virke. Vores introprogram består af 4 faser. Første fase varer en uge. Her snuser du til specialet, afdelingen, møder dine kollegaer og dine tætteste samarbejdspartnere. Fase 2 varer også en uge og foregår i vores learning lab....
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Region Sjælland
Har du ambitioner og brænder du for at kæde egne visioner sammen med dagligdagens virkelighed, og kan du smitte personalet med din begejstring, så er du måske vores nye cheflæge på Dermatologisk afdeling. Vi forventer du er en entusiastisk leder, er dialog orienteret og samarbejdsstærk. Du vil som cheflæge sammen med chefsygeplejersken stå i spidsen som afdelingsledelse for vores meget dygtige afdeling, hvor vi har stor fokus på høj faglighed, kvalitet i behandlingen, pleje af patienterne samt forskning, udvikling og nyskabelse. Cheflægen er, sammen med afdelingens øvrige læger, ansvarlig for den lægefaglige udvikling i afdelingen. Afdelingsledelsen har et særligt ansvar for at sikre bredde, robusthed og forståelse mellem fagområderne i afdelingen, så alle arbejder som ét hold for at sikre den bedste kvalitet i udredning og behandling. Dermatologisk afdeling varetager det dermatologiske og venerologiske speciale for hele Region Sjællands 820.000 borgere. Sammen med...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Region Sjælland
Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus er pr. 1/6- 22 blevet delt i to afdelinger. Vores konstituerede ledende lægesekretær ønsker ikke at arbejde med ledelse, så derfor søger vi efter en ledende lægesekretær, som har lyst til at lede vores velfungerende gruppe af sekretærer. Stillingen er til besættelse den 1. november 2022 eller snarest muligt derefter. Hvem er vi? Medicin 2 består af specialerne; reumatologi, gastroenterologi, geriatri, apopleksi fase 2 samt Diagnostisk Center. Specialerne er fordelt på 3 sengeafsnit samt 4 ambulatorier, og hertil er tilknyttet 21 lægesekretærer. Vi har et tæt tværfagligt samarbejde specialerne imellem. Vi kan tilbyde dig: At blive leder af en faglig dygtig og engageret lægesekretærgruppe Godt tværfagligt samarbejde Tæt samarbejde med afdelingsledelsen i Medicin 2 Godt arbejdsmiljø Evt. lederuddannelse/videreuddannelse Dine primære arbejdsopgaver vil være: Daglig drift af lægesekretærgruppen (herunder arbejdsplanlægning og koordinering af...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Region Sjælland
Du har nu chancen for at blive en del af teamet i nefrologisk ambulatorium på Sjællands Universitets Hospital i Roskilde. Vi søger en faglig dygtig sygeplejerske til en fast stilling pr. 1. november 2022 eller efter aftale. Vi tilbyder ansættelse på fuldtid, men et lavere timetal kan aftales. Måske er du erfaren medicinske sygeplejerske, der har gjort op med sig selv, at det fremadrettet er inden for rådgivning, vejledning, undervisning af den kroniske nefrologiske patient du vil arbejde, fordi du er god til at kommunikere, inddrage, samarbejde og sætte patienten først? Hos os er vi alle meget engageret i vores arbejde og har et godt arbejdsmiljø. Ambulatoriet har regionsfunktion i nefrologi, og vi står for specialiseret udredning og behandling af nyresyge patienter. Sygeplejen i ambulatoriet tager udgangspunkt i den enkelte patient, og vi går langt for at patienterne føler sig trygge ved at komme her. Vi arbejder både med faste planlagte programmer, men også med en del akutte...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022