Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sønderborg Kommune

  • Ellegårdvej 25, 6400 Sønderborg , Danmark
Fuldtid
Sønderborg Kommune 6400Sønderborg,Danmark
Sygeplejerske med højt fagligt engagement til fast aftenvagtsstilling. Har du lyst til at til at arbejde i hjemmesygeplejen? - Så har vi brug for dig i distrikt Nordals i Sønderborg Kommune. Vi holder til i Guderup, ca. 10 minutters kørsel fra Sønderborg. Vi søger en sygeplejerske til ansættelse i aftenvagt. Stillingen tilbydes på 37 timer med mulighed for forhandling. Der vil være weekendvagt hver 3. weekend. Hvem er vi: Vi er 23 sygeplejersker som arbejder med spændende sygeplejefaglige opgaver. Vi er inddelt i to teams, som hver dækker en del af distriktet. Sammen med vores kollegaer i hjemmeplejen arbejder vi for at vores borgere kan leve et så selvstændigt og meningsfuldt hverdagsliv som muligt. I hverdagen mødes vi med hjemmeplejen til fælles vagtstart for at styrke det gode samarbejde og for at give et godt udgangspunkt for at hjælpe vores borgere bedst muligt. Vi er en arbejdsplads med en god fleksibilitet og teamet fungerer godt sammen. Vi arbejder hele tiden på at trivslen...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Fuldtid
Sønderborg Kommune 6400Sønderborg,Danmark
Er du vores nye kollega? Vi søger i hjemmesygeplejen i distrikt Nordals nye kolleger. Hvorfor skal du søge stillingen, tænker du måske..? Her er nogle af grundene ifølge dine kommende kolleger. Christian, kvalitet- og implementeringssygeplejerske, har været i distrikt Nordals i 5 år: ”afvekslende hverdag, sindssyg god kollega-gruppe og fleksibel ledelse” Alexandra, hjemmesygeplejerske, har været i distrikt Nordals i 9 måneder: ”selvorganiseret arbejdsdag, godt intern samarbejde og helhedsorienteret borger-kontakt” Bettina, hjemmesygeplejerske, har været i distrikt Nordals i 8 år: ”sjove, rummelige og skøre-på-den-fede måde kollegaer, selvstændighed og en vis grad af frihed i planlægning af arbejdsdagen” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vi holder til i Guderup, ca. 10 minutters kørsel fra Sønderborg. Vi søger udekørende sygeplejersker – gerne med klinisk vejleder funktion , eller lyst til at tage...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Fuldtid
Sønderborg Kommune 6400Sønderborg,Danmark
Brænder du for at arbejde som misbrugsbehandler med fokus på unge? - så kan vi tilbyde dig en fast stilling. Om jobbet: Vi tilbyder en fuldtidsstilling, hvor arbejdstiden er placeret i dagtimerne. Arbejdspladsen benytter sig af flekstidsaftale, som giver en fleksibilitet i egen kalenderstyring. Derudover gives der et tillæg for arbejdet med særlig vanskelig gruppe. Som ungebehandler vil du primært arbejde med borgere op til 23 år. Opgaverne som ungebehandler er varierende og omfatter blandt andet: •    råd, vejledning og undervisning til borgere, pårørende og andre samarbejdspartnere •    motivationsarbejde og rusmiddelbehandling både i gruppe og individuelt •    sagsbehandling, herunder sagsåbning, udredning med screening og lovpligtig indberetning til forskellige databaser, dokumentation/journalisering, udarbejdelse af handle- og behandlingsplaner, udarbejdelse af faglige vurderinger, indstillinger og afgørelser •    koordinering af indsatsen inden for kommunen og uden for...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Deltid
Sønderborg Kommune 6400Sønderborg,Danmark
Kan du skabe stjernestunder og gøre en hverdag til forskel for vores beboere? Er du uddannet sygeplejerske, social- og sundhedsassistent eller social- og sundhjælper. Har du brug for en arbejdsdag hvor du har indflydelse på din vagtplan? Og har du lyst til at din arbejdsdag gør en forskel for de mennesker, der bor på Guderup Plejecenter? Så har vi jobbet til dig! Guderup Plejecenter er Sønderborg Kommunes specialcenter for mennesker med moderat til svær demens. Vi arbejder ud fra personcentreret omsorg i et blomstringsperspektiv og ønsker at vi ser vores beboers unikke behov hver evig eneste dag. På Guderup er vi i fuld gang med en kulturskabelsesproces hvor nærvær, glæde, stjernestunder og hjemfølelse er nøgleord og vi søger derfor dig der vil med på denne rejse og gøre livet værd at slå øjnene op til for vores, beboere hver dag. Vi sigter mod stjernerne og vil sammen med dig og dine kollegaer skabe et hjem og en arbejdsplads som er væredygtig, læredygtig og bæredygtig så både...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Fuldtid
Sønderborg Kommune 6400Sønderborg,Danmark
Sygeplejerske til sygeplejeklinikken og udekørende sygeplejerske i Hjemme- og Sygeplejen, Distrikt Nordals, Sønderborg Kommune Har du lyst til at arbejde i vores sygeplejeklinik og arbejde som udekørende sygeplejerske?  - så har vi brug for dig i distrikt Nordals i Sønderborg Kommune. Vi holder til i Guderup, ca 10 min fra Sønderborg. Vi søger en sygeplejerske, som har lyst til at arbejde både i vores sygeplejeklinik og som udekørende sygeplejerske, og dermed understøtte vores samarbejde med kommunens borgere om deres ønsker for et godt og indholdsrigt liv. Som sygeplejerske hos os, vil du få mange gode kolleger, indflydelse og have rig mulighed for at bruge din faglighed. Hvem er vi? Vi er en sygeplejegruppe på ca. 23 sygeplejersker som arbejder med mange forskelligartede og spændende sygeplejefaglige opgaver. Vi er en arbejdsplads med en god fleksibilitet og et godt fungerende team. Vi arbejder hele tiden på at trivslen på vores arbejdsplads, er så høj som muligt. Vi er gode til...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Deltid
Sønderborg Kommune 6400Sønderborg,Danmark
Medarbejder søges til vikariat på Tangshave i Nordborg Vil du gerne arbejde på et Plejecenter? Så har du nu muligheden. Vi søger en medarbejder til en stilling, som er på gennemsnitlig 32 t/ugtl. i blandet dag/aften vagt. Stillingen er ledig fra 1. januar 2023 til 31. marts 2023. Ved ansættelsen lægger vi vægt på, at du er en kompetent og ansvarsfuld medarbejder, der evner at prioritere, samarbejde tværfagligt og som har overblik. Desuden er det vigtigt at du har interesse, indsigt og forståelse for at arbejde med ældre udviklingshæmmede borger. Hvad enten du er SSH, SSA, pædagog eller uuddannet, er det vigtigt, at du arbejder efter tværfaglige principper og udviser forståelse for, at alles tilgang og observationer er lige vigtige, for at se det hele menneske. Arbejdet vil ske i et tæt samarbejde med det øvrige personale i boligen og på Tangshave. Du skal være indstillet på, at du i visse situationer skal udføre plejeopgaver i vores øvrige boliger. Arbejdsopgaverne er bl.a. at:...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Deltid
Sønderborg Kommune 6400Sønderborg,Danmark
Botilbud Bosager er et specialiseret pædagogisk tilbud til 42 borgere, der bor i 4 forskellige huse. Borgerne har behov for et særligt botilbud på baggrund af deres betydelige og varige nedsatte fysiske og psykiske funktionsevne. Botilbud Bosager arbejder tværfagligt med ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejerske, SSA, SSH, køkkenass. og eksterne samarbejdspartnere som Oligofreniteamet og VISO. Bosager har fokus på vision og kerneopgave, som er: Bosager – bedre end i går. I fællesskab skaber vi rammen, så den enkelte borger oplever livskvalitet. Siden 2016 har vi haft fokus på rehabiliterende tilgang kombineret med fokus på borgernes håb og drømme. KRAP er implementeret som pædagogisk metode. Flere gange årligt kommer cand. psyk. John Zeuten på Bosager og laver neuroscreeninger og superviserer så det sikres at vi har den rette pædagogiske vinkel ift. den enkelte borger. Netop nu er der fokus på at øge viden omkring autisme og demens. På Bosager skal den fælles viden hele tiden...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Fuldtid
Sønderborg Kommune 6400Sønderborg,Danmark
Søg jobbet der giver mening og hvor du kan gøre en forskel, som social- og sundhedsassistent i den kommunale hjemmepleje, Sønderborg Kommune. Hjemmeplejen Distrikt Nordals, Nørreled 29, Guderup (ca. 10 km fra Sønderborg) søger pr. 01.02.2023 eller snarest muligt social- og sundhedsassistenter til faste aftenvagt stillinger. Stillingerne er på 37 timer ugentligt, men vi er fleksible i forhold til timetallet. I jobbet vil du arbejde med helhedspleje i borgerens hjem, hvor vi tager afsæt i værdierne Engagement, Dialog, Samarbejde og Anerkendelse , såvel i mødet med borgere, de pårørende, som i det kollegiale fællesskab. Dine faglige kompetencer kommer i spil i komplekse borgerforløb fx hos borgere med kroniske lidelser, borgere med demens eller terminal plejeforløb. Du vil også arbejde med uddelegerede sundhedslovsydelser eksempel medicindispensering, insulingivning og sårpleje, i arbejdet får du stillet en assistenttaske til rådighed med BT-apparat, termometer m.m. Der er mulighed for...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Fuldtid
Sønderborg Kommune 6400Sønderborg,Danmark
Søg jobbet der giver mening og hvor du kan gøre en forskel, som social- og sundhedshjælper i den kommunale hjemmepleje, Sønderborg Kommune. Hjemmeplejen Distrikt Nordals, Nørreled 29, (ca. 10 km fra Sønderborg), 6430 Nordborg søger pr. 01.02.2023 eller snarest derefter,  social- og sundhedshjælpere i faste stillinger til aftenvagt  på 37 timer ugentligt, vi er fleksible i forhold til timetal. Som social- og sundhedshjælper er der mulighed for at arbejde med helhedspleje med afsæt i værdierne Engagement, Dialog, Samarbejde og Anerkendelse såvel i mødet med borgerne, de pårørende, som i det kollegiale fællesskab. I arbejdet bruger du dine kompetencer, når du yder personlig pleje og praktisk hjælp. Vi har fokus på talentudvikling, som betyder, at du kan dygtiggøre dig personligt som fagligt. Corona har lukket ned for planlagte uddannelsesforløb, disse forventes genoptaget i foråret 2023. Dokumentationen foregår via håndholdt PDA og tablets, og fortrinsvis i borgerens hjem. Transporten...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Fuldtid
Sønderborg Kommune 6400Sønderborg,Danmark
Søg jobbet der giver mening og hvor du kan gøre en forskel, som social- og sundhedsassistent i den kommunale hjemmepleje, Sønderborg Kommune. Hjemmeplejen Distrikt Nordals, Nørreled 31, Guderup (ca 10 km fra Sønderborg) søger pr. 01.02.2022 eller snarest muligt 1 SSA med vejlederfunktion og 1 SSA uden vejlederfunktion til NORD gruppen. Der er tale om dagvagt på 32 - 37 timer ugentligt, vi er fleksible i forhold til timetal. I jobbet vil du arbejde med helhedspleje i borgerens hjem, hvor vi tager afsæt i værdierne Engagement, Dialog, Samarbejde og Anerkendelse , såvel i mødet med borgere, de pårørende, som i det kollegiale fællesskab. Dine faglige kompetencer som SSA kommer i spil i komplekse borgerforløb fx hos borgere med kroniske lidelser, borgere med demens eller terminal plejeforløb. Du vil som SSA også arbejde med uddelegerede sundhedslovsydelser eksempel medicindispensering, insulingivning og sårpleje, i arbejdet får du stillet en assistenttaske til rådighed med BT-apparat,...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Fuldtid
Sønderborg Kommune 6400Sønderborg,Danmark
Løvkær er en særforanstaltning, og er derfor et specialiseret tilbud for udviklingshæmmede borgere. Hvis du siger ja til os: Vil du deltage i en dagligdag, hvor du i samarbejde med dine kolleger, har fokus på kerneopgaven og arbejder målrettet med borgerens håb og drømme. Vil du indgå i en gruppe, hvor der er forskellige fagligheder. Er du i balance med dig selv! Du evner at håndtere høje følelsesmæssige krav i forhold til dig selv og dine kolleger. Er du i stand til at udstråle ro omkring din person, og du ”låner” den også gerne til borgere og kolleger. Vil du være i et hus, hvor der er højt til loftet og god humor. Bidrager du aktivt til det faglige praksisfællesskab der er på Løvkær. Tager du ansvar for hverdagen og samarbejdet omkring kerneopgaven og har kompetence til at switche mellem at arbejde selvstændigt og være teamplayer, når arbejdet kræver det. Er du undersøgende i forhold til dine kollegers pædagogiske praksis og lader dem være undersøgende i forhold til din. Ser du...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Deltid
Sønderborg Kommune 6400Sønderborg,Danmark
Sønderborg Kommune - Plejecenter Mølleparken søger en aftenvagt. Vi søger en ny kollega til en fast stilling fortrinsvis i aftenvagt. Stillingen er på 30 timer pr. uge med ansættelse 01.03.2023 eller snarest derefter. Uddannelsen som social- og sundhedsassistent er en forudsætning for arbejdet. Stillingen er fortrinsvis i aftenvagt, samt vagter hver anden weekend. Derudover vil du som assistent varetage assistentvagtfunktionen på skift med dine assistent kollegaer, dette indebærer løsning af assistentopgaver. Plejecenteret består af 3 afdelinger. På plejecenteret kan der bo 64 beboere. Beboerne er meget forskellige og stiller meget forskellige krav til vores viden og adfærd. Dagligdagen er derfor udfordrende og afvekslende. Vi bor naturskønt og tæt på by og gågade, - en vigtig del af hverdagen er, at komme ud med beboerne. Vi medinddrager beboerne så meget som muligt i de daglige aktiviteter. Det er vigtigt at vores nye kollega har lyst og evnen til at arbejde i en bo enhed, hvor...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Fuldtid
Sønderborg Kommune 6400Sønderborg,Danmark
Social- og sundhedshjælperelev med start på grundforløb 2, start i uge 06/10 2023 Social- og sundhedshjælperelever – en meningsfuld uddannelse tæt på livet Vil du gerne i gang med social- og sundhedshjælperuddannelsen - så er chancen der nu. Du starter på uddannelsens Grundforløb 2 i uge 06/10 2023. Social- og sundhedshjælperuddannelsen er en vekseluddannelse med 3 skoleperioder og 2 praktikperioder henholdsvis på plejecenter og i hjemmeplejen. Erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse, opnår viden og færdigheder indenfor : professionel omsorg pleje og praktisk hjælp i et rehabiliterende perspektiv inden for det primærkommunale område En social- og sundhedshjælper arbejder bl.a. med følgende opgaver : praktisk og personlig hjælp, omsorg og pleje til borgere sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende aktiviteter kommunikation, dokumentation, vejledning og instruktion aktivitet og rehabilitering...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Fuldtid
Sønderborg Kommune 6400Augustenborg,Danmark
Botilbudet Hertughaven, søger 1 sygeplejerske til en fast stilling med tiltrædelse d. 1. marts eller efter aftale. Stillingen er på 32 - 37 timer ugentligt, timetallet er til forhandling. Vagterne består fortrinsvis af dagvagter med få aftenvagter samt weekendvagt hver 3. weekend. Hertughaven er et socialpsykiatrisk botilbud som består af 24 faste boliger samt 15 akut- / vurderingsboliger. Målgruppen er de dårligst fungerende psykiatriske borgere, hvor flere har dobbeltdiagnoser og dom til behandling. Dit primære arbejdssted vil være i afdeling Gashuset, hvor alle beboerne grundet deres psykiatriske diagnose og andre sociale udfordringer må forventes, at skulle bo på Hertughaven i en længere årrække. Arbejdsopgaver: Kendskab til FMK samt deltagelse i relevante møder i forbindelse hermed. Ansvarlig for procedure i forbindelse med medicinrummet og supervisering af det øvrige personale i forbindelse med medicin og depotgivning. Daglig vejledning og støtte af Hertughavens beboere....
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Fuldtid
Sønderborg Kommune 6400Sønderborg,Danmark
Social- og sundhedsassistentelev med start på grundforløb 2, start i uge 06/10 2023 Social- og sundhedsassistentelev – en meningsfuld uddannelse tæt på livet DU har chancen for at komme i gang med en social- og sundhedsuddannelse. Du starter på uddannelsens Grundforløb 2 uge 06/10 2023. Social- og sundhedsassistentuddannelsen er en uddannelse, som veksler mellem 4 skoleperioder og 3 praktikperioder i henholdsvis kommunen, psykiatrien og det nære, sammenhængende sundhedsvæsen (kommunen/sygehus). Erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for: Professionel helhedsorienteret sygepleje Rehabilitering i samarbejdet med borgeren Tværprofessionelt samarbejde i det nære, sammenhængende sundhedsvæsen En social- og sundhedsassistent arbejder bl.a. med følgende opgaver: Borger- og patientrettet forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering Varetage medicindispensering...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Fuldtid
Sønderborg Kommune 6400Sønderborg,Danmark
Social- og sundhedshjælper i dagvagt, til ØST- gruppen eller til aftenvagt hos Hjemme- og Sygeplejen; Distrikt Alssund, Sønderborg Søg jobbet, der giver faglig tilfredshed, fordi du bidrager med dine personlige og faglige kompetencer, som social- og sundhedshjælper i den kommunale hjemmepleje, Distrikt Alssund, Sønderborg Kommune. Hjemme- og Sygeplejedistriktet Alssund, Kongevej 19, 6400 Sønderborg søger social- og sundhedshjælpere i faste stillinger i dagvagt og/eller aftenvagt, samt 2 orlovsvikariater i dagvagt. Den ugentlige arbejdstid aftaler vi med dig. Hjemmeplejen har 110 ansatte fordelt på 2 klassiske hjemmeplejegrupper, 1 aftenvagtgruppe, 1 fremskudt rehabiliteringsteam, 1 rengøringsteam og 1 administrationsteam. På Kongevej 19 er vi 5 fagenheder, Misbrugscenteret, Socialpsykiatri By, Akutteamet, Hjemmesygeplejen og Hjemmeplejen, der benytter hinandens faglige kompetencer og får sparring på faglige udfordringer Vi er inddelt i borgerteams, hvor Sygeplejen dagligt deltager i...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Deltid
Sønderborg Kommune 6400Sønderborg,Danmark
Botilbud Bosager mangler vikarer, som kan arbejde, når det faste personale bliver syge, er på kursus eller holder ferie. Det er nødvendigt at du er meget fleksibel og samtidig kan arbejde både i morgen/aften timerne og også gerne i nattevagter – dog ikke alt på en gang. Du får: Et arbejde, der giver mening og er livsbekræftende. Erfaring inden for handicap- og socialområdet til eventuel senere brug i uddannelses øjemed. Erfaring med at samarbejde med mange mennesker. Erfaring i at være en del af en personalegruppe og fællesskab omkring arbejdsopgaverne. Erfaring med at kunne ”tænke ud af boksen”/være løsningsorienteret, når hverdagen pludselig er anderledes end forventet. Du behøver ikke have erfaring inden for området, men du skal kunne lide at arbejde med mennesker. Vi sørger for god oplæring og forventer, at du herefter altid har borgerne i fokus og kan og vil følge de aftaler og strukturer, der er aftalt omkring den enkelte borger og hele gruppen, så de alle oplever...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Deltid
Sønderborg Kommune 6400Sønderborg,Danmark
Har du lyst til at være en del af en engageret og erfaren personalegruppe, der med udgangspunkt i rehabilitering, støtter borgerne i deres håb og drømme, så er du måske vores kommende kollega. Botilbud Skrænten søger pr. 1. marts 2023 en social faglig medarbejder. På Botilbud Skrænten bor der 41 fortrinsvis yngre mennesker med let til moderat udviklingshæmning, herunder et internt afsnit for borgere med autismespektrumforstyrrelse. Alle borgere har brug for socialpædagogisk støtte og vejledning til praktiske og personlige gøremål. Der vil også være borgere der skal have støtte til personlig pleje. Målet er at skabe en tryg og indholdsrig hverdag, hvor den enkelte borgere har mulighed for at udvikle sig og leve, et så selvstændigt liv som muligt. På Botilbud Skrænten arbejder vi i teams og du vil blive en del af team 1, hvor borgergruppen er unge med kognitiv funktionsnedsættelse og emotionelle udfordringer, som kan have svært ved at mestre det sociale samspil. Vi lægger vægt på, at...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Fuldtid
Sønderborg Kommune 6400Sønderborg,Danmark
Vi tilbyder en fuldtidsstilling som misbrugsbehandler, hvor arbejdstiden er placeret i dagtimerne. Arbejdspladsen benytter sig af flekstidsaftale, som giver en fleksibilitet i egen kalenderstyring. Derudover gives der et tillæg for arbejdet med særlig vanskelig gruppe. Som voksenbehandler vil du primært arbejde med borgere fra 23 år og op efter; fortrinsvist med borgere, som rummer en stofproblematik. Opgaverne er varierende og omfatter blandt andet: •    Råd og vejledning til borgere, pårørende og andre samarbejdspartnere •    Motivationsarbejde og rusmiddelbehandling både i gruppe og individuelt •    Sagsbehandling, herunder sagsåbning og udredning med screening og indberetning til forskellige nationale databaser •    Dokumentation, herunder udarbejdelse af handle- og behandlingsplaner, indstillinger og afgørelser samt journalisering •    Koordinering af indsatsen indenfor kommunen og udenfor kommunen •    Social- og sundhedsfagligt arbejde i substitutionsbehandling Tre gode...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Fuldtid
Sønderborg Kommune 6400Sønderborg,Danmark
Savner du tid til at kunne gå i dybden med dit arbejde og brænder du for at arbejde som misbrugsbehandler? -så kan vi tilbyde dig en fast stilling. Om jobbet: Vil tilbyder en fuldtidsstilling med mulighed for deltid. Stillingen er vagt, weekend- og helligdagsfri, og arbejdstiden er placeret i dagtimerne med en lang dag om ugen, hvor du arbejder til kl. 17.00. Arbejdspladsen benytter sig af flekstidsaftale, som giver en fleksibilitet i egen kalenderstyring. Derudover gives et tillæg for arbejdet med særlig vanskelig gruppe. Som misbrugsbehandler møder du mennesker i udsatte positioner hvor rusmiddelindtaget ofte er kommet ud af kontrol. Det værende sig både alkohol eller illegale rusmidler. Vores kerneopgave er at vi stimulerer til forandring. Som misbrugsbehandler vil du stifte bekendtskab med begge målgrupper specielt i gruppearbejdet. Vægtningen i denne stilling vil være mennesker med drikkeadfærd og de udfordringer og problemer alkoholindtaget har medført for den enkelte og...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023