Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sønderborg Kommune

  • Ellegårdvej 25, 6400 Sønderborg , Danmark
Deltid
Sønderborg Kommune
Vi søger en ny kollega SSH/ SSA til en begivenhedsbetinget stilling i Egernsundeved gruppen, pga. barsel. Der er tale om en stillinger i dagvagt på 32 timer / ugentligt, vi er fleksible i forhold til timetallet. Tiltrædelse den 1.oktober 2022 eller hurtigst muligt. Gruppen består af social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere. Vi er en gruppe, hvor faglighed og det gode borgerforløb vægtes højt. Vi arbejder ud fra borgernes ønsker og mål, da det er motivations- skabende, for at den borger opnår deres mål. Vi arbejder med helhedspleje i borgerens hjem, hvor vi tager afsæt i de personalepolitiske værdier E ngagement, D ialog, S amarbejde og A nerkendelse, såvel i mødet med borgere, de pårørende, som i det kollegiale fællesskab. Dine faglige kompetencer kommer i spil i komplekse borgerforløb hos borgere med kroniske lidelser, borgere med demens eller terminal plejeforløb. Du vil arbejde med uddelegerede sundhedslovsydelser eksempel medicindispensering,...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Sønderborg Kommune
Serviceteamet på Guderup Plejecenter søger en husassistent. Har du lyst til at blive en af vores medarbejder på Guderup Plejecenter, så har vi en stilling som husassistent på 25 timer/ugen i dagvagt med ansættelse den 1. november 2022 eller efter aftale. Vi forventer, at du: Er god til at gøre rent og kan arbejde selvstændigt Har et godt humør Er fleksibel, positiv og imødekommende over for beboere og kollegaer. Kan du leve op til disse forventninger kan vi tilbyde: Et job, hvor du har mulighed for indflydelse Et job, hvor vi sætter fokus på Trivsel – både kollegialt og sammen med beboerne Et job, hvor ikke to dage er ens Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos Teknisk serviceleder Torben Jacobsen på telefon 26392828 imellem kl. 08.00-15.00 Ansøgningsfrist torsdag d. 22. september 2022 Ansættelses samtale afholdes løbende
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Sønderborg Kommune
Har du lyst til faglige udfordringer og engageret tværfagligt fællesskab? Har du lyst til at være med til at sætte fokus på en organisation, hvor rehabilitering, palliation, vurdering af videre forløb er centrale i forhold til, at vi lykkes med vores kerneopgaver? Vi er en engageret tværfagliggruppe bestående at fysioterapeut, ergoterapeuter, sygeplejersker og sosu assistenter/hjælpere, der søger en ny kollega til at dele udfordringerne med i en spændende hverdag. Hverdagen er præget af den borgernære rehabilitering og træning, hvor planlægning, koordinering, vurdering og evaluering af rehabiliteringsforløbene hos borgerne sker i et tæt tværfaglig samarbejde. Som fysioterapeut/ergoterapeut vil du blive en vigtig brik i dette samarbejde. Er det noget for dig, så har vi en stilling ledig til fastansættelse pr. 1/11-2022 eller efter aftale. Stillingen er på 30 timer og fortrinsvis fra mandag til fredag. Hvem er vi: Vi er Sønderborg Kommunes Center for korttidspladser med 36...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Sønderborg Kommune
Er du vores nye kollega? Vi søger i hjemmesygeplejen i distrikt Nordals nye kollegaer. Hvorfor skal du søge stillingen, tænker du måske..? Her er nogle af grundene ifølge dine kommende kollegaer. Christian, kvalitet- og implementeringssygeplejerske, har været i distrikt Nordals i 5 år: ”afvekslende hverdag, sindssyg god kollega-gruppe og fleksibel ledelse” Alexandra, hjemmesygeplejerske, har været i distrikt Nordals i 9 måneder: ”selvorganiseret arbejdsdag, godt intern samarbejde og helhedsorienteret borger-kontakt" Bettina, hjemmesygeplejerske, har været i distrikt Nordals i 8 år: ”sjove, rummelige og skøre-på-den-fede måde kollegaer, selvstændighed og en vis grad af frihed i planlægning af arbejdsdagen” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vi holder til i Guderup, ca. 10 minutters kørsel fra Sønderborg. Vi søger to udekørende sygeplejersker, der kan understøtte vores samarbejde med...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Sønderborg Kommune
Vi stiger i visiterede borger timer, så derfor søger Rehab team  ny kollegaer, til dagvagt på 37 timer / ugentligt, vi er fleksible i forhold til timetallet. Tiltrædelse  efter aftale. Vores team består af social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, ergoterapeut og fysioterapeut. Vi er et team, hvor faglighed og det gode borgerforløb vægtes højt. Vi arbejder ud fra borgernes ønsker og mål, da det er motivations- skabende, for at den borger opnår deres mål. Vi arbejder med helhedspleje i borgerens hjem, hvor vi tager afsæt i de personalepolitiske værdier E ngagement, D ialog, S amarbejde og A nerkendelse, såvel i mødet med borgere, de pårørende, som i det kollegiale fællesskab. Dine faglige kompetencer kommer i spil i komplekse borgerforløb hos borgere med kroniske lidelser, borgere med demens eller terminale plejeforløb. Du vil arbejde med uddelegerede sundhedslovsydelser eksempel medicindispensering, insulin givning og sårpleje, i arbejdet får du...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Sønderborg Kommune
Vi har det helt rigtige job 35 timer pr. uge til den helt rigtige sygeplejerske eller SSA. Stillingen er klar til dig d. 1. november eller efter aftale. Hvad er meningen? For dig er den, at få mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt sammen med dygtige kolleger i et tæt tværfagligt, teambaseret fællesskab omkring 20 meget forskellige beboere. Du gør en forskel, der har betydning for beboernes liv og livsudfoldelse, og du er med til at skabe et selvstændigt hjemmeliv for den enkelte For Flintholm er den, at få glæde af din særlige faglighed, dine gode ideer, og dit personlige input. Vi har brug for dig til at medskabe en arbejdsplads præget af arbejdsglæde, ejerskab, ansvarlighed og stolthed Hvem er vi? Flintholm er en kommunal boform for voksne med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne beliggende i Nordborg på Als. Beboerne på Flintholm har alle svær udviklingshæmning. Det betyder, at beboerne har brug for omfattende støtte i deres hverdag. Men...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Sønderborg Kommune
På Botilbudet Hertughaven, Glashuset, søger vi en ny kollega til en fast stilling med tiltrædelse den 1. november 2022 eller efter aftale. Hertughaven er et socialpsykiatrisk døgntilbud i Sønderborg Kommune. Hertughaven består af Glashuset med 24 faste boliger samt 16 akut- og vurderingsboliger. Glashusets borgere har en psykiatrisk diagnose i den tunge ende af diagnosespektret, hvor flere har et misbrug og dom til behandling. Dit primære arbejde vil foregå i Glashuset. Vagtfordeling er på ca. 50 / 50 i blandede dag- og aftenvagter. Der er tale om en fast stilling på 32 – 37 timer ugentligt (timetallet er til forhandling). Weekendarbejde må påregnes hver anden weekend. Arbejdsopgaver: Du vil komme til at indgå i et team af 2-4 kontaktpersoner, som har til opgave at koordinere forløbet sammen med beboeren og de tværfaglige samarbejdsrelationer, der er tilknyttet den enkelte beboer. Det kunne være LPC, OPUS, egen læge misbrugscenter el. lign. Der arbejdes ud fra handleplaner,...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Sønderborg Kommune
Har du lyst til at være en del af et team, der arbejder med unge med funktionsnedsættelse i et § 107 botræningstilbud på Huset Konkel. Huset Konkel er beliggende i Gråsten og har plads til 12 unge med funktionsnedsættelse, primært i alderen 18 – 30 år, der bor i hver deres lejlighed. Derudover er der fællesarealer med blandt andet køkkener, opholdsstuer samt en dejlig stor have. Vi søger en medarbejder på 34 t/uge i gennemsnit fra 1.november 2022 eller snarest derefter. Vi forventer at du har en socialfaglig uddannelse så som pædagog/social og sundhedsassistent/ergoterapeut el.lign. På Huset Konkel er der fokus på at skabe et udviklende ungdomsmiljø, hvor de unge har mulighed for at være i et positivt og udviklende fællesskab blandt ligestillede. Formålet med at bo på Huset Konkel er at vedligeholde og udvikle den unges psykiske, fysiske og sociale funktioner, så de genskaber eller udvikler færdigheder. Målet er, at de unge efter en periode på 1 – 3 år kan flytte fra Huset...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Sønderborg Kommune
Hjemmeplejen Distrikt Nordals, Nørreled 31, Guderup (17 min. kørsel fra Sønderborg) søger pr. 01.10.2022 eller snarest muligt 1 SSA til SYD gruppen til en fast stilling. Der er tale om dagvagt på 32 timer ugentligt, men vi er fleksible i forhold til timetal. I jobbet vil du arbejde med helhedspleje i borgerens hjem, hvor vi tager afsæt i værdierne Engagement, Dialog, Samarbejde og Anerkendelse , såvel i mødet med borgere, de pårørende, som i det kollegiale fællesskab. Dine faglige kompetencer som SSA kommer i spil i komplekse borgerforløb fx hos borgere med kroniske lidelser, borgere med demens eller terminal plejeforløb. Du vil som SSA også arbejde med uddelegerede sundhedslovsydelser eksempel medicindispensering, insulingivning og sårpleje, i arbejdet får du stillet en assistenttaske til rådighed med BT-apparat, termometer m.m. Dokumentationen foregår via håndholdt PDA og tablets og fortrinsvis i borgerens hjem. Vi har fokus på talentudvikling, og det betyder, at du kan...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Sønderborg Kommune
Fagligt velfunderet, nysgerrig og reflekterende pædagog på 30 timer søges til botilbud Langesøgården fra 1. november 2022 - eller snarest derefter Langesøgården er normeret til 8 borger i midlertidige § 107 lejligheder og 4 borgere i lejligheder under almenboligloven. Stillingen indeholder dag og aftentjeneste (flest aftentjenester) og der arbejdes hver anden week. Der er vågen nattevagt. Målgruppen er unge sent udviklede eller udviklingshæmmede evt. med psykiatriske overbygninger eller tilknytningsforstyrrelse og en bred vifte af problematikker. Der arbejdes ud fra den anerkendende og rehabiliterende tankegang og på et fagligt højt niveau og vi forventer at: Du er indstillet på at udfylde rollen som kontaktpædagog og arbejde struktureret, selvstændigt og med stor grad af ansvar. med store krav til skriftlighed og dokumentation. Du kan samarbejde på alle niveauer og reflektere over såvel praksis som dig selv. Medarbejderne er ligeså forskellige, både som personer og som...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Sønderborg Kommune
Vi har det helt særlige og specielle job til den rigtige fra den 1 november eller efter aftale. Du har mulighed for 37 timer per uge, men du kan også ønske et mindre timeantal, hvis du ønsker det. Løvkær er en særforanstaltning, og er derfor et stærkt specialiseret tilbud for 12 udviklingshæmmede beboere, og ligger på Kær Bygade 19 i Sønderborg. Hvis du siger ja til os: Vil du deltage i en dagligdag, hvor du i samarbejde med dine kolleger, har fokus på kerneopgaven og arbejder målrettet med borgerens håb og drømme, og derfor hurtigt vil opleve du gør en forskel. Vil du indgå i et fællesskab, hvor der er forskellige fagligheder. Er du i balance med dig selv. Du evner at håndtere høje følelsesmæssige krav i forhold til dig selv og dine kolleger. Er du i stand til at udstråle ro omkring din person, og du ”låner” den også gerne til borgere og kolleger. Vil du være i et hus, hvor der er højt til loftet og god humor. Bidrager du aktivt til det faglige praksisfællesskab, der er på...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Sønderborg Kommune
Vi søger en ny kollega SSH/ SSA til en fast stilling i Egernsundeved gruppen. Der er tale om en stillinger i dagvagt på 32 timer / ugentligt, vi er fleksible i forhold til timetallet. Tiltrædelse den 1.okktober 2022 eller hurtigst muligt. Gruppen består af social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere. Vi er en gruppe, hvor faglighed og det gode borgerforløb vægtes højt. Vi arbejder ud fra borgernes ønsker og mål, da det er motivations- skabende, for at den borger opnår deres mål. Vi arbejder med helhedspleje i borgerens hjem, hvor vi tager afsæt i de personalepolitiske værdier E ngagement, D ialog, S amarbejde og A nerkendelse, såvel i mødet med borgere, de pårørende, som i det kollegiale fællesskab. Dine faglige kompetencer kommer i spil i komplekse borgerforløb hos borgere med kroniske lidelser, borgere med demens eller terminal plejeforløb. Du vil arbejde med uddelegerede sundhedslovsydelser eksempel medicindispensering, insulin givning og sårpleje, i...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Sønderborg Kommune
Vi har det helt særlige og specielle job til den rigtige fra den 1 november eller efter aftale. Løvkær er en særforanstaltning, og er derfor et stærkt specialiseret tilbud for 12 udviklingshæmmede beboere, og ligger på Kær Bygade 19 i Sønderborg. Hvis du siger ja til os: Vil du deltage i en dagligdag, hvor du i samarbejde med dine kolleger, har fokus på kerneopgaven og arbejder målrettet med borgerens håb og drømme, og derfor hurtigt vil opleve du gør en forskel. Vil du indgå i et fællesskab, hvor der er forskellige fagligheder. Er du i balance med dig selv. Du evner at håndtere høje følelsesmæssige krav i forhold til dig selv og dine kolleger. Er du i stand til at udstråle ro omkring din person, og du ”låner” den også gerne til borgere og kolleger. Vil du være i et hus, hvor der er højt til loftet og god humor. Bidrager du aktivt til det faglige praksisfællesskab, der er på Løvkær. Tager du ansvar for hverdagen og samarbejdet omkring kerneopgaven og har kompetence til at...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Sønderborg Kommune
Vi har det helt særlige og specielle job til den rigtige socialpædagog fra den 1 november eller efter aftale. Du har mulighed for 37 timer per uge, men du kan også ønske et mindre timeantal, hvis du ønsker det. Løvkær er en særforanstaltning, og er derfor et stærkt specialiseret tilbud for 12 udviklingshæmmede beboere, og ligger på Kær Bygade 19 i Sønderborg. Hvis du siger ja til os: Vil du deltage i en dagligdag, hvor du i samarbejde med dine kolleger, har fokus på kerneopgaven og arbejder målrettet med borgerens håb og drømme, og derfor hurtigt vil opleve du gør en forskel. Vil du indgå i et fællesskab, hvor der er forskellige fagligheder. Er du i balance med dig selv. Du evner at håndtere høje følelsesmæssige krav i forhold til dig selv og dine kolleger. Er du i stand til at udstråle ro omkring din person, og du ”låner” den også gerne til borgere og kolleger. Vil du være i et hus, hvor der er højt til loftet og god humor. Bidrager du aktivt til det faglige...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022