Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Høje-Taastrup Kommune

Fuldtid
Høje-Taastrup Kommune
Er du god til overblik, faglig sparring og fungerer du hvor det ofte går stærkt, så er det lige dig vi søger? Vores fornemmeste opgave er at planlægge, koordinere og understøtte de udekørende sygeplejersker, så de kan yde sygepleje med høj faglighed til byens borgere. Derfor udvider vi vores team i Sygeplejen Høje-Taastrup Kommune og hvor vi fremover skal være 4 kollegaer. Som planlægger og koordinator på kontoret har vi et tæt samarbejde med de udekørende sygeplejersker om planlægning af kørerlisterne. Vores arbejdsopgaver er blandt at står for fordeling af ressourcer og have overblikket over disse. Arbejdsopgaver er også at have overblikket over sygeplejens mødeaktiviteter – såsom triagemøder med plejegrupperne og møder med interne, samt eksterne samarbejdspartnere. Vi understøtter de sygeplejerskestuderende i tæt samarbejde med de kliniske vejledere, samt fungerer som sparringspartner for vores kollegaer i sygeplejen og kollegaer i hjemmeplejen. Vi har besvarer telefoniske...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Høje-Taastrup Kommune
Kompleksiteten i det nære sundhedsvæsen er stigende, hvilket betyder at vi søger nye kollegaer. Vi er en stor sygeplejerskegruppe, som sidder samlet på byens rådhus. Vi er spredt i både alder, anciennitet og interesseområder. Stemningen ved os er præget af godt humør, sammenhold, anerkendelse og engagement. Vi har flere specialister og ressourcepersoner indenfor bl.a. sår, kol, palliation, psykiatri, demens, diabetes og borgernær sygepleje, hvilket gør at vi har en høj faglighed i mødet med borgerne. Vi prioriterer at skabe rum for faglig sparring, fælles drøftelser ift. sygeplejeindsatsen i de enkelte besøg, samt at have en klar, tydelig kommunikation og dokumentation. Vi vægter det tværfaglige samarbejde med sosu-personalet højt. I samarbejdet praktiserer vi klinisk lederskab- og beslutningstagen når sygeplejeopgaver delegeres til sosu-personalet samt når der efterfølgende skal følges op på opgaverne. Du skal have lyst til at arbejde med den ældre medicinske borger og have...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Høje-Taastrup Kommune
Brænder du for at vejlede, motivere og skabe gode forløb for ledige borgere? Kan du arbejde med en kompleks målgruppe af borgere, der er kendetegnet ved mange forskellige problematikker, men også mange udviklingsmuligheder? Du skaber gode relationer og har en smittende entusiasme - også når vi har travlt Som koordinerende sagsbehandler for aktivitetsparate - og ressourceforløbsborgere er det vigtigt, at du har en specifik interesse i og brænder for at arbejde med en kompleks målgruppe af borgere, der er har mange forskellige problematikker og du skal kunne hjælpe med at se udviklingsmuligheder. I dit nye job skal du i samarbejde med borgeren: Sammensætte borgerens forløb, så der skabes en konstruktiv fremdrift i borgerens vej til uddannelse eller arbejde Støtte borgeren til at udvikle kompetencer i eget liv og opnå størst mulig grad af selvforsørgelse. Afklare borgerens ressourcer, potentialer og ønsker ud fra en udviklende og rehabiliterende tilgang Bliv en del af et stærkt...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Høje-Taastrup Kommune
Social og sundhedsassistent i på Baldersbo Plejehjem Social og sundhedsassistent til dagvagt i specialenheden for demente Bliv en del af et engageret og ambitiøst daghold som social- og sundhedassistent på Baldersbo Plejecenter, skærmet enhed. Da vores kollega skal nye veje, søger vi nu en ny ildsjæl der brænder for at arbejde med mennesker med demens hvorfor søge her, fordi vi kan noget på Baldersbo Vi søger en social- og sundhedsassistent til 37  timer  i dagvagt med hver 3 weekend  pr. 1. november 2022 Stillingen er, hvor du varetager pleje og omsorg af beboerne på Valmuen med 7  beboer og 3 aflastninger  Du vil være i fast team på 6 med 4  kollegaer på hverdage samt elever Vi er en sammenblanding af sosu-assistenter, sygeplejersker, sosu-hjælpere, ledere, udviklingssygeplejerske, rengøringspersonale, servicemedarbejdere, flexjobber og enkelte ufaglærte. Fælles for os alle er, at vi arbejder mod det samme mål, nemlig at vores borgere har en god hverdag. Vi ønsker...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Høje-Taastrup Kommune
Brænder du for at arbejde med ældre mennesker - Og for at gøre en forskel? Stillingen er en dagvagt, på mellem 34-37 timer/ugen med weekendvagt hver 3. weekend. Har du lyst til at være en del af et team, hvor fokus er på faglighed, god stemning og mulighed for at bruge dine kompetencer, så er det måske dig vi er på kig efter. På Baldersbo Plejehjem har vi 3 afdelinger for demente borgere, og 4 somatiske afdelinger. Derudover har vi en aktivitet og et daghjem. Vi vægter et godt arbejdsmiljø og et godt samarbejde, som vi forventer at alle bidrager til. Vi søger en kollega til de somatiske afdelinger, som har lyst til at arbejde sammen med os, på at give vores borgere en værdig alderdom. Hos os vægter vi samarbejde på tværs af faggrupper, vi vægter pårørendesamarbejde højt, og arbejder på at lære med - af og om hinanden. Vi arbejder med borger konferencer og triagering, hvor formålet er, at få den bedste faglighed frem i hinanden, så vores borgere får det bedste vi kan give. Vi...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022