Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Region Midtjylland Intensiv

  • Skovlyvej 15, 8930 Randers NØ , Danmark
Region Midtjylland Intensiv
Ønsker du det mest spændende job, som går hånd i hånd med dit privatliv, så skal du læse videre…. Intensiv Øst 1 tilbyder spændende udfordringer i et trygt læringsmiljø med høj faglighed omgivet af gode og erfarne kolleger. Vi søger sygeplejersker til fastansættelse med tiltrædelse 1. oktober 2022 eller efter aftale. Vi er en alsidig gruppe på ca. 110 sygeplejersker, som rummer alle aldersklasser og kompetencer. Vi har stor erfaring i at oplære og integrere nye kolleger, så du bliver dygtig, og mere end halvdelen af sygeplejerskerne har været ansat her i mere end 5 år. Vi har stort fokus på faglighed og det gode arbejdsmiljø, hvor der er plads til både humor og den alvorlige samtale. Pga. patienternes kompleksitet har vi læger tilstede i afsnittet 24/7, og det er altid muligt at få kollegial opbakning og sparring i det tværfaglige team. I løbet af 2022/2023 vil der ske en omorganisering, som betyder, at Intensiv Øst 1 bliver delt i to afsnit med en oversygeplejerske pr. afsnit....
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Region Midtjylland Intensiv
Interesseret i Intensiv Terapi? Søg til Intensiv Øst Vi søger en afdelingslæge ved Intensiv Øst pr 1. december 2022 eller efter aftale . Vi kan tilbyde et intensivt afsnit med store faglige udviklingsmuligheder og mange komplicerede patientforløb. Det foregår i trygge rammer med stor fleksibilitet og høj arbejdsglæde blandt kollegerne. Vi prioriterer fokus på individuel udvikling og interesser med henblik på i fællesskab at skabe en unik og helstøbt arbejdsplads. Vi lægger vægt på, at ansøger har lyst til at være en del af dette afsnit i vores afdeling og dermed være en engageret og faglig ambitiøs kollega med gode samarbejdsevner og interesse for intensiv terapi. Intensiv er delt i to store afsnit - Intensiv Øst og Intensiv Nord, med henholdsvis 22 og 19 behandlingspladser. Desuden består Intensiv af Respirationscenter Vest, en Præparation og et Sekretariat. Intensiv er kategoriseret som en Niveau 3 afdeling og udfører særligt avanceret og sjældent forekommende intensiv...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Region Midtjylland Intensiv
I Intensiv Nord søger vi en kollega til neuro- og multidisciplinært intensiv afsnit Vi søger en faglig ambitiøs kollega, der er grundig i sit virke, robust samt evner beslutningsdygtighed. Du har humor og er loyal over for arbejdsfællesskabet. Ansættelse vil være fra 1.12.2022 eller efter aftale. Vi efterspørger følgende kompetencer Speciallæge i anæstesiologi og intensiv medicin Interesse indenfor neurointensiv terapi, traumebehandling og/eller multidisciplinær intensiv terapi. Gerne forsknings- og undervisningserfaring, men ikke et absolut krav Interesse i at deltage i udviklings- og forskningsprojekter. Gode evner for samarbejde og god kommunikative evner Derudover ser vi gerne, at vores kommende kollega har interesse og/eller erfaring indenfor neurointensiv terapi og/eller multidisciplinær intensiv terapi, men der vil også blive lagt vægt på andre faglige kvalifikationer Vi tilbyder en afvekslende hverdag med vægt på højt fagligt niveau og spændende udfordringer. Der...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Region Midtjylland Intensiv
Har du lyst til at arbejde i det neurointensive speciale på vores afdeling, hvor vi har et ambitiøst men uhøjtideligt arbejdsmiljø - Hvor du er omgivet af dygtige kollegaer, som gør det tværfaglige samarbejde og fællesskab helt unikt? Vi søger sygeplejersker til Intensiv Nord 1 med tiltrædelse pr. 1. december 2022 eller efter aftale i både faste stillinger og et-års vikariater. Stillingerne er på 37 timer pr. uge. Vi er en del af Aarhus Universitetshospitals intensive afdeling med i alt 42 behandlingspladser, hvoraf de 19 pladser er i NORD. Her på NORD 1 har vi 10 pladser, hvor det primære fokus er på neurospecialet. Vi har et vekslende patientflow og modtager bl.a. mange patienter fra Akut- og Traumemodtagelsen. Vores patienter har sygdomme og skader relateret til centralnervesystemet bl.a. blødninger i hjernen, hovedtraumer og rygmarvsskadede patienter. Vi møder patienten og pårørende i den akutte og kritiske fase og varetager patientforløbet videre i den tidlige...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Region Midtjylland Intensiv
Stillingen er på 37 timer pr. uge med halv tid til projektarbejde og forskning samt halv tid til klinisk arbejde. Tiltrædelse 1. november 2022 eller snarest derefter . Professor Pia Dreyer søger til Respirationscenter Vest og forskningsprogrammet ICU-CogHab en sygeplejerske med kandidatgrad, som har interesse i forskning indenfor hjemmerespiratorområdet. Der er tale om en 1-årig stilling, med mulighed for efterfølgende ph.d.-forløb, hvis fondsmidler kan skaffes. Stillingen tilknyttes forskningsprogrammet ICU-CogHab . Læs mere om programmet på vores hjemmeside . Lidt om Respirationscenter Vest Respirationscenter Vest er én af tre specialafdelinger i Danmark, der behandler patienter med kronisk respirationsinsufficiens og patienter med søvnforstyrrelser. Respirationscenter Vest er en højt specialiseret afdeling, som står for diagnosticeringen og behandlingen. Undersøgelserne vil ofte være cardio- respiratoriske undersøgelser og søvnundersøgelser med blandt andet EEG og...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022