Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Herlev Hospital

Fuldtid
Herlev Hospital
Vi har fået vokseværk og søger flere hænder. Er du uddannet social og sundhedsassistent, og har du mod på at være en del af vores team på operationsgangen på Herlev Hospital, så vil vi gerne høre fra dig. Om afdelingen På Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling varetager vi anæstesi indenfor mave-tarmkirurgi, gynækologi og obstetrik, ortopædkirurgi, urologi og plastikkirurgi. Herudover har vi en række eksterne funktioner såsom modtagelse af traumer, ECT, anæstesi assistance til MR-scanninger, røntgen, samt i endoskopienheden. Du vil blive en del af en gruppe på 13 sosu-assistenter, der har til opgave at samarbejde med og assistere anæstesisygeplejersker og – læger på operationsgangen. Herunder at skifte udstyr og fylde op mellem operationer. Periodevis rengøring, dato tjek, vedligeholdelse af teknisk udstyr og varebestilling er også en del af vores hverdag. Du skal være opmærksom på at vi har sparsom/ingen patientkontakt. Vores forventninger til dig Vi...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Herlev Hospital
Er du social- og sundhedsassistent og nysgerrig efter at arbejde med fødende kvinder på en arbejdsplads med et stærkt kollegialt fællesskab? Så er Fødeafdelingen på Herlev Hospital noget for dig. På vores afdeling møder du et stærkt sammenhold og et stort fokus på løbende faglig og tværfaglig udvikling. Hvis du trives i et tværfagligt arbejdsmiljø med alsidige og omskiftelige opgaver samt et højt fagligt engagement, så er det dig, vi søger. På afdelingen arbejder jordemødre, obstetrikere, SSA’er, sekretærer og serviceassistenter sammen om at skabe gode, omsorgsfulde og trygge forløb for fødende og deres familier. Faglighed og tværfaglighed er i højsædet, og sparring er naturligt integreret i arbejdsgangene. Som social- og sundhedsassistent er du derfor i gode hænder hos os, når det handler om at få erfaring og kompetencer, som kan bruges resten af din karriere. Vi er netop i 2022 begyndt at arbejde målrettet med tilgangen “Interprofessionel læring og samarbejde” hvor vi lærer...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Herlev Hospital
En stilling som overlæge ved Onkologisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital er ledig til besættelse den 1. oktober 2022 eller snarest derefter. Afdelingen for Kræftbehandling har omkring 550 ansatte hvor 95 er læger. Afdeling er opdelt i 6 klinikker, der hver ledes tværfagligt af en overlæge, en afdelingssygeplejerske og en ledende lægesekretær. Herudover repræsenterer Stråleterapien et selvstændigt område, og afdelingen har et sengeafsnit med 33 senge. Den ledige stilling ønskes besat af en bredt uddannet og erfaren speciallæge i onkologi eller intern medicin med dokumenteret onkologisk erfaring. Ansøgeren skal fungere i Klinik 5, som varetager fase I forsøg og patienter med malignt melanom og pancreascancer. Der vil blive lagt vægt på, at den kommende overlæge kan varetage patienter med malignt melanom. Desuden skal overlæge varetage den daglige ledelse af klinik 5. Der vil blive lagt vægt på kvalifikationer indenfor ledelse, kommunikation og evne til at...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Herlev Hospital
Seniorforsker, sygeplejerske søges til afdeling for Mave-, tarm-, og leversygdomme, Herlev Gentofte Hospital. Vi søger en erfaren seniorforsker til understøttelse af vores sygeplejefaglige udvikling i afdelingen. Om afdelingen: Afdeling for Mave-, Tarm- og Leversygdomme er en af landets største gastroenterologiske afdelinger med både gastrokirurgiske og gastromedicinske patientforløb. Afdelingen betjener Region Hovedstadens planområde Midt med et befolkningsunderlag på ca. 435.000 borgere – med et deraf følgende stort akut indtag. Til afdelingen er knyttet en stor endoskopifunktion. I sygeplejen har vi fokus på, hvordan vi sikrer forskning og udvikling i en travl hverdag, og vi forventer derfor, at du vil skulle etablere et tæt samarbejde med ledelse og sygeplejersker Dine opgaver som seniorforsker vil falde indenfor følgende hovedområder: Egen forskning. Understøttelse og initiering af udviklings- og forskningsprojekter monofagligt og tværfagligt. Vejledning af...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Herlev Hospital
Vil du være med til at hjælpe barnløse til at få deres drøm opfyldt om at stifte familie? Så læs med her. Afdelingen for Fertilitet på Herlev Hospital hører under Afdeling for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsler. Vi behandler enlige kvinder og par med barnløshedsproblemer og tilbyder støttende og omsorgsfuld sygepleje under hele deres behandlingsforløb. Vi søger en sygeplejerske som: Har minimum 2 års erfaring som sygeplejerske. Gerne joberfaring inden for fertilitetsbehandling eller gynækologi, men ikke et krav. Vi kan tilbyde: En arbejdsplads som har patienten i centrum, og som vægter høj patienttilfredshed En arbejdsplads med stor arbejdsglæde og en stolthed over kvaliteten af vores arbejde Engagerede og fagligt kompetente kolleger Et godt tværfagligt samarbejde, hvor du vil indgå i et tæt samarbejde med klinikkens sygeplejersker, læger, bioanalytikere, biologer og lægesekretærer. Vi er ca. 28 ansatte Et alsidigt arbejde med en god blanding af kliniske, pædagogiske...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Herlev Hospital
Vi søger en klinisk underviser med de rette kompetencer til at koordinere, tilrettelægge, coache, undervise og danne netværk for de nyansatte i Afdeling for Urinvejssygdomme HGH. Som klinisk underviser har du både fokus på den nyansatte og den erfaren medarbejder, for at sikre fastholdelse i afdelingen gennem motivationsfremmende indsatser, der kan medvirke til faglig udvikling og arbejdsglæde. Vi ønsker, at du sætter fokus på feedback dage, hvor læring og individuel undervisning får indflydelse på udvikling af sygeplejen. Den postgraduate kliniske underviser er i stab til chefsygeplejersken, og arbejder tæt sammen med den prægraduate kliniske underviser, kliniske vejledere, oversygeplejersker og kliniske specialister i afdelingen, så der sikres oplæring i urologisk sygepleje, tekniske færdigheder og procedure. Den postgraduate kliniske underviser har særligt ansvar for rekruttering og fastholdelse Ansvar for relations dannelse til nyansatte sygeplejersker og social- og...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Herlev Hospital
Vi søger en sygeplejerske med klinisk vejlederfunktion for vores sygeplejestuderende i medicinske søjle. Vi tager flere gange om året imod sygeplejestuderende fra 1.- 6. semester. Vi prioriterer vores uddannelses- og læringsmiljø højt, og det er essentielt for os at finde den rette sparringspartner til at varetage denne opgave. Hvem er vi? Vi har mange patienter hver dag og ikke to dage er ens, men vi er samtidigt en flok dygtige, nærværende sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Vi bestræber os altid på, at vores patienter har en positiv oplevelse i en svær situation. Vi har også rolige tidspunkter med færre patienter, hvor der er tid til undervisning, faglig refleksion og fordybelse. Patienters tilstand spænder vidt fra stabile selvhenvendere til kritisk syge. Vi har særlige medicinske alarmforløb for vores akut kritisk syge patienter. Her er vi som sygeplejersker en vigtig del af teamet sammen med læger fra flere specialer, og vi har stort fokus på, at...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Herlev Hospital
En stilling som overlæge ved Onkologisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital er ledig til besættelse den 1. oktober 2022 eller snarest derefter. Afdelingen for Kræftbehandling har omkring 500 ansatte hvor 95 er læger. Afdeling er opdelt i 6 klinikker, der hver ledes tværfagligt af en overlæge, en afdelingssygeplejerske og en ledende lægesekretær. Herudover repræsenterer Stråleterapien et selvstændigt område, og afdelingen har et sengeafsnit med 33 senge. Den ledige stilling ønskes besat af en bredt uddannet og erfaren speciallæge i onkologi eller intern medicin med dokumenteret onkologisk erfaring. Ansøgeren skal fungere i Klinik 5, som varetager fase I forsøg og patienter med malignt melanom og pancreascancer. Der vil blive lagt vægt på, at den kommende overlæge kan varetage patienter med pancreascancer. Ansøgeren skal desuden varetage ledelsen af afdelingens sengeafsnit. Der vil blive lagt vægt på kvalifikationer indenfor ledelse, kommunikation og evne til at...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Herlev Hospital
En uklassificeret stilling som reservelæge på Afdeling for Plastikkirurgi på Herlev og Gentofte Hospital, Herlev matriklen, er ledig til besættelse pr. 1. november 2022. Stillingen er gældende for et år og er vagtfri. Afdeling for Plastikkirurgi har hoved- og regionsfunktion indenfor plastikkirurgi for et område, der omfatter ca. 735.000 indbyggere (område midt og nord i Region Hovedstaden). Afdelingen behandler en bred vifte af plastikkirurgiske tilstande. En stor del af patienterne behandles for modermærkekræft eller hudkræft eller rekonstrueres i relation til brystkræft. På årlig basis er der omkring 1300 operationer i GA og omkring 17.000 ambulante kontakter. Afdelingen har regionsfunktion for plastikkirurgi efter massivt vægttab og har højt specialiseret funktion for rekonstruktiv mikrokirurgi med fri vævstransplantation og for kirurgisk behandling af lymfødem. I samarbejde med kirurgisk afdeling har afdelingen højt specialiseret funktion for rekonstruktion efter...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Herlev Hospital
Vi er et utrolig velfungerende og stolt sengeafsnit med plads til 20 patienter. Afsnittet er kendt for at have fantastisk læringsmiljø , høj faglighed og dermed også et dejligt arbejdsmiljø . Vi har stort fokus på dig og din kompetenceudvikling samtidig med, du føler dig tryg i din hverdag. Dette afspejler sig i vores meget strukturerede intro- og kompetenceprogram. Vi er 17 sygeplejersker, 6 social- og sundhedsassistenter, en sygeplejesekretær og en oversygeplejerske som sammen udgør en engageret og positiv personalegruppe, hvor faglighed og fællesskab er i højsædet. Vi tror på, at et fantastisk arbejdsmiljø med plads til den enkelte, højt til loftet, humor og fokus på faglighed er grundelementer i velfungerende afsnit – og det har vi! Vores sygepleje er fokuseret på Fundamentals of Care hvor det hele menneske og dennes individuelle mål og behov er i centrum. Se endvidere dette link for Medicinsk afsnits Strategi og Vision ( se her ). ” Her er bare rart at være....
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Herlev Hospital
En stilling som overenskomstansat afdelingslæge på Plastikkirurgisk Afdeling, Herlev Gentofte Hospital, Herlev matriklen, er ledig til besættelse pr. 1. januar 2023 eller snarest derefter. Ansættelsen er med vagtforpligtelse. Stillingen er organisatorisk indplaceret med reference til afdelingsledelsen. Plastikkirurgisk Afdeling har hoved- og regionsfunktion indenfor plastikkirurgi for et område, der omfatter ca. 735.000 indbyggere (område midt og nord i Region Hovedstaden). Afdelingen behandler en bred vifte af plastikkirurgiske tilstande. En stor del af patienterne behandles for modermærkekræft eller hudkræft eller rekonstrueres i relation til brystkræft. På årlig basis er der omkring 1300 operationer i GA og omkring 17.000 ambulante kontakter. Afdelingen har et tæt samarbejde med brystkirurgisk afdeling omkring onkoplastikker og primære brystrekonstruktioner. I forbindelse med samlingen af brystkirurgien på Gentofte Hospital udvides vores samarbejde fra årsskiftet,...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Herlev Hospital
Se filmen om vores fantastiske afdeling Vi ved du er eftertragtet, som tiderne er derude i dag. Men ikke desto mindre tænker vi stadigvæk at vi er afdelingen for dig, som er erfaren eller nyuddannet sygeplejerske. Vi arbejder i et sjældent, godt lille afsnit, med nærledelse, gode kolleger og tryghed til at tale om arbejdsmiljø – Her får du alle muligheder for nær kompetenceudvikling og sygepleje. Netop derfor er afsnittet udpeget til modelprojektet Godt behandlet - værdibaseret patientforløb i sengeafsnit , som kommer til at danne grundlag for fremtidens sengeafsnit i Region Hovedstaden. Vi er her for patienterne og er verdensmestre i den grundlæggende og neurologiske sygepleje. Dagene er meget forskellige i dens tempo. Der er dage med mange komplekse sygepleje opgaver og dage hvor de er mindre komplekse. Men fælles er, at hver eneste dag er målet: Vi eller vores egne pårørende, selv har lyst til at være indlagt på vores egen afdeling. Vi har ansat en klinisk...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Herlev Hospital
Hvis komplekse patientforløb og kvalitetssygepleje er noget for dig, så har vi lige akkurat det job, du søger. Vi tilbyder en spændende arbejdsplads med udviklingsmuligheder, der med sikkerhed vil styrke både dine kliniske og personlige kompetencer. Vi er en stor afdeling med et højt patientflow, og hos os er der ikke to dage, der er ens. Vi søger derfor en sygeplejerske, der trives i et uforudsigeligt miljø, og som drives af at skabe de bedste patientforløb i det bedste arbejdsmiljø. Vores patienters tilstand spænder vidt fra stabile selvhenvendere til kritisk syge, og de fleste af dem har det tilfælles, at vi - i denne sammenhæng - er deres første møde med hospitalsvæsnet, og det stiller krav til os. Du skal derfor kunne modtage alle typer af akutte og kritisk syge patienter og igangsætte den relevante behandling. Vi uddanner dig til at arbejde efter ABCDE princippet, og du lærer at triagere alle patienter, så de sygeste behandles først. Selvom kontakten til patienterne...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Herlev Hospital
Vi er i gang med at skabe et akut hæmodialyseafsnit, som er et lille team med ni sygeplejersker, hvor der er tre i fremmøde i dagvagt og to i aftenvagt. Du vil få et tæt samarbejde med din leder og kan være med at have indflydelse på det afsnit vi skal opbygge. I akutafsnittet varetager vi akut dialyse og plasmaferese behandlinger for patienter indlagt på alle afdelinger på Herlev Hospital, samt fra flere af regionens hospitaler. Behandlingerne foregår enten i vores dialyseafsnit, vores nefrologiske sengeafsnit eller på intensiv og kardiologisk afdeling. Det stiller krav til sygeplejerskens evne til at indgå i et samarbejde både mono-og tværfagligt, samt at kunne arbejde selvstændigt. Det er en omskiftelig hverdag, da patienterne prioriteres i forhold til deres dialysebehov og der er en del koordinering i forhold til deres øvrige indlæggelsesforløb. Vores patienter kan være indlagt med akut nyresvigt eller være kroniske dialysepatienter som indlægges. Hæmodialysepatienten er...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Herlev Hospital
Se filmen om vores fantastiske afdeling Vi ved du er eftertragtet som tiderne er derude i dag. Men ikke desto mindre tænker vi stadigvæk, at vi er afdelingen for dig, som er social og sundhedsassistent. Specielt hvis du har Ambitioner om at blive en knaldhamrende dygtig neurologisk social- og sundhedsassistent Kan håndtere både akut dårlige patienter, komplekse plejeforløb og terminale patienter Sans for humor Du er mødestabil Du vil samtidig arbejde på et afsnit hvor vi vægter ledelse tæt på, høj faglighed og kompetenceprogrammer for social- og sundhedsassistenter. Ligeledes vægtes det gode arbejdsmiljø og det gode sammenhold. Sidst, men ikke mindst, er vi et sengeafsnit med 15 senge, så vi er tætte på patienterne, de pårørende og hinanden. Lige nu har du også en unik mulighed for at være med til at tegne fremtidens sygehusafsnit, i forhold til sygepleje og det tværfaglige samarbejde. Vi arbejder på sengeafsnittet med et modelprojekt omkring dette, som andre afsnit kommer...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Herlev Hospital
I Afdeling for Kræftbehandling er vi meget stolte af vores gode samarbejde – internt og eksternt, høje faglige kvalitet og anerkendende kultur, som bygger på tillid og åbenhed. Vi stræber efter at skabe sammenhængende og effektive forløb, der giver størst mulig værdi for patienten uanset hvor denne befinder sig i livet. Som sygeplejerske hos os kommer du til at pleje og behandle patienter i medicinsk kræftbehandling i såvel kurative som pallierende forløb. Vi behandler med cytostatika, immunterapi, antistoffer med mere. Som ambulatoriesygeplejerske i Afdeling for Kræftbehandling skal du varetage opgaver som f.eks. at give information om og vejlede i understøttende behandling, ernæringsvejlede, koordinere patientforløb og afholde rehabiliteringssamtaler. Vi tilbyder: grundig introduktion til det enkelte speciale og individuel oplæring i forhold til dine kompetencer som erfaren eller nyuddannet sygeplejerske kurset Medicinsk Kræftbehandling (hvis du ikke allerede har det)...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Herlev Hospital
En stilling som overlæge ved Onkologisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital er ledig til besættelse den 1. oktober 2022 eller snarest derefter. Afdelingen for Kræftbehandling har omkring 500 ansatte hvor 95 er læger. Afdeling er opdelt i 6 klinikker, der hver ledes tværfagligt af en overlæge, en afdelingssygeplejerske og en ledende lægesekretær. Herudover repræsenterer Stråleterapien et selvstændigt område, og afdelingen har et sengeafsnit med 33 senge. Den ledige stilling ønskes besat af en bredt uddannet og erfaren speciallæge i onkologi eller intern medicin med dokumenteret onkologisk erfaring. Ansøgeren skal fungere i Klinik 5, som varetager fase I forsøg og patienter med malignt melanom og pancreascancer. Der vil blive lagt vægt på, at den kommende overlæge kan varetage patienter med pancreascancer. Ansøgeren skal desuden varetage ledelsen af afdelingens sengeafsnit. Der vil blive lagt vægt på kvalifikationer indenfor ledelse, kommunikation og evne til at...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Herlev Hospital
På Herlev Hospitals Gastroentrologiske afdeling, afsnit 5 vil du som vores nye sygeplejerske møde alt fra akut, kritisk syge patienter til palliative patienter. Derfor er der aldrig 2 dage, der er ens. Vi er normeret til 27 sengepladser, hvor vi i fremmøde er 8 i dagvagt på hverdage, 7 i weekenden, 6 om aften og 3 om natten. Vi er et højt specialiseret afsnit med øvre gastroenterologiske sygdomme, herunder udredning af øvre gastrointestinale cancere, behandling af pancreatit, ulcus, samt patienter, der skal opereres for brok eller have fjernet deres galdeblære. Desuden har vi det postoperative forløb for patienter, der har fået foretaget akut højrisiko abdominalkirurgi (AHA)-kirurgi. Derudover er patienterne ofte multisyge, og du støder derfor også på diabetes, KOL, hjertesvigt osv., som tillæg til deres mavetarmkirurgs diagnose. Du vil derfor få kompetencer indenfor: Accelererede patientforløb Ernæring Sygepleje til den akut kritisk syge patient Sygepleje til...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Herlev Hospital
Synes du pædiatri og det akutte speciale er spændende? Så har vi en stilling ledig i verdens bedste Børne- og ungemodtagelse. Vi søger en sygeplejerske, dér: - Trives i det travle arbejdsmiljø, hvor ingen dage er ens. - Har mod på nye udfordringer og har lyst til at indgå i et stærkt og professionelt team. - Har lysten til at udvikle sygeplejen gennem refleksion og inddragelse af Fundamentals of Care. - Har masser af gå-på-mod og en positiv og opmuntrende tilgang til arbejdet med børn, unge og deres pårørende. - Har en lyst til at bidrage til den faglige udvikling i det daglige arbejde i Børne- og Ungemodtagelsen. Vi udgør sammen et stærkt og professionelt team bestående af både nyuddannede og erfarne sygeplejersker, og i det daglige arbejder vi ud fra Fundamentals of Care (FoC), hvor fokus er på at skabe skånsomme og trygge hospitalsoplevelser for de børn og unge, som kommer i Børne- og Ungemodtagelsen. Du kan læse mere om Fundamentals of Care via...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Herlev Hospital
En stilling som overenskomstansat afdelingslæge på Plastikkirurgisk Afdeling, Herlev Gentofte Hospital, Herlev matriklen, er ledig til besættelse pr. 1. januar 2023 eller snarest derefter. Ansættelsen er med vagtforpligtelse. Stillingen er organisatorisk indplaceret med reference til afdelingsledelsen. Plastikkirurgisk Afdeling har hoved- og regionsfunktion indenfor plastikkirurgi for et område, der omfatter ca. 735.000 indbyggere (område midt og nord i Region Hovedstaden). Afdelingen behandler en bred vifte af plastikkirurgiske tilstande. En stor del af patienterne behandles for modermærkekræft eller hudkræft eller rekonstrueres i relation til brystkræft. På årlig basis er der omkring 1300 operationer i GA og omkring 17.000 ambulante kontakter. Afdelingen har et tæt samarbejde med brystkirurgisk afdeling omkring onkoplastikker og primære brystrekonstruktioner. I forbindelse med samlingen af brystkirurgien på Gentofte Hospital udvides vores samarbejde fra årsskiftet,...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022