Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Tårnby Kommune

Tårnby Kommune
Vil du være med til at nytænke og udvikle Rehabiliteringscenter Tårnby (RCT) sammen med engagerede kollegaer? Brænder du for området, og vil du være med til at skabe et stærkt fagligt fællesskab og kultur? Så læs med her! Rehabiliteringscenter Tårnby er i gang med en udvikling, der skal forbedre rehabiliteringsindsatsen for borgerne i Tårnby Kommune. Vi søger derfor social- og sundhedsassistenter, som brænder for rehabiliteringsområdet, og som har lyst til at være med til at skabe fremtidens rehabiliteringscenter i Tårnby Kommune. Rehabiliteringscenter Tårnby Rehabiliteringscentret består af 32 midlertidige rehabiliteringsboliger og 10 dagspladser. Rehabiliteringscenter Tårnby er beliggende på Tejn Allé 15 i samme hus som Plejehjemmet Irlandsvej. I Rehabiliteringscentret arbejdes der tværfagligt. Det betyder, at man i hverdagen fungerer i et tæt samarbejde med andre faggrupper såsom sygeplejersker, SOSU-hjælpere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og farmakonom. Den tværfaglige indsats...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Tårnby Kommune
Har du lyst til at arbejde med sygeplejestuderende og social-og sundhedselever, så udvider Enhed for Kvalitet og Kompetenceudvikling det uddannelsesansvarlige team og søger endnu en sygeplejerske til området pr. 1/3-23 eller efter aftale. Funktionen Vores kerneopgave er at styrke indsatsen på uddannelsesområdet, for at give vores social- og sundhedselever og sygeplejestuderende de bedst mulige praktik-/klinikforløb i Tårnby Kommune. Enhed for Kvalitet og Kompetenceudvikling er ansvarlige for de sygeplejestuderendes uddannelsesforløb i den kommunale kliniske praksis. Den 1. juli i indeværende år, overtog uddannelsesteamet ansvaret for erhvervsuddannelserne for social- og sundhedselever. Grundet det udvidet ansvarsområde i henhold til det kommunale uddannelsesmiljø, søger vi nu en tredje uddannelsesansvarlig sygeplejerske til vores uddannelsesteam. På nuværende tidspunkt er vi i gang med at skabe et nyt fundament, samt en ny struktur på uddannelsesområdet som kræver selvstændige,...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Tårnby Kommune
VI SØGER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT TIL DAGVAGT PÅ AFDELING LILJEN Kom og bliv en del af vores skønne arbejdsplads, hvor vi har fokus på arbejdsmiljø og kultur. Her på Plejehjemmet Løjtegårdsvej søger vi en social- og sundhedsassistent pr. 01-02-2023 eller 01-03-2023 på 32-35 timer/ugentligt med weekendvagt hver 3. weekend. Vi er kommunens største plejehjem med 4 afdelinger – Rosen, Lotusen, Liljen og Anemonen med plads til 120 beboere. Størstedelen af vores ansatte er social- og sundhedsassistenter samt en mindre gruppe social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere og sygeplejersker tilknyttet hver afdeling. Rengøringspersonale varetager rengøringen i boligerne. Som dagvagt vil du efter 3 måneders oplæring være ansvarshavende i weekenderne, hvilket går på skift mellem vores 4 afdelinger og hver afdelings social- og sundhedsassistenter/sygeplejersker. Ledelsen og sygeplejerskerne sørger for kompetenceudvikling af social- og sundhedspersonalet, så alle har de nødvendige kompetencer til...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Tårnby Kommune
Kom og vær med i vores udviklingsarbejde med at skabe vores nyoprettet Børne- og Familieafdeling. Vi søger en rådgiver, der vil være med til at arbejde helhedsorienteret og styrke indsatsen i Familierådgivningen i Tårnby Kommune til gavn for kommunens familier, børn og unge. Er det noget for dig? Så tilbyder vi et stærkt fagligt støttende arbejdsfællesskab med dygtige kollegaer. Vores drøm er at skabe langt større sammenhængskraft og langt tættere praksisorienteret forebyggende tværprofessionelt samarbejde i tæt samarbejde med familier, skoler og daginstitutioner. Du bliver en del af en dynamisk arbejdsplads, hvor vi hele tiden udfordrer og udvikler vores faglighed. Vi lægger vægt på kvalitet, høj faglighed, tæt tværfagligt samarbejde, og betragter forældre og børn som vores vigtigste samarbejdspartner. Vi lægger vægt på at omsætte vores viden om lovgivning og vores socialfaglige indsigt til løsninger, der hjælper og rådgiver borgeren bedst muligt. Det kræver dygtige og engagerede...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Tårnby Kommune
Er du uddannet sosu-assistent eller sosu-hjælper, og vil du gå en mil for et andet menneske, også når det er rigtig svært? Er du frisk og fuld af gå på mod, gode ideer, og sætter du fagligheden højt med beboeren i centrum? Så er det lige dig beboerne, kollegaerne og ledelsen på Tagenshus leder efter. Tagenshus er et lille og moderne plejehjem som åbnede dørene for vores beboere den 1. september 2011. Huset har 55 plejeboliger, fordelt på 5 enheder hvor hver enhed har eget køkken og opholdsstue. Alle boligerne er 2 rums boliger. Der er tre afdelinger på Tagenshus, afdeling A, B og C. Afdeling A og C er almindelige plejeafdelinger med 22 beboere fordelt på 2 etager/enheder. Afdeling B er målrettet til yngre beboere med varige funktionsnedsættelser pga. længerevarende alkoholmisbrug og har 11 boliger og overgå til Center for Social Indsats og Udvikling fra 1.1.2023. Stillingen er et fast vikariat, som løber til slut april 2023, med mulighed for forlængelse. Det er en aftenvagtstilling...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Tårnby Kommune
Tårnby Kommunes Hjemmepleje søger en social- og sundhedsassistent til fast stilling i dagvagt, 32-37 timer ugentligt. Vil du være med til at forme, hvordan fremtidens hjemmepleje kan skrues sammen, så har du nu muligheden. Tårnby Kommune har startet et projekt med to selvstyrende teams, hvor vi forsøger at styrke kerneopgaven og arbejde fokuseret med vores kardinalpunkter i plejen, som er medbestemmelse, kontinuitet og sammenhæng. Vi arbejder helhedsorienteret, rehabiliterende og aktiverende i samarbejde med borgerne for at styrke borgernes livskvalitet og forebygge forværring og/eller indlæggelser. Vores elektroniske omsorgsjournal er CURA. I arbejdet med at styrke den enkelte medarbejder, det tværfaglige samarbejde og det gode psykiske- og fysiske arbejdsmiljø har vi fokus på, hvordan vi kan udvikle hinandens styrker og kompetencer. Det er derfor en forudsætning, at du er positiv, fleksibel og tolerant i din tilgang til dine kolleger såvel som borgere. Arbejdstid og timetal efter...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Tårnby Kommune
Tårnby Kommunale Tandpleje søger en tandlæge Vi har brug for en tandlæge 2 dage pr. uge fra den 1. februar 2023 eller efter aftale. Kunne du tænke dig et interessant og udfordrende job i et travlt og levende miljø, som hele tiden udvikles? Er du glad for at arbejde med alle typer af patienter? Har du erfaring og kan arbejde selvstændigt? Så bliv en del af vores team. Vi holder til i et moderne klinikhus fra 2014 med 10 behandlingsrum, hvor vi tilbyder tandpleje til ca. 10.000 børne- og ungdomspatienter samt ca. 350 omsorgspatienter. Vi har digital røntgen og elektronisk patientjournal, TK2. Vi forventer, at du: har gode samarbejdsevner og godt humør er initiativrig og har godt overblik i forhold til de mange varierede opgaver har erfaring (gerne fra kommunal tandpleje) og vægter faglighed højt har lyst til at arbejde med både børne- og ungdomstandpleje og omsorgstandpleje er god til at kommunikere med såvel brugere som kollegaer Vi kan tilbyde dig: ambitioner og højt til loftet...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Tårnby Kommune
Skal 2023 være året, hvor du bliver en del af et fagligt og socialt velfungerende plejehjem? Så læs med her. Pyrus Allé plejehjem er et velfungerende plejehjem med nærværende og engagerede ledere. Vi vægter beboernes trivsel højt og arbejder ud fra vores værdigrundlag: respekt, trivsel, engagement, omsorg og samarbejde. Vi søger en social og sundhedshjælper, som ser vigtigheden i at gøre en forskel for vores beboere samtidig med, at vi sammen arbejder på at gøre Pyrus til et endnu bedre sted. Du mærker fra du træder ind af døren, at Pyrus er et sted, livet leves, og vores fantastiske medarbejdere gør en forskel for vores beboere i et trygt miljø. Vi er et hus i udvikling, hvor vi arbejder på at gøre arbejdsmiljøet og dagligdagen for vores beboere endnu bedre. Vi arbejder ud fra princip om, at alle skal høres og byder ind på løsningsforslag. Stillingen er primært aftenvagt 21 timer pr. uge fordelt på 5-2. Dine vagter vil være hver onsdag og torsdag samt fredag-lørdag-søndag i ulige...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Tårnby Kommune
NYT ÅR – NYE UDFORDRINGER Vi søger 2 social- og sundhedshjælpere med masser af gå-på-mod på 32 timer ugentligt fra 1. februar 2022 eller snarest i fortrinsvis dagvagt til afdeling B på Plejecenter Irlandsvej. Vil du være en del af vores team med fokus på kerneopgaven? Da vi opnormerer på vores normering, søger vi 2 social- og sundhedshjælpere til vores afdeling. Du skal kunne se sammenhængen i beboerens liv, og skal i samarbejde med afdelingens øvrige personale være med til at sikre omsorgsfuld og god hverdag for vores beboere. På plejecenteret arbejdes i et team af engagerede kolleger bestående af social- og sundhedshjælpere og –assistenter, sygeplejersker, farmakonom samt fysio- og ergoterapeuter. Huset er generelt præget af høj faglighed. Plejehjemmet Irlandsvej rummer 3 beboerafdelinger med i alt 82 beboere. Huset er gennemrenoveret og fremstår lyst og venligt. Hovedopgaver Deltage i den daglige opgaveløsning ved beboerne I samarbejde med kollegaer sikre en god og værdig hverdag...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Tårnby Kommune
I Ydelsesservice er en fuldtidsstilling som sagsbehandler ledig til besættelse pr. 1.1.2023 eller efter aftale. Stillingen er ind til videre placeret i Ydelsesservices pensionsteam. I Ydelsesservice håndterer vi beregning, bevilling og udbetaling af alle kommunale forsørgelsesydelser og dertil relaterede ydelser - f.eks. kontanthjælp og sygedagpenge, enkeltydelser, personlige tillæg, helbredstillæg, fleksløntilskud, jobafklaringsydelse mv. I pensionsteamet, der er ét af tre teams i Ydelsesservice, træffer 9 sagsbehandlere afgørelser, løser administrationssager samt udøver myndighed i bredere forstand i de sager, der knytter sig til Tårnby Kommunes folke- og førtidspensionister. Hovedområder Sagsbehandling, administration og myndighedsudøvelse inden for pensionsteamets område. Deltagelse i faglige sagsmøder og tværfaglige samarbejde med især Jobcentret. Personlig, telefonisk og skriftlig borgerbetjening Stillingens faglige ansvarsområde spænder vidt og der er derfor ikke forventning...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Tårnby Kommune
Tårnby Kommunes Hjemmepleje søger social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter til faste stillinger i aftenvagt. Vi søger social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter til nystartet selvstyrende team. Er det vigtigt for dig at have en arbejdsplads, der gør sig umage for at skabe en attraktiv hverdag med trivsel, faglighed og frihed, og lyder det som et sted du har lyst til at være, så læs videre. I de selvstyrende teams skal vagtlagene arbejde tæt sammen om borgeren og som aftenvagt vil du have stor indflydelse på planlægningen af dit arbejde. Et sted hvor Dine kollegaer og ledere tror på din faglighed og dømmekraft ved at give dig frihed til at vurdere, hvordan opgaven løses bedst muligt. Der er en uhøjtidelig atmosfære baseret på tillid og ligeværdighed. Der sættes pris på forskelligheder, evnen og viljen til at lytte til hinanden. Borgernes selvbestemmelse, ønsker og behov står forrest. Kerneopgaven defineres som at skabe det bedst mulige og mest...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Tårnby Kommune
Tårnby Kommunale Tandpleje søger en klinikassistent Vi søger en klinikassistent 4 dage pr. uge fra den 1. februar 2023 eller efter aftale. Kunne du tænke dig et interessant og udfordrende job i et travlt og levende miljø som hele tiden udvikles? Er du glad for at arbejde med alle typer af patienter? Har du erfaring og kan arbejde selvstændigt? Så bliv en del af vores team. Vi holder til i et moderne klinikhus fra 2014 med 10 behandlingsrum, hvor vi tilbyder tandpleje til ca. 10.000 børne- og ungdomspatienter samt ca. 350 omsorgspatienter. Vi har digital røntgen og elektronisk patientjournal, TK2. Vi forventer, at du: har gode samarbejdsevner og godt humør er initiativrig og har godt overblik i forhold til de mange varierede opgaver har erfaring (gerne fra kommunal tandpleje) og vægter faglighed højt har lyst til at arbejde med både børne- og ungdomstandpleje og omsorgstandpleje er god til at kommunikere med såvel brugere som kollegaer Vi kan tilbyde dig: ambitioner og højt til...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Tårnby Kommune
INGEN KAN ALT, ALLE KAN NOGET, SAMMEN KAN VI DET HELE. Sammen med husets personale og ledelsesteam skal du være med til at søsætte den gode kvalitetsudvikling på vores lille moderne plejehjem. Stillingen er på afdeling A, som er en af vores to somatiske afdelinger, med 22 beboere, fordelt på to længer, grøn og blå. Stillingen er en dagvagtstilling på 35 timer/ugen og med weekendvagt hver 3. weekend. Tagenshus ligger centralt på Amager og er et hjem med plads til 55 beboere, fordelt på 3 afdelinger. Vi arbejder ud fra helhedsplejeprincippet og er fælles om vores kerneopgave; at skabe det liv og hjem, som beboerne ønsker . Du får fornøjelsen af at arbejde sammen med faglig dygtige og engagerede medarbejdere og et kompetent lederteam. Stillingen er til ansættelse fra den 1. januar 2022 eller efter aftale. Vi forventer, at du Har interesse for ældreplejen og brænder for faget. Er god til at samarbejde og har lyst til at være en del af fællesskabet. Har en anerkendende tilgang til...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Tårnby Kommune
Klinisk Diætist søges til nyoprettet Ernæringsenhed i Ældrecenteret Tårnby kommune, til besættelse pr. 1.3.2023 eller efter aftale. Om stillingen Til Ernæringsenheden søger vi en dygtig, engageret og ansvarsbevidst aut. klinisk diætist 37 timer. Ernæringsenheden er en del af Kvalitets- og udviklingsteamet som arbejder med faglig begejstring, kvalitet, nytænkning og udvikling. Ernæringsenheden består af en faglig koordinator/klinisk diætist, tre kliniske diætister og en ergoterapeut, hvor alle har en udekørende funktion. Diætisterne er fordelt på kommunens fem plejehjem og hjemme hos borger. Du vil derfor have en udekørende funktion og trives med at du er tildelt et distrikt, som du skal være primær diætist for. Du vil som en fast del af Ernæringsenheden have din base på et fælleskontor, når du ikke er ude hos borgerne. Ernæringsenheden har faste koordinerings- og sparringsmøder. Du vil derudover opleve en tværgående praksis med resten af Kvalitets- og udviklingsteamet, herunder...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Tårnby Kommune
Idet vores gode kollega har valgt at søge nye udfordringer, søger vi en ny kollega til en 37-timers stilling i aktivitetstilbuddet, Tårnby Kommune pr. 1. marts 2023 eller snarest derefter. Vi søger en medarbejder med en mellemlang videregående uddannelse f.eks. pædagog, ergoterapeut eller socialrådgiver, med en psykosocial og pædagogisk faglighed til et spændende og udviklende job i Aktivitetscentret i Tårnby Kommune. Aktivitetscenteret er et SEL §104 aktivitet- & samværstilbud for borgere fra 18 år med en psykisk sårbar- og udsathed samt, borgere med et handicap fx udviklingsforstyrrelse, udviklingshæmning etc. Vi tilbyder forskellige aktiviteter såsom kreaværksted, bevægelse, fællesspisning og ture ud af huset m.m. Udover §104 tilbuddet, har vi også gruppeforløb efter §82a. I forløbet er målet at støtte borgerne til at deltage aktivt i modulerne, for at øge deres mestringsstrategier og udvikle kompetencer til et mere selvstændig liv. I af gruppeforløbene arbejder vi målrettet med...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Tårnby Kommune
Brænder du for ældrepleje og har du et godt humør? Så har vi brug for DIG på Plejehjemmet Irlandsvej. Vi søger timelønnet afløsere til dag-, aften- og/eller nattevagt og særligt weekender, når vores faste personale holder ferie. Du må meget gerne have en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller -assistent, men har du en god portion erfaring fra ældreplejen som ufaglært f.eks. som sygeplejestuderende, vil vi også gerne høre fra dig. Plejehjemmet Irlandsvej har plads til 82 beboere, heraf 3 aflastningspladser. Arbejdet består i pleje og omsorg til vores beboere, såvel faste som aflastningsborgere. Vi vægter omsorg, respekt for mennesker og kærlighed til faget. Vi har en anerkendende tilgang til både beboere og hinanden. I hverdagen har vi fokus på beboernes ressourcer, og vi arbejder målrettet med disse for at give den enkelte beboer en meningsfuld og sammenhængende hverdag og derved mulighed for at bevare sine ressourcer længst muligt. Vi forventer, at du Brænder for at...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Tårnby Kommune
Plejehjemmet Ugandavej, beliggende i Tårnby Kommune, Ugandavej 149, søger en uddannet social- og sundhedshjælper i dagvagt 32 timer ugentligt fra 1.2.2023. Plejehjemmet er 25 år gammelt, i ét plan og har plads til 32 beboere. Plejehjemmet har et engageret personale, som prioriterer livskvalitet og nærvær for vores beboere ved at skabe en tryg, enkel, overskuelig og glad hverdag. Beboerne er knyttet til så få medarbejdere som muligt for at skabe nære relationer og ansvarlighed mellem beboer og medarbejder. Vi forventer, at du Har rutine i praktisk sygepleje samt ældrepleje Har overblik, er god til at samarbejde og også kan arbejde selvstændigt Kan lide udfordringer Er fleksibel, engageret og meget stabil. Vi kan tilbyde dig Individuel introduktion Helhedspleje efter kontaktpersonprincippet Et interessant og afvekslende job i et sundt arbejdsmiljø med mange udfordringer og udviklingsmuligheder En spændende og hyggelig arbejdsplads Mulighed for benyttelse af massagestol på...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Tårnby Kommune
Plejehjemmet Irlandsvej søger en dygtig afdelingsleder fra 1. marts 2023 – gerne tidligere. Arbejdstiden vil være 37 timer ugentligt. Det er et krav, at ansøger er uddannet sygeplejerske. Plejehjemmet Irlandsvej, som ligger i Tårnby Kommune tæt på kommunegrænsen til Københavns Kommune, fremstår som et moderne plejehjem trods sin over 50-årige lange historie. Det skyldes til dels en gennemgribende renovering i 2018. Plejehjemmet er hovedsageligt i 1 plan på nær en enkelt fløj, der ligger på 1. sal, og der er boliger til 77 beboere samt 3 aflastningspladser. Plejehjemmet har et engageret personale, som prioriterer livskvalitet og nærvær for beboerne ved at skabe en tryg, enkel, overskuelig og glad hverdag. Beboerne er knyttet til så få medarbejdere som muligt for at skabe nære relationer og ansvarlighed mellem beboer og medarbejder. Plejehjemmet er inddelt i tre afdelinger (afd. B, C og S). Plejehjemmet har også et aktivitetsafsnit, hvor beboerne tilbydes daglige aktiviteter. Til...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Tårnby Kommune
Plejehjemmet Ugandavej søger en ansvarshavende social- og sundhedsassistent til aftenvagt i lige uger pr. 1.1.2023 eller snarest muligt. Aftenvagter er på 28 timer/uge fordelt på aftenvagt 7-7. Alle aftenvagter møder som udgangspunkt kl. 15.30 - 23.30. I aftenvagten er der 4 medarbejdere. Er du uddannet social- og sundhedsassistent og søger nye udfordringer, kunne Plejehjemmet Ugandavej måske være noget for dig. Ugandavej er et lille plejehjem, som er 25 år gammelt. Plejehjemmet er i ét plan, med plads til 32 beboere, hvor af, at størstedelen af beboerne har kognitive udfordringer. Vi arbejder ud fra helhedspleje princippet, hvilket betyder at alle opgaver fra sundhedsfaglige opgaver/pleje varetages af alle ansatte i plejen. Vi arbejder med det elektroniske journalsystem CURA. Vi søger en kollega, som brænder for høj faglighed og som trives i et arbejdsmiljø, hvor respekt, åbenhed og ærlighed prioriteres højt. Der er indgået lokal aftale på plejehjemmet, således at man hvert 2. år...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Tårnby Kommune
Vi søger en social- og sundhedsassistent i barselsvikariat pr. 1. februar 2023 eller snarest herefter t.o.m. 1. februar 2024, 32 timer ugentligt, i fortrinsvis dagvagt til afdeling B på Plejecenter Irlandsvej. Vil du være en del af vores tværfaglige teams med fokus på høj kvalitet - så læs videre her! Da vores ene assistent skal på barsel, søger vi en social- og sundhedsassistent til vores afdeling. Du skal kunne se sammenhængen i beboerens liv, og skal i samarbejde med afdelingens øvrige personale være med til at sikre en høj kvalitet i omsorgen og plejen. På plejecenteret arbejdes der i et værdifuldt tværfagligt team af engagerede kolleger; social- og sundhedshjælpere og –assistenter, sygeplejersker, farmokonom samt fysio- og ergoterapeuter. Huset er generelt præget af høj faglighed. Plejehjemmet Irlandsvej rummer 3 beboerafdelinger med i alt 83 beboere. Huset er gennemrenoveret og fremstår lyst og venligt. Hovedopgaver Deltage i den daglige opgaveløsning ved beboerne Være...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023