Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Tårnby Kommune

Fuldtid
Tårnby Kommune
Vil du være med til at nytænke og udvikle Rehabiliteringscenter Tårnby (RCT) sammen med engagerede kollegaer? Brænder du for området, og vil du være med til at skabe et stærkt fagligt fællesskab og kultur? Så læs med her! Rehabiliteringscenter Tårnby er i gang med en udvikling, der skal forbedre rehabiliteringsindsatsen for borgerne i Tårnby Kommune. Vi søger derfor social- og sundhedsassistenter, som brænder for rehabiliteringsområdet, og som har lyst til at være med til at skabe fremtidens rehabiliteringscenter i Tårnby Kommune. Rehabiliteringscenter Tårnby Rehabiliteringscentret består af 32 midlertidige rehabiliteringsboliger og 10 dagspladser. Rehabiliteringscenter Tårnby er beliggende på Tejn Allé 15 i samme hus som Plejehjemmet Irlandsvej. I Rehabiliteringscentret arbejdes der tværfagligt. Det betyder, at man i hverdagen fungerer i et tæt samarbejde med andre faggrupper såsom sygeplejersker, SOSU-hjælpere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og farmakonom. Den tværfaglige indsats...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022
Deltid
Tårnby Kommune
Tårnby Kommunes Hjemmepleje søger en social- og sundhedsassistent til nattevagt 28 timer ugentligt med tiltrædelse snarest muligt. Som nattevagt vil du have et tæt samarbejde med den ansvarshavende sygeplejerske, hvor I varetager nødkald samt pleje- og omsorgsopgaver for borgere i hele kommunen. Du møder ind på adressen Saltværksvej 2, som ligger tæt på metrostationen. Der arbejdes 7-7 i lige uger med mødetid kl. 23.30-07.30. For at komme i betragtning til stillingen er det et krav, at du har kørekort. I arbejdet på at styrke den enkelte, det tværfaglige samarbejde og det gode arbejdsmiljø, har vi fokus på, hvordan vi kan udvikle hinandens styrker og kompetencer. Det er derfor en forudsætning, at du er positiv, fleksibel og tolerant i din tilgang til dine kollegaer, såvel som borgere. Vi forventer, at du Er uddannet social- og sundhedsassistent. Brænder for at arbejde med ældre. Arbejder problemløsende, er fleksibel og stabil. Har overblik, er god til at samarbejde, tager ansvar og...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022
Fuldtid
Tårnby Kommune
Hjemmeplejen i Tårnby Kommune søger pr. 1. september eller snarest derefter social- og sundhedsassistenter samt social- og sundhedshjælpere til dagvagt med en arbejdstid på 32-37 timer/uge og med weekend vagt enten hver anden eller hver 3. weekend. Arbejdsstedet er på Oliefabriksvej 106. Vi arbejder i mindre teams sammen med engagerede kollegaer, der deles om at styrke det faglige arbejde omkring borgerne. Vi arbejder tværfagligt og rehabiliterende og med fokus på sammenhængende borgerforløb. Hjemmesygeplejerskerne er en del af teamet - og der er altid mulighed for faglig refleksion og sparring med dem. Vi forventer, at du er med til at højne livskvaliteten for vores borgere, når du: Yder helhedspleje og eventuelle delegerede sundhedslovsydelser Håndterer akutte og komplekse opgaver svarende til dine kompetencer Vejleder borgerne ud fra individuelle behov og omsorg Er stolt af dit fag og har hjertet på det rette sted Din høje faglighed skinner igennem i alt, hvad du foretager dig....
Ansøgningsfrist:
30/11/2022
Deltid
Tårnby Kommune
VI SØGER EN ASSISTENT TIL AFTENVAGT Kom og bliv en del af vores skønne arbejdsplads, hvor vi har fokus på arbejdsmiljø og kultur. Her på Plejehjemmet Løjtegårdsvej søger vi i afdeling Lotusen en social- og sundhedsassistent pr. 01-11 eller 01-12-2022 i aftenvagt 7-7 i ulige uge. Vores aftenteam består i forvejen af 3 super søde og dygtige kolleger, og har derudover kolleger på de 3 andre afdelinger – Rosen, Liljen og Anemonen. Dette gør, at der altid er nogen at spare med og hjælp at hente hos hinanden. Vi er kommunens største plejehjem med plads til 120 beboere. Størstedelen af vores ansatte er social- og sundhedsassistenter samt en mindre gruppe social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere og sygeplejersker tilknyttet hver afdeling. Rengøringspersonale varetager rengøringen i boligerne. Som aftenvagt vil du efter 3 måneders oplæring være ansvarshavende, hvilket du vil blive undervist grundigt i. Ansvarshavende funktionen går på skift mellem vores 4 afdelinger. Ledelsen og...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022
Fuldtid
Tårnby Kommune
Vil du være med til sikre sammenhæng og kvalitet for borgerne? Vi søger en visitator med sygeplejefaglige kompetencer til Ældrecentrets visitation. Du skal være uddannet sygeplejerske, fysio-/ergoterapeut eller have en lignende sundhedsfaglig baggrund. Erfaring med myndighedsudøvelse og den geriatriske målgruppe er en fordel. Stillingen er på 37 timer ugentligt, og stillingen er til besættelse pr. 1.12.2022. I jobbet som visitator er du med til sikre, at kommunens borgere får en god, sammenhængende og meningsfuld service, som leveres i tæt dialog med kommunens ældreinstitutioner, samt at overgangen fra hospital til kommune foregår så smidigt og hensigtsmæssigt som muligt. Vi sagsbehandler ud fra en helhedsorienteret tankegang med udgangspunkt i en rehabiliterende tilgang og dokumenterer i journalsystemet CURA ud fra Fælles Sprog III. Vi er her i 2022 gået i gang med et projekt om små faste teams i hjemmeplejen, et projekt der understøttes af visitationen og skal munde ud i et...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022
Fuldtid
Tårnby Kommune
VIL DU VÆRE EN DEL AF DET GODE ARBEJDSMILJØ PÅ DEN BEDSTE ARBEJDSPLADS? SÅ LÆS MED HER. Plejehjemmet Løjtegårdsvej søger en afdelingssygeplejerske/leder til afdeling Lotusen pr. 01-11-2022 eller 01-12-2022 på 37 timer pr. uge. Vi er beliggende nær Tårnby Station i grønne omgivelser med atriumgård og sansehave og omgivet af den smukke Travbanepark. Hvem er vi? Plejehjemmet består af 4 afdelinger – Anemonen, Rosen, Lotusen og Liljen. Der bor i alt 120 beboere på de 4 afdelinger med hver en afdelingssygeplejerske/leder. Hver afdeling har ca. 22 fastansatte samt et antal timelønnede afløsere. Størstedelen af vores ansatte er social- og sundhedsassistenter, og derudover har vi en mindre gruppe social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere og sygeplejersker tilknyttet hver afdeling. Huset har også en farmakonom og en aktivitetsmedarbejder samt 3 fysioterapeuter. Vi er en stabil og fleksibel arbejdsplads med et engageret og dynamisk ledelsesteam, der har fokus på høj faglig kvalitet og...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022
Deltid
Tårnby Kommune
Tårnby Kommune søger en dygtig sygeplejerske til Primærsygeplejen, som skal være med til at styrke den faglige indsats samt varetage plejen hos vores borgere. Om jobbet Tårnby Kommunes Primærsygepleje er i et stort flow af borgerforløb, og vi søger derfor en dygtig sygeplejerske til at være med til at styrke den faglige indsats samt varetage plejen hos vores borgere. Vi søger en ny kollega 29,75 timer pr. uge. Arbejdstiden er kl. 23.15-07.45. Vi arbejder i et tæt tværfagligt samarbejde, og møder dagligt mange borgere, pårørende og samarbejdspartnere. Vi ser til stadighed en øget kompleksitet hos de borgere, vi modtager fra sygehusene. Så det er vigtigt, at du som sygeplejerske brænder for at øge den sygeplejefaglige kvalitet i opgaveløsningen sammen med dine kollegaer med forskellige faglige baggrunde. Det følger med stillingen Der er forhandlet et årligt tillæg for klinisk ansvar på 21.441 kr. og et tillæg for akutfunktion på 10.325 kr. Derudover et ansvarshavende tillæg pr. vagt...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022
Deltid
Tårnby Kommune
INGEN KAN ALT, ALLE KAN NOGET, SAMMEN KAN VI DET HELE. Sammen med husets personale og ledelsesteam skal du være med til at søsætte den gode kvalitetsudvikling på vores lille moderne plejehjem. Stillingen er på 28 timer pr uge i et 5/2 rul. (Hver onsdag og torsdag, samt fredag/lørdag/søndag i ulige uger). Tagenshus ligger centralt på Amager og er et hjem med plads til 55 beboere, fordelt på 3 afdelinger. Vi arbejder ud fra helhedsplejeprincippet og er fælles om vores kerneopgave; at skabe det liv og hjem, som beboerne ønsker . Vi sætter trivsel for vores beboere og medarbejdere højt og du får fornøjelsen af at arbejde sammen med faglig dygtige og engagerede kolleger og et kompetent lederteam. Hos os får du mulighed for at bringe din faglighed i spil. Aftenvagten arbejder med stor selvstændighed i teamet og det kræver at du er en teamplayer, men også at du kan arbejde alene. Beboerne vil nyde, at du kræser lidt om dem og det skal der være mulighed for. Lyder det spændende? Så er...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022
Fuldtid
Tårnby Kommune
Vil du være med til at styrke børnenes udvikling og muligheder for deltage i fællesskabet? Brænder du for at arbejde helhedsorienteret og for styrkelse af indsatsen i Børne- og Familieafdelingen i Tårnby Kommune til gavn for kommunens familier, børn og unge, så er dette job måske noget for dig? Vi søger en ny PPR-psykolog til vores nye PPR. Dine opgaver i PPR vil være forskelligartet, da vi både sætter fokus på det konsultative, udfærdiger Pædagogisk-Psykologiske Vurderinger samt laver lettere behandling. Vi er eksempelvis ved at påbegynde STIME. Er det noget for dig? Så tilbyder vi et stærkt, fagligt og støttende arbejdsfællesskab med kompetente og søde kollegaer. Endvidere er det et spændende job med forskellige typer opgaver og mange bolde i luften. Vores drøm er at skabe langt større sammenhængskraft og langt tættere praksisorienteret forebyggende tværprofessionelt samarbejde i tæt samarbejde med familier, skoler og daginstitutioner. Den nye Børne- og Familieafdelingen er...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022
Fuldtid
Tårnby Kommune
Plejehjemmet Ugandavej, beliggende i Tårnby Kommune Ugandavej 149, søger sygeplejerske fra 1.11.2022 eller snarest muligt. Arbejdstiden er gennemsnitlig 32 - 37 timer ugentligt. Arbejdstiden vil primært blive planlagt i dagtimerne med behov for fleksibilitet ved dækning af aften- og nattevagter ved ferie og sygdom. Der arbejdes endvidere hver 3. weekend. Plejehjemmet er 25 år gammelt, i ét plan og har plads til 32 beboere. Plejehjemmet har et engageret personale, som prioriterer livskvalitet og nærvær for vores beboere ved at skabe en tryg, enkel, overskuelig og glad hverdag. Beboerne er knyttet til så få medarbejdere som muligt for at skabe nære relationer og ansvarlighed mellem beboer og medarbejder. Vort arbejde tager udgangspunkt i helhedsplejebegrebet, hvor vi udfører stort set alle opgaver omkring den enkelte beboer. Vi er et aktivt team af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, farmakonom, fysioterapeut og administration og arbejder med...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022
Deltid
Tårnby Kommune
Tårnby Kommunes Hjemmepleje søger social- og sundhedsassistent til fast stilling i aftenvagt. Er det vigtigt for dig at have en arbejdsplads, der gør sig umage for at skabe en attraktiv hverdag med trivsel, faglighed og frihed, og lyder det som et sted du har lyst til at være, så læs videre. Et sted hvor Dine kollegaer og ledere tror på din faglighed og dømmekraft ved at give dig frihed til at vurdere, hvordan opgaven løses bedst muligt. Der er en uhøjtidelig atmosfære baseret på tillid og ligeværdighed. Der sættes pris på forskelligheder, evnen og viljen til at lytte til hinanden. Borgernes selvbestemmelse, ønsker og behov står forrest. Kerneopgaven defineres som at skabe det bedst mulige og mest værdige liv for borgerne. Vi arbejder helhedsorienteret, rehabiliterende og aktiverende i samarbejde med borgerne for at styrke borgernes livskvalitet, og forebygge forværring og/eller indlæggelser. Vi kan tilbyde dig Med kollegaer, som er engagerede, fagligt velfunderede og ansvarsfulde....
Ansøgningsfrist:
30/11/2022
Deltid
Tårnby Kommune
Så er det lige dig, beboerne og kollegaerne på afdeling B på Tagenshus søger. Tagenshus er et moderne plejehjem som åbnede dørene for vores beboere den 1. september 2011. Huset har 55 plejeboliger, fordelt på 5 enheder, hvor hver enhed har eget køkken og opholdsstue. Alle boligerne er 2 rums boliger. Der er tre afdelinger på Tagenshus, hvor afdeling A og C er almindelige plejeafdelinger med 22 beboere fordelt på 2 etager/enheder. Afdeling B huser 11 beboere og er målrettet til yngre beboere med varige funktionsnedsættelser pga. længerevarende alkoholmisbrug. Alkohol hænger ofte sammen med ensomheden, hvor langt liv med misbrug har ødelagt mange ting. De fleste af afdelings beboere har også en psykiatrisk diagnose oven i deres misbrug. Der er tale om sårbare mennesker i svære livssituationer, og vi arbejder derfor for at skabe trygge rammer. Vores mål er at vores beboere genvinder kontrollen over eget liv og troen på, at deres mening tæller. Det gør vi ved at inddrage beboerne i alle...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022
Deltid
Tårnby Kommune
Plejehjemmet Ugandavej i Tårnby søger afløsere til dag-, aften og weekendvagter pr. 1.11.2022 eller snarest muligt. Er du social- og sundhedsuddannet eller studerende kunne plejehjemmet Ugandavej måske være noget for dig. Du vil blive ansat som timelønnet. Arbejdstiden på dag- og weekendvagter er kl. 7.00 - 15.00, aftenvagter kl. 15.30 - 23.30. Plejehjemmet Ugandavej er et lille plejehjem, som er 25 år gammelt. Plejehjemmet er i ét plan, med plads til 32 beboere, hvor af, at størstedelen af beboerne har demens. Vi arbejder ud fra helhedspleje princippet, hvilket betyder at alle opgaver fra pleje og omsorg til rengøring, varetages af alle ansatte i plejen. Vi er et aktivt hus og ligger tæt på den naturskønne fælled, som vi benytter os meget af. Vi forventer, at du Har overblik, er god til at samarbejde og også kan arbejde selvstændigt. Kan lide udfordringer. Er fleksibel, engageret og meget stabil. Vi kan tilbyde dig Individuel introduktion. Helhedspleje. Et interessant og...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022
Fuldtid
Tårnby Kommune
Er du over 25 år og bosat i Tårnby Kommune eller har du arbejdet eller været i praktik i minimum et halvt år på en af kommunens institutioner, så kan du søge ansættelse som social- og sundhedsassistentelev allerede fra starten af Grundforløb 2. Brænder du for at yde omsorg og gøre en forskel for ældre eller syge borgere og vil du tage en uddannelse, der giver mening? Så skal du være social- og sundhedsassistentelev i Tårnby Kommune! Vi søger 10 engageret Social- og Sundhedsassistentelever til Grundforløbet med start januar 2023 Som social- og sundhedsassistentelev i Tårnby Kommune vil du komme i praktik på en af vores 5 plejehjem, en af vores 2 hjemmeplejer, på hospital i hovedstadsområdet samt i psykiatripraktik enten på hospital eller på et plejehjem eller socialpsykiatrisk bosted i Tårnby eller en anden kommune. Vi sætter en stor ære i at give dig den bedst mulige praktiske uddannelse. Løbende ansættelsessamtaler fra 31. oktober 2022 Vi forventer, at du Brænder for ældrepleje Er...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022
Fuldtid
Tårnby Kommune
Vil du være med til at hjælpe børn med funktionsnedsættelser og deres familier? Brænder du for at arbejde helhedsorienteret og for styrkelse af indsatsen i Center for Børn og Familie i Tårnby Kommune til gavn for kommunes familier, børn og unge? Så er dette job måske noget for dig. Du vil i vores specialrådgivningsteam få en alsidig og varierende hverdag, som blandt andet indebærer tæt dialog med familierne, samtaler med samarbejdspartner, børnesamtaler, udarbejdelse af afgørelser mm. Du vil ikke skulle sidde med beregninger og udbetalinger, da vores administrative team varetager denne funktion. Du vil blive en del af et helt nyt Center for Børn og Familie, hvor tværfagligt samarbejde og aktiv inddragelse af børn og familier vægtes højt. Du vil blive en del af den udvikling der pt. pågår, og vil i den forbindelse have mulighed for at være med til at sætte dit præg på forankringen sammen med dine kollegaer. Du vil få et tæt samarbejde med de øvrige kollegaer i dit team, din leder...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022
Fuldtid
Tårnby Kommune
Brænder du for at yde omsorg og gøre en forskel for de ældre og vil du tage en uddannelse, der giver mening? Så skal du være social- og sundhedshjælperelev i Tårnby Kommune! Tårnby Kommune ansætter 3 social- og sundhedshjælperelever til hovedforløbet i januar 2023. Som social- og sundhedshjælperelev i Tårnby Kommune vil du komme i praktik på en af vores 5 plejehjem og en af vores 2 hjemmeplejer. Vi sætter en stor ære i at give dig den bedst mulige praktiske uddannelse. Løbende ansættelsessamtaler fra 31. oktober 2022 Vi forventer, at du Brænder for ældrepleje Er moden og uddannelsesparat Er mødestabil Har godt humør Har taget eller er i gang med en gældende Grundforløb 2 Vi kan tilbyde dig Fast tilknyttet vejleder Fast tilknyttet elevansvarlig Fast tilknyttet uddannelseskonsulent Personalegoder efter endt prøvetid Mulighed for selv at vælge, om man vil gå på SosuH i København eller Brøndby Voksenelevløn hvis du er over 25 år og har arbejdet eller været i praktik minimum 1248 timer...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022
Fuldtid
Tårnby Kommune
Kom og vær med i vores udviklingsarbejde med at skabe vores nyoprettede Center for Børn og Familie. Vi søger en rådgiver, der vil være med til at arbejde helhedsorienteret og styrke indsatsen i Familierådgivningen i Tårnby Kommune til gavn for kommunens familier, børn og unge. Er det noget for dig? Så tilbyder vi et stærkt fagligt støttende arbejdsfællesskab med dygtige kollegaer. Vores drøm er at skabe langt større sammenhængskraft og langt tættere praksisorienteret forebyggende tværprofessionelt samarbejde i tæt samarbejde med familier, skoler og daginstitutioner. Du bliver en del af en dynamisk arbejdsplads, hvor vi hele tiden udfordrer og udvikler vores faglighed. Vi lægger vægt på kvalitet, høj faglighed, tæt tværfagligt samarbejde, og betragter forældre og børn som vores vigtigste samarbejdspartner. Vi lægger vægt på at omsætte vores viden om lovgivning og vores socialfaglige indsigt til løsninger, der hjælper og rådgiver borgeren bedst muligt. Det kræver dygtige og engagerede...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022