Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Randers Kommune

Fuldtid
Randers Kommune
Døgngenoptræningen på Svaleparken søger ny ergoterapeut kollega pr. 1. november 2022. Stillingen er på 35 timer ugentlig og med vagt hver 5. lørdag Døgngenoptræningen i Randers Kommune er et tilbud om genoptræning for borgere med nedsat funktionsevne efter akut opstået sygdom eller efter almen svækkelse. Det kan for eksempel dreje sig om borgere med apopleksi eller anden senhjerneskade, hoftebrud, benamputation, svækkelse efter svært sygdomsforløb m.v. Afdelingen består af 13 midlertidige døgnpladser, som benyttes af borgere fra hele Randers Kommune. Opholdets længde vurderes individuelt i forhold til den enkelte borgers behov i samarbejde med en central visitationsenhed. På Døgngenoptræningen bliver du en del af et tværfagligt ”hold” bestående af social-og sundhedsassistenter, sygeplejerske samt ergo-og fysioterapeuter. Afdelingen er ligeledes uddannelsessted for sygeplejestuderende og social-og sundhedsassistentelever. Døgngenoptræningens indsats er karakteriseret ved at tage...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Randers Kommune
Har du lyst til at arbejde med borgere visiteret til fleksjob eller er fleksjobansatte, men for en stund er sygemeldte? Og brænder du for at understøtte at de får mulighed for at være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet? Så er det dig vi søger. Vores barselsvikar går på barsel og den barslende har fået arbejde tættere på sin bopæl, derfor søger vi nu en sagsbehandler til at indgå i vores afdeling. Stillingen er placeret i Jobhuset, Fleksgruppen, hvor vi varetager indsatsen for borgere, der er visiteret til fleksjob samt afklaring i forhold til andet forsørgelsesgrundlag og fastholdelse. Målet med indsatsen er, at den ledige fleksjobber får mulighed for at blive en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Vi har fokus på at skabe gode, fleksible løsninger, som giver den enkelte borger mulighed for at tage mest muligt ansvar for egen udvikling. Fleksgruppens udgangspunkt er, at møde borgeren med positive og tydelige forventninger og krav, da det er at møde borgeren med...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Randers Kommune
Har du interesse for neurorehabilitering og vil du være med til at udvikle sygeplejen? Så har vi brug for dig. Sygeplejerske søges til fast stilling på 32- 34 timer pr. 1. november 2022. Stillingen er med arbejde på hverdage og i dagvagt. Døgngenoptræningen består af 13 pladser. Vi modtager borgere fra hele Randers Kommune, som har behov for rehabilitering efter et sygdomsforløb. Vi varetager genoptræning og rehabilitering på basalt og avanceret niveau. Borgergruppen på Døgngenoptræningen har typisk et komplekst sygdomsbillede, hvor der er brug for tæt følge af sygeplejefaglige kompetencer. Borgerne kommer på Døgngenoptræningen med forskellige diagnoser og ca. halvdelen af de borgere, som kommer på DG har en neurologisk lidelse. Vi søger derfor en sygeplejerske, som gerne har erfaring med og interesse for neurorehabilitering. Kollegerne på afdelingen består af social- og sundhedsassistenter, sygeplejerske, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Vi arbejder i tværfaglige teams...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Randers Kommune
Vi står snarest og mangler to disponenter til distrikt Lindevænget Så er du uddannet social-og sundhedsassistent eller sygeplejerske, er faglig dygtig, har et godt overblik, kan arbejde systematisk og ikke mindst er god til at samarbejde, vil vi rigtig gerne byde dig velkommen på vores fantastiske arbejdsplads. Der er tale om to faste stillinger på 30 - 37 timer ugentligt. Indholdet i stillingen er fortrinsvis disponering af ydelser for vores udekørende dagvagter i distriktet. Stillingerne indeholder desuden arbejde i dagvagt hver 3. weekend. De to disponenter skiftes til at køre ude den ene uge og være disponent på fuld tid den anden uge, og dække ind for hinanden ved ferier m.m. Vi mangler to disponenter, da vores dygtige disponent gerne vil ud og køre hos borgerne på fuld tid igen. Så det bliver et helt nyt disponent makkerpar med mulighed for selv at være med til at udvikle arbejdsformen. I Distrikt Lindevænget arbejder vi benhårdt på høj faglighed, teamånd og det gode...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Randers Kommune
Har du lyst til at arbejde i en alsidig hverdag, hvor du vil få mulighed for at udføre sygepleje i borgerens eget hjem, og på sygeplejeklinikken, kombineret med faste nattevagter på Tryghedshotellet? Så skal du søge denne stilling. Hvem og hvor er vi Du vil tilhøre sygeplejegruppen, der har til huse på Kollektivhuset, og som har sygeplejerske-opgaver i den vestlige del af Randers Kommune. Samt på Tryghedshotellet, som ligeledes har base på Kollektivhuset. Tryghedshotellet består af akut- og aflastningspladser, i alt 18 pladser. Ophold er af varierende længde fra dage til et par måneder. Det vi tilbyder En dygtig personalegruppe med fagligt kompetente og engagerede kollegaer Tæt tværfagligt samarbejde og stor selvstændighed i opgavevaretagelsen En spændende og varierende hverdag med mangeartede borgere og opgaver Indflydelse på egen vagtplan. Arbejde gennemsnitligt hver 4. weekend i nattevagt fredag-lørdag-søndag på Tryghedshotellet Hvem er du Du får brug for en bred...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Randers Kommune
Brænder du for at gøre en forskel på en arbejdsplads, hvor missionen er at give liv til årene og gøre en forskel i hverdagen? Har du lyst til at navigere fagligt i et miljø hvor beboerens psykiske og fysiske udfordringer er er kamufleret af misbrug, og hvor fokus er at skabe værdighed og trivsel? Så er du vores nye kollega! Boformen Ladegården søger pr. 1. december en sundhedsfaglig medarbejder. Hvem er vi? Ladegårdens målgruppe er mennesker, som har haft et mangeårigt misbrug af stoffer og/eller alkohol, hvor mulighederne for behandling anses for udtømte. Der er tale om mennesker, der ikke længere kan bo selvstændigt, eller rummes på traditionelle tilbud. På Ladegården kan man bo med sit misbrug. Ladegården, er en alternativ boform, som råder over 27 selvstændige boliger, for socialt udsatte borgere. Der samarbejdes med KFUM’s Sociale arbejde i Danmark, og der er tegnet driftsoverenskomst med Randers Kommune. Der er cirka 20 ansatte på Ladegården. Ladegårdens kerneydelse, er...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Randers Kommune
Vi søger snarest flere fantastiske social- og sundhedshjælpere, der arbejder med en høj faglighed og med hjertet på rette sted. I Distrikt Lindevænget arbejder vi benhårdt på høj faglighed, teamånd og det gode hverdagsliv. Vi bor i Nellemann Huset, hvor Borgerteam, Distrikt Midtbyen og Genoptræningscenter Randers også holder til, så der er gode muligheder for tæt tværfagligt samarbejde. I Distrikt Lindevænget er der ca. 54 kollegaer. Så drømmer du om at gøre en forskel, så er det lige dig, vi gerne vil have med i vores team! Vi søger en kollega der kan tilrettelægge sit arbejde efter borgernes behov kan arbejde selvstændigt, opsøgende og tage ansvar kan agere efter gældende retningslinjer og instrukser er faglig dygtig og udviklingsorienteret er en dygtig kollega, som gerne går en ekstra mil for fællesskabet besidder en positiv energi, og er medskabende til et godt arbejdsmiljø har en stor indlevelsesevne og arbejder sundhedsfremmende og rehabiliterende med respekt for...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Randers Kommune
Bakkegården er en skøn arbejdsplads med fokus på arbejdsglæde, trivsel, fleksibilitet og udvikling! Vores kerneopgave er at understøtte beboerne i at mestre eget liv! Center Bakkegården søger en social – og sundhedshjælper til fast dagvagt med opstart den 1. november 2022 eller snarest derefter. Område Nord dækker den nordøstlige del af Randers med 8 centre og 4 udekørende distrikter. Bakkegårdens 102 boliger byder på mange spændende og varierede opgaver. Gruppen er inddelt i 2 dag teams og et aftenvagt team. Se mere om os på Bakkegårdens hjemmeside eller på vores FB – Center Bakkegården Vi tilbyder En meget fleksibel arbejdsplads En arbejdsplads med plads til arbejdsglæde og udvikling Engagerende og fagligt dygtige kolleger God introduktion til arbejdsfunktion og arbejdsplads Kolleger der vægter samarbejdet højt med åbenhed samt god og konstruktiv dialog At der arbejdes tværfagligt, og med en rehabiliterende indgangsvinkel hvor beboerne er i centrum Stor indflydelse på...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Randers Kommune
Hos os bliver du en del af et fast dagteam af engagerede og kompetente medarbejdere og bliver samtidig en del af et center, der har et godt arbejdsmiljø, høj trivsel og et stort fokus på udvikling af vores fagligheder og tværfaglige samarbejde. Vi forsøger i øjeblikket at få ansat flere sygeplejersker, da opgaverne kræver høje kompetencer. Center Rosenvænget ligger i naturskønne omgivelser nær Skovbakken med direkte adgang til grønne områder. Derved bliver ”uderummet” en naturlig del af det levede liv på centeret. Rosenvænget er et plejecenter, der består af 4 boenheder og 32 ”ældreboliger med kald”. Både i vores tilgang til beboerne, de pårørende og hinanden arbejder vi ud fra værdierne ordentlighed, ligeværdighed, forskellighed, udvikling, frihed og åbenhed. I vores dagligdag har vi stort fokus på faglig udvikling, vores arbejdsmiljø, medindflydelse og medbestemmelse. Du vil være tilknyttet boenhed Violen, som består af 12 lejligheder og 1 aflastningsplads. Vi er i forvejen 1...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Randers Kommune
Vi har brug for tre nye kollegaer, 1 Social- og sundhedsassistent og 2 Social- og sundhedshjælpere til Distrikt Lindevænget Vi søger snarest flere fantastiske kollegaer, der arbejder med en høj faglighed og med hjertet på rette sted. I Distrikt Lindevænget arbejder vi benhårdt på høj faglighed, teamånd og det gode hverdagsliv. Vi bor i Nellemann Huset, hvor Borgerteam, Distrikt Midtbyen og Genoptræningscenter Randers også holder til, så der er gode muligheder for tæt tværfagligt samarbejde. I Distrikt Lindevænget er der ca. 54 kollegaer. Så drømmer du om at gøre en forskel, så er det lige dig, vi gerne vil have med i vores team! Vi søger en kollega der Kan tilrettelægge sit arbejde efter borgernes behov Kan arbejde selvstændigt, opsøgende og tage ansvar Kan agere efter gældende retningslinjer og instrukser Er faglig dygtig og udviklingsorienteret Er en dygtig kollega som gerne går en ekstra mil for fællesskabet Besidder en positiv energi, og er medskabende til et godt...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022