Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Slagelse Kommune

Deltid
Slagelse Kommune
Plejecenter Lützensvej, Q4 søger to uddannede social- og sundhedsassistenter til dagvagt. Da to af vores kolleger har valgt at søge nye udfordringer, søger vi nu efter to nye assistenter. På plejecenter Q4 har vi 41 dejlige beboere, hvis diagnoser spænder bredt inden for det somatiske område. Dette giver dig rig mulighed for en bred, personlig og faglig udvikling. Personalet på Q4 er en velfungerende medarbejdergruppe, hvor fokus på den gode tone, det gode arbejdsmiljø og humør er vigtige bestanddele i vores hverdag. Vi søger: to uddannede social- og sundhedsassistenter på 32 timer med weekendvagt hver anden eller tredje uge, afhængig af dig. Som social- og sundhedsassistent på plejecentret vil du bl.a. skulle varetage delegerede sygeplejeydelser, stuegang med plejehjemslægen, indflytnings-og statussamtaler med beboere og pårørende sammen med centersygeplejerske og daglig leder, plejeopgaver og aktiviteter med beboerne, ligesom du vil blive en del af et kontaktpersonsteam. Vi...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Slagelse Kommune
Plejecenter Lützensvej, Q4, søger uddannet social- og sundhedsassistent til aftenvagt. På plejecenter Lützensvej, Q4, skal en af vores aftenvagter læse videre, og vi har derfor brug for netop dig og dine kompetencer til at sikre en faglig og kompetent pleje til vores 41 dejlige beboere. Personalet i aftenvagten på Q4 er en velfungerende gruppe med mellem tre og 25 års erfaring, så du har altid mulighed for at møde nogle kompetente kollegaer, som gerne vil sparre med dig. Vi har fokus på den gode tone og et godt arbejdsmiljø, hvor et grin og humor er vigtige elementer i en hverdag med mange bolde i luften. Vi søger en uddannet social- og sundhedsassistent på 28 timer i en 2 +5 ordning (onsdag + torsdag). Weekendvagt hver anden uge i ulige uger. Ansættelse pr. 1. oktober 2022 eller efter aftale. Som social- og sundhedsassistent i aftenvagt vil du bl.a. skulle varetage delegerede sygeplejeydelser, helhedspleje til vores beboere, tæt pårørendekontakt, samt sparring og supervision...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Slagelse Kommune
Slagelse Kommune søger elever til ansættelse på Samlet GF2 og SSA-uddannelse med RKV-A og Uddannelsesbrev rettet mod Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Uddannelsesforløbet indeholder grundforløb 2 rettet imod SSA uddannelsen og herefter SSA-uddannelsen. Uddannelsesforløbet starter 23. januar 2023 og indeholder Grundforløb 2: I perioden den 23. januar 2023 – 25. juni 2023 SSA-uddannelsen: Med forventet start fra den 26. juni 2023. SSA-uddannelsen varer ca. 2 år og 10 mdr. Efter individuel vurdering (kompetencevurdering) kan både grundforløb og hovedforløb blive afkortet. Har du lyst til et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer? en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver? en uddannelse der veksler mellem skole og praktik? at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus? Er du glad for udvikling og ikke bange for en udfordring? god...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Slagelse Kommune
Halsskovvej hjemmepleje i Korsør søger to social- og sundhedshjælpere til aftenvagt med opstart snarest. Stillingerne er på 28 timer med et fast 3-2 rul og med arbejde hver 2. weekend. Lidt om os Halsskovvej hjemmepleje er et udekørende team med 62 engagerede, positive og hjælpsomme kollegaer, som alle bidrager til at det skal være ”Et godt sted at være”. Du vil i denne stilling blive en del af et aftenvagtsteam på 10 medarbejdere, hvoraf der er 8 SSH'er og 2 SSA'ere. I Halsskovvej vægter vi trivsel, ligeværdighed og arbejdsglæde højt, og du vil her opleve at der også lægges vægt på åbenhed og respekt, både ledelse og kollegaer imellem. Der arbejdes på et godt arbejdsmiljø med Slagelse Kommunes værdisæt: Modig, Tydelig, Kompetent og Med Glæde. Vi arbejder med kerneopgaven og borgeren i centrum, og har deraf fokus på tværfagligt samarbejde. Vi kan tilbyde en grundig introduktion, så du er rustet til at arbejde i området og har de specifikke kompetencer der skal til at løse...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Slagelse Kommune
Halsskovvej hjemmepleje i Korsør søger to social- og sundhedshjælpere til aftenvagt med opstart snarest. Stillingerne er på 28 timer med et fast 3-2 rul og med arbejde hver 2. weekend. Lidt om os Halsskovvej hjemmepleje er et udekørende team med 62 engagerede, positive og hjælpsomme kollegaer, som alle bidrager til at det skal være ”Et godt sted at være”. Du vil i denne stilling blive en del af et aftenvagtsteam på 10 medarbejdere, hvoraf der er 8 SSH'er og 2 SSA'ere. I Halsskovvej vægter vi trivsel, ligeværdighed og arbejdsglæde højt, og du vil her opleve at der også lægges vægt på åbenhed og respekt, både ledelse og kollegaer imellem. Der arbejdes på et godt arbejdsmiljø med Slagelse Kommunes værdisæt: Modig, Tydelig, Kompetent og Med Glæde. Vi arbejder med kerneopgaven og borgeren i centrum, og har deraf fokus på tværfagligt samarbejde. Vi kan tilbyde en grundig introduktion, så du er rustet til at arbejde i området og har de specifikke kompetencer der skal til at løse...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Slagelse Kommune
Halsskovvej hjemmepleje i Korsør søger to social- og sundhedshjælpere til dagvagt med opstart snarest Stillingerne er på 30-35 timer og med arbejde hver 2. weekend. Lidt om os Halsskovvej hjemmepleje er et udekørende team med 62 engagerede, positive og hjælpsomme kollegaer, som alle bidrager til at det skal være ”Et godt sted at være”. Du vil i denne stilling blive en del af et dagvagtsteam på 36 medarbejdere - en blanding af SSH og SSAere. I Halsskovvej vægter vi trivsel, ligeværdighed og arbejdsglæde højt, og du vil her opleve at der også lægges vægt på åbenhed og respekt, både ledelse og kollegaer imellem. Der arbejdes på et godt arbejdsmiljø med Slagelse Kommunes værdisæt: Modig, Tydelig, Kompetent og Med Glæde. Vi arbejder med kerneopgaven og borgeren i centrum, og har deraf fokus på tværfagligt samarbejde. Vi kan tilbyde en grundig introduktion, så du er rustet til at arbejde i området og har de specifikke kompetencer der skal til at løse opgaverne at bringe din...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Slagelse Kommune
Aftensygeplejerske til midlertidige pladser på Blomstergården. Vil du være med til at udvikle sundhedsarbejdet og have mulighed for få medbestemmelse og beslutningsmandat i dit daglige arbejde? Da vores ene aftensygeplejerske går på efterløn, har vi en ledig aftensygeplejerske stilling. Blomstergården i Slagelse er det moderne pleje- og rehabiliteringscenter med højt til loftet. Vi er ca. 230 ansatte og består af 96 somatiske plejeboliger samt 48 midlertidige pladser, hvor vi desuden har kommunale behandlingspladser i samarbejde med eHospitalet. Drivkraften er værdibaseret og hovedformålet er de gode borgerforløb, det tværfaglige samarbejde, arbejdsmiljøet og den faglige stolthed. Vi har ca. 500 borgerforløb årligt på de midlertidige pladser om året , vi modtager borgere/patienter fra eget hjem eller regionen. De 48 pladser er inddelt i demens/psykiatri, rehabilitering og neurorehabilitering samt restitution, derudover har vi 2 kommunale behandlingspladser i samarbejde med...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Slagelse Kommune
Du er sygeplejerske og søger en hverdag med ansvar, der udfordrer dine evner til at formidle, delegere og udføre sygepleje. Som Centersygeplejerske vil du endvidere have en visiterende rolle i forhold til de ydelser som beboerne på plejecentret skal have. Du bliver en del af et sygeplejeteam på 5, som varetager sygeplejerskeopgaver på plejecentrene i Korsør. Der er 4 plejecentre i Korsør, og du vil få et selvstændigt ansvar for sygeplejeopgaver på plejecentret Lutzensvej med 42 beboere, og omkring 50 medarbejdere der er SSA, SSH og ufaglærte. Du vil til daglig få et tæt samarbejde med den daglige leder for plejecenter Lutzensvej. Kompleksiteten er stadigt stigende på plejecentrene, og derfor prioriterer vi din faglige og personlige udvikling højt. Som Centersygeplejerske skal du have en bred viden, og det er en fordel hvis du har erfaring fra flere områder. Du formår, i kraft af din interesse og dit engagement for sygeplejen, at arbejde med overblik for og indsigt i det hele...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Slagelse Kommune
OBS: Kort ansøgningsfrist På CSU-Slagelse er der pr. 1. november 2022 en ledig stilling som konsulent i CSU-Arbejdsliv. Stillingen er på 32 timer om ugen, hvor du bliver en del af vores tværfaglige team, der beskæftiger sig med recoveryorienteret rehabilitering og afklaring af arbejdsevne af voksne med følger efter erhvervet hjerneskade, langvarige følger efter hjernerystelse, psykiske og neurologiske lidelser eller sociale vilkår, som er udenfor eller på vej tilbage til arbejdsmarkedet. CSU-Arbejdsliv samarbejder med jobcentrene i Slagelse og omkringliggende kommuner efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats. Du skal have gode samarbejdsevner, ligesom det også er vigtigt at du er en stærk kommunikatør såvel i tale som på skrift. Vores rehabiliterings- og afklaringsforløb afsluttes med en skriftlig funktionsbeskrivelse, der ofte er betydelig af omfang og fagligtyngde, idet den skal kvalificere jobcentrenes beslutningsgrundlag, når borgernes sager skal vurderes. Det er af stor...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Slagelse Kommune
Vi søger social- og sundhedsassistenter til vores faste plejeboliger. Vil du være med til at udvikle sundhedsarbejdet og have mulighed for få medbestemmelse og beslutningsmandat i dit daglige arbejde? Så har vi en ledig dagvagt og en ledig aftenvagt. Blomstergården i Slagelse er det moderne pleje- og rehabiliteringscenter med højt til loftet. Vi er ca. 230 ansatte og består af 96 somatiske plejeboliger samt 48 midlertidige pladser, hvor vi desuden har kommunale behandlingspladser i samarbejde med eHospitalet. Drivkraften er baseret på arbejdsfællesskab og hovedformålet er de gode borgerforløb, det tværfaglige samarbejde, arbejdsmiljøet og den faglige stolthed. Slagelse Kommune har, som den første kommune i Danmark, igangsat en stor organisationsændring og Blomstergården er med som foregangsvirksomhed i implementeringen. Det har tilnavnet #KOMMUNEPÅ NY MÅDE og er et opgør med den traditionelle hierarkiske struktur, med en leder for bordenden. #KOMMUNEPÅ NY MÅDE tilbyder i...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Slagelse Kommune
– Team Børneliv. Ser du dig selv være ansat i et Team med højt fagligt niveau og et rigtig godt kollegaskab, så er her muligheden, da vi søger en kollega til en fast 37 timers stilling i afdeling Børn og Familie - Team Børneliv 0-8 år. Hvem er vi? Team Børneliv består af 13 socialrådgivere/-formidlere i alderen 25-61 år. Teamet har, som resten af afdelingen, et højt fagligt niveau og et virkelig godt kollegaskab med en positiv og humoristisk omgangstone. Teamet arbejder med målgruppen 0-8 år og beskæftiger sig med faglig udredning, valg af og opfølgning på indsatser jf. Servicelovens § 52. Som ansat vil du blive en del af en udviklings- og læringsorienteret afdeling, hvor vi har fokus på aktuel bedste viden på området og på de gode praksiserfaringer, som er i vores afdeling. Vi har Task Forcens ord for, at vi er fagligt dygtige og kompetente, og at vi er gode til at inddrage vores børn, unge og forældre i vores sagsbehandling. Vi har også udviklingspotentialer, og dem arbejder...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Slagelse Kommune
Slagelse Kommune søger Social og Sundhedshjælper - elever, med holdstart den 23. januar 2023. Har du lyst til en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver? en uddannelse der veksler mellem skole og praktik? at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus? et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer? Er du glad for udvikling og ikke bange for en udfordring? god til at begejstre og lade dig begejstre? initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde? nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer? mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning? Forudsætninger for optagelse Du skal have bestået Grundforløb 2 prøven Hvis du er over 25 år og/eller har en anden uddannelse, eller erhvervserfaring inden for pleje og omsorg vil din uddannelsesplan blive tilrettet dine...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Slagelse Kommune
Er du den kompetente sygeplejerske, der brænder for at arbejde med planlagte såvel som akutte sygeplejeopgaver? Har du interesse og lyst til at arbejde i borgerens hjem. Så er det dig, vi mangler som vores nye kollega. Vi søger 1 aftensygeplejerske til område Slagelse. Stillingerne er som udgangspunkt på 29,75 timer om ugen. Vi sørger for god og sikker introduktion, således at erfaring fra primær-området ikke nødvendigvis er en forudsætning. Du vil blive en del af et team bestående af seks sygeplejersker på arbejde fordelt i Slagelse, Korsør og Skælskør. Der er prioriteret et overlap på 15 min ved hvert vagtskifte, således at man kan sparre eller drøfte opgaver og lignende med dels dagvagter og nattevagter. Vi arbejder i omsorgssystemet CURA men skifter 1 november til NEXUS. Øvrige samarbejdspartnere i dagligdagen; hjemmeterapeuter, diætister, projektsygeplejersker, udviklingssygeplejersker, kommunale læger i sygeplejen, myndighed og hjælpemiddelafdeling og så videre. Du vil...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Slagelse Kommune
Slagelse Kommune søger Social og sundhedsassistent-elever med uddannelsesstart den 23. januar 2023. Har du lyst til et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer? en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver? en uddannelse der veksler mellem skole og praktik? at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus? Er du glad for udvikling og ikke bange for en udfordring? god til at begejstre og lade dig begejstre? initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde? nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer? mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning? Forudsætninger for optagelse Du skal have bestået Grundforløb 2 eller være uddannet Social og Sundhedshjælper. Er du uddannet Social og Sundhedshjælper, bliver din uddannelsesstart udskudt ca. et halvt år. Er du over 25...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022