Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Altiden Ekko ApS

  • Egholmvej 8, 9800 Sjælland , Danmark
Altiden Ekko ApS
Trives du med et arbejde, hvor du kun arbejder på hverdage og hovedsageligt i dagtimerne og brænder du for at gøre en forskel for nogle af landets mest udsatte og sårbare borgere? Så er Altiden Ekko måske din nye arbejdsplads… Luneborg har til huse i en gammel kro, hvorfor omgivelserne er præget af en rolig og hyggelig stemning. Hverdagen i huset er præget af ro, struktur og genkendelighed og rutiner tilpasset borgerens individuelle behov. Læs mere om Altiden Ekko på www.altidenekko.dk Arbejdsopgaverne du skal løse, omfatter bl.a.: Sikre en korrekt sundhedsfaglig dokumentation herunder medicinhåndtering Sundhedsfaglig kontakt til eksterne samarbejdspartnere/behandlingsansvarlige læger m.m. samt koordinerende samarbejde Være ajour med Altiden Ekko sundhedsfaglige instrukser samt sikre opretholdelse af korrekt hygiejne Sikre vidensdelingen til dine kollegaer og generelt holde overblik over borgernes sundhedsfaglige problemstillinger og handleplaner Deltage i den daglige...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Altiden Ekko ApS
Brænder du for at gøre en forskel for nogle af landets mest udsatte og sårbare borgere? Så er Altiden Ekko måske din nye arbejdsplads… Botilbuddet Smørumgaard har plads til 12 borgere og henvender sig til socialt udsatte borgere med svære psykiske vanskeligheder, herunder evt. misbrug og dom for personfarlig kriminalitet. Botilbuddet er godkendt til midlertidigt eller længerevarende ophold efter Servicelovens §§ 107 og 108 . Vores tilgange og metoder er anerkendende og relations pædagogisk tilgang med metoden Low Arousal. Botilbuddet Smørumgaard ligger i en tidligere landejendom med natur til alle sider. Botilbuddet ligger i udkanten af Smørum by på Sjælland, hvor der er gode handle- og aktivitetsmuligheder. Se vores botilbud Smørumgaard via dette link https://bit.ly/3C7rR9e . Vi tilbyder En fast stilling på 37 timer med skiftende arbejdstider og lange vagter. Et tværfagligt team, hvor der er fokus på tilgang og metode samt psykiatriforståelse. Mulighed for...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Altiden Ekko ApS
Bliver du motiveret af pædagogisk arbejde med socialt udsatte borgere? Så er Altiden Ekko måske din nye arbejdsplads... Vester Hjermitslev er en lille by beliggende vest for Brønderslev Borgerne kan have forskellige former for psykiske funktionsnedsættelser. Nogle borgere har også fysiske funktionsnedsættelser, som derved kræver behov for støtte til personlig pleje. Huset, som tidligere har fungeret som plejecenter, ligger i rolige omgivelser i den lille, nordjyske by Vester Hjermitslev. Opgaven Du vil blive tilknyttet Vester Hjermitslev, men kan få vagter på vores andre botilbud rundt om i Vendsyssel. Du vil arbejde med borgernes individuelle indsatsmål. Du vil arbejde med at opbygge en fast struktur for den enkelte borger. Du vil indgå i faglig sparring og vidensdeling med dine kollegaer. Kvalifikationer Du har erfaring indenfor psykiatrien/det socialpædagogiske område. Du kan rumme følelsesmæssige udsving samt agere roligt og skabe genkendelighed. Du kan støtte...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Altiden Ekko ApS
Brænder du for at gøre en forskel for nogle af landets mest udsatte og sårbare borgere? Så er Altiden Ekko måske din nye arbejdsplads. En ansættelse hos os giver dig muligheder for efteruddannelse, da vi efter en periode i ansættelsesforholdet vil tilbyde dig en overbygning i neuropædagogik. Hos Altiden Ekko er kerneopgaven at vores borgere får en meningsfuld og udviklende tilværelse. Derfor stræber vi efter, at vores personale kan få lov til at udvikle deres kompetencer med kurser der kan omsættes til praksis. Målgruppen omfatter borgere med kognitive funktionsnedsættelser, psykisk sårbarhed, udviklingsforstyrrelser, personlighedsforstyrrelse og/eller følelsesmæssige forstyrrelser samt borgere med misbrug, behandlingsdomme eller foranstaltningsdomme Se vores botilbud Knivholtvej via dette link: https://bit.ly/3C6V300 . Opgaverne du skal løse, omfatter bl.a.: Arbejde sammen med borgerne omkring deres individuelle indsatsmål. Deltage i borgeres daglige aktiviteter og...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Altiden Ekko ApS
Drømmer du om en omskiftelig hverdag, hvor ikke to arbejdsdage er ens? Så er Altiden Ekko måske din nye arbejdsplads… Botilbuddet Søndersø ligger i naturskønne og rolige omgivelser i den lille landsby Gamby på Nordfyn. Botilbuddet er godkendt til 10 pladser fordelt på SEL § 107 , 108 og 66 (17-årige). Afdelingen henvender sig til personer i alderen 17-85 år, som af forskellige årsager ikke kan rummes i almindeligt institutionsregi. Vi arbejder ud fra klare socialpædagogiske mål med udgangspunkt i den enkelte borgers individuelle behov og udviklingsmuligheder. Vi skaber rammerne og har fokus på at styrke den enkeltes personlige og sociale kompetencer, så de opnår en højere livskvalitet. Læs mere om Altiden Ekko på www.altidenekko.dk . Opgaverne du skal løse, omfatter bl.a.: Arbejde med borgernes individuelle indsatsmål. Deltage i borgerens daglige aktiviteter, som ture ud af huset og lignende. Arbejde med at opbygge en fast struktur for den enkelte borger. Deltage i...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Altiden Ekko ApS
Maglesøbjerg (Bjerget) er Altiden Ekkos nyeste skud på stammen inden for særligt tilrettelagte botilbud. Maglesøbjerg (Bjerget) ligger 12 kilometer uden for Holbæk i landlige omgivelser på en stor grund omkranset af marker og natur. Her er mulighed for individuelle løsninger for den enkelte borger. Målgruppen er borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, herunder Autisme med komorbide tilstande såsom mental retardering, angst, OCD, epilepsi m.m. Botilbud til midlertidigt eller længerevarende ophold efter Servicelovens § 107 . Vi har 5 pladser. Forudsigelighed, genkendelighed og et udviklende miljø er nøgleord i den pædagogiske tilgang. Se vores botilbud Maglesøbjerg (Bjerget) via dette link https://bit.ly/3hCjXeG . Vi tilbyder En fast stilling på 37 timer med skiftende arbejdstider og lange vagter. Et tværfagligt team, hvor der er fokus på tilgang og metode samt psykiatriforståelse. Mulighed for indflydelse for den pædagogiske udvikling. En fleksibel vagtplan....
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Altiden Ekko ApS
Drømmer du om at snuse til socialpædagogikken? Som vores nye tilkaldevikar kan få du få brugbar erfaring evt. i forbindelse med studie, eller som sidebeskæftigelse. Vi arbejder ud fra klare socialpædagogiske mål med udgangspunkt i den enkelte borgers individuelle behov og udviklingsmuligheder. Vi skaber rammerne og har fokus på at styrke den enkeltes personlige og sociale kompetencer, så de opnår en højere livskvalitet. Læs mere om Altiden Ekko på www.altidenekko.dk . Opgaverne du skal løse, omfatter bl.a.: Arbejde med borgernes individuelle indsatsmål. Deltage i borgerens daglige aktiviteter, som ture ud af huset og lignende. Arbejde med at opbygge en fast struktur for den enkelte borger. Deltage i daglig medicinhåndtering og dokumentation af denne. Hvis du ikke har erfaring, vil du blive oplært. Deltage i praktiske opgaver sammen med borgerne, såsom rengøring, madlavning samt pasning af udendørsarealer. Faglig sparring og vidensdeling med dine kollegaer. Vi søger dig...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Altiden Ekko ApS
Kan du tænke firkantet på den runde måde? Og arbejder du bedst i et projekt med en borger, hvor dine pædagogiske kompetencer virkeligt kan komme i spil? Så er Altiden Ekko måske din nye arbejdsplads... En ansættelse hos os giver dig muligheder for efteruddannelse, da vi efter en periode i ansættelsesforholdet vil tilbyde dig en overbygning i neuropædagogik. Hos Altiden Ekko er kerneopgaven at vores borgere får en meningsfuld og udviklende tilværelse. Derfor stræber vi efter, at vores personale kan få lov til at udvikle deres kompetencer med kurser der kan omsættes til praksis. Skovbrynet ved Brønderslev danner rammen om en dagligdag for en ung mand med svær mental retardering og autismelignende træk. Derfor er hverdagen i huset er præget af ro, struktur og genkendelighed og rutiner tilpasset borgerens individuelle behov. Læs mere om den generelle indsats i Altiden Ekko på www.altidenekko.dk Opgaverne du skal løse, omfatter bl.a.: Arbejde med borgerens individuelle...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Altiden Ekko ApS
Brænder du for at gøre en forskel for nogle af landets mest udsatte og sårbare borgere? Så er Altiden ekko måske din nye arbejdsplads… I Altiden Stenagervej tilbyder vi støtte og vejledning til unge fra 18 år og op efter i henhold til Servicelovens § 107 . Målgruppen er borgere med psykiatriske problemstillinger og/eller autisme-spektrum forstyrrelser eller andre udviklings-forstyrrelser. Vi skaber rammerne, så de passer til det enkelte individs behov. Formålet er at skabe en tryg og stabil hverdag, med fokus på det gode liv for den enkelte, hvor borgerens ressourcer sættes i fokus og afsættet tages i nærmeste udviklingszone. Altiden Stenagervej er beliggende i naturskønne omgivelser på en gård under 3 km fra Slagelse centrum. Hovedhuset er renoveret med 6 rummelige værelser. Huset er på over 300 m2 med store fællesarealer, der indbyder til både fællesspisning og indendørsaktiviteter. Vi tilbyder En fast stilling på 37 timer med skiftende arbejdstider og lange vagter. Et...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Altiden Ekko ApS
Kan du tænke firkantet på den runde måde? Og arbejder du bedst i et projekt med en borger, hvor dine pædagogiske kompetencer virkeligt kan komme i spil? Så er Altiden Ekko måske din nye arbejdsplads… En ansættelse hos os giver dig muligheder for efteruddannelse, da vi efter en periode i ansættelsesforholdet vil tilbyde dig en overbygning i neuropædagogik. Hos Altiden Ekko er kerneopgaven at vores borgere får en meningsfuld og udviklende tilværelse. Derfor stræber vi efter, at vores personale kan få lov til at udvikle deres kompetencer med kurser der kan omsættes til praksis. Kløvermarken ved Hirtshals danner rammen om en dagligdag for en ung mand med en autismediagnose og udviklingshæmning. Kløvermarken ligger i rolige omgivelser på landet, men alligevel tæt på Hirtshals. Hverdagen på Kløvermarken er præget af ro, struktur og genkendelighed og rutiner tilpasset borgerens individuelle behov. Læs mere om den generelle indsats i Altiden Ekko på www.altidenekko.dk . Opgaverne du...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022