Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 3700Rønne,Danmark
Vi søger en socialpædagog eller en anden med relevant social/sundhedsfaglig uddannelse til Bo- og... Bo- og dagtilbuddene Klintebo - Langhuset i Center for Psykiatri og Handicap søger en socialpædagog eller en anden med relevant social/sundhedsfaglig uddannelse Stillingen er en fast stilling på 35 timer ugentlig i Langhuset Bo- og dagtilbuddene Klintebo består af 4 botilbud og 2 dagtilbud. Vi har i alt 35 botilbudspladser og 38 fuldtids dagtilbudspladser. Vores fælles kerneopgave er at: Tilbyde professionel vejledning, støtte og omsorg og kompensere for borgernes fysiske og psykiske funktionsnedsættelser i et udviklende perspektiv, for at borgerne kan lykkes i livet på egne præmisser. Langhuset: Langhuset er et botilbud for 16 voksne beboere med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Der arbejdes i teams og der er tale om skiftende vagter i tidsrummet 6.30-23.00 og hver anden weekend. Stillingen er ledig pr. den 1. Marts 2023 eller snarest derefter. Pædagogikken er...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Bornholms Regionskommune
Team Blommelunden søger sundhedspersonale i fortrinsvis dagvagt med start 1/3-23 eller efter aftale. Weekend arbejde hver 2. weekend, hvor der på sigt kan se på muligheden for at kunne arbejde hver 3. weekend. Lunden er et plejecenter hvor det liv der leves, i et fællesskab, som er skabt af beboere, deres familier og medarbejdere; et miljø der er båret af en respektfuld, venlig, humoristisk og tålmodig omgangstone. Team Blommelunden – Lunden 2 har plads til 36 beboere, hvor nogle af boligerne ligger udenfor med selvstændig hovedindgang. Vores kerneopgave er at samarbejde med beboeren og understøtte dem i at leve et aktivt, selvbestemmende og værdigt liv. I løbet af arbejdsdagen er vi gode til at støtte hinanden i de faglige og professionelle valg vi skal træffe, så vi bliver dygtigere sammen og udvikler både vores egen sundhedsprofessionelle faglighed og vores arbejdsfællesskab. Du vil blive en del af et velfungerende og fagligt funderet team. Vi arbejder tværprofessionelt og...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Bornholms Regionskommune
Plejecenter Lunden, Blommelunden søger social- og sundhedshjælper i aftenvagt til besættelse fra 1/2-23 eller efter aftale. Lunden er et plejecenter hvor det liv der leves, i et fællesskab, som er skabt af beboere, deres familier og medarbejdere; et miljø der er båret af en respektfuld, venlig, humoristisk og tålmodig omgangstone. Team Blommelunden – Lunden 2 har plads til 36 beboere, hvor nogle af boligerne ligger udenfor med selvstændig hovedindgang. Vores kerneopgave er at samarbejde med beboeren og understøtte dem i at leve et aktivt, selvbestemmende og værdigt liv. I løbet af arbejdsdagen er vi gode til at støtte hinanden i de faglige og professionelle valg vi skal træffe, så vi bliver dygtigere sammen og udvikler både vores egen sundhedsprofessionelle faglighed og vores arbejdsfællesskab. Du vil blive en del af et velfungerende og fagligt funderet team. Vi arbejder tværprofessionelt og rehabiliterende i alle vagtlag sådan at beboerne kan fastholde eller udvikle sine...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Bornholms Regionskommune
Brænder du for myndighedsarbejdet med børn, unge og deres familier, og vil du sammen med os skabe positive forandringer for Bornholms mest udsatte familier? Vi oplever en tilgang af sager og har derfor brug for flere kollegaer til at gøre en forskel for børn, unge og deres familier i udsatte positioner. Du er helst uddannet socialrådgiver, men måske du har en baggrund som pædagog, lærer, sygeplejerske, eller en uddannelse indenfor offentlig administration. Det afgørende er, at du brænder for myndighedsarbejdet med børn, unge og deres familier. Der er tale om flere faste stillinger i begge foranstaltningsteams. Om Center for Børn og Familie Børn og Familie er en stor arbejdsplads som bl.a. rummer myndighedssagsbehandlere, kontaktpersoner, familiebehandlere, socialpsykologer, PPR, sundhedsplejersker, familierådgivere i skole og dagtilbud, gadeplan, SSP, åben anonym rådgivning, familiepleje, Ungehus, Børne- og Familiehus og dagtilbud. Du bliver således en del af et stort fællesskab,...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Bornholms Regionskommune
Er du også spændt på, hvad Barnets Lov i praksis vil betyde for sårbare børn og unge og drømmer du om at medvirke til implementeringen af den i en myndighedsafdeling sammen med dygtige ledere og medarbejdere? Så står vi klar med jobbet som faglig koordinator i Børne- og ungeteam Øst i Center for Børn og Familie. Børne- og ungeteam Øst i Center for Børn og Familie Afdelingen er én af tre myndighedsafdelinger i Center for Børn og Familie, og vi arbejder tæt sammen med de andre to – og selvfølgelig med rigtig mange andre afdelinger, både i eget center, men også i de andre centre i kommunen. Og selvom børne- og ungeområdet har været udfordret i mange år, både på Bornholm og i resten af landet, så glæder vi os, når vores (for vi ser dem som vores!) børn og unge oplever medgang og succes. For når de lykkes, så betyder det, at vi har gjort vores arbejde godt – og det er i den grad værd at glædes over. ” Det er en pisse fed arbejdsplads. Altså, de fleste dage ” – Bitten Poss Jørgensen, din...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Bornholms Regionskommune
Må vi blive dine nye kolleger? Vi søger en engageret myndighedsrådgiver til sagsbehandling/visitationsopgaver i forhold til bestemmelserne i Servicelovens voksenparagraffer. Målgruppen er voksne med handicap, sindslidelser eller psykisk sårbarhed, misbrugsproblemer og social udsathed. Stillingen er en fuldtidsstilling. Hvem er vi Vi mener det, når vi siger, at ”vi vil borgeren”. Derfor er vores myndighedsrolle også under rivende udvikling, hvor vi kommer endnu tættere på borgeren, når vi sammen med dem skal finde de gode kreative løsninger, som kan medvirke til at borgeren bliver mere selvstændig og selvhjulpen og får en bedre livskvalitet. Vi er en afdeling med gode udviklingsmuligheder, fleksibel arbejdstid og gode kolleger. Vi er en afdeling der vægter ledelsesmæssig og kollegial støtte til opgaveløsningen, når ting bliver svære. Vi prioriterer også at alle medarbejdere får løbende supervision. Afdelingen har igennem de seneste mange år præsteret flotte trivselsundersøgelser, og...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Bornholms Regionskommune
Vil du være ergoterapeut hos os? Vi er i Genoptræningen en arbejdsplads med 35 meget kompetente og engagerede fysio- og ergoterapeuter samt en træningsassistent. Vi varetager kommunal træning og rehabilitering efter både sundhedslovens § 140, § 119 og servicelovens § 83 A og § 86 og lægger vægt på at kunne give borgene det bedst opnåelige funktionsniveau med udgangspunkt i deres ressourcer, mål og behov. For at give det mest kvalificerede tilbud arbejder vi som udgangspunkt i faglige fællesskaber opdelt i specialer. Vores afdeling er fordelt på fire matrikler på øen; Nexø, Åkirkeby og to steder i Rønne. Vi søger 1 ergoterapeut i et barselsvikariat indtil udgangen af november måned 2023. Opgaverne er afvekslende og udfordrende og du kan kun blive smittet af den gode stemning og ihærdige indsats, der er omkring genoptrænings- og rehabiliteringsopgaven. I denne stilling arbejder du primært i borgers eget hjem. Der er tale om borgere med blandede diagnoser, både på det medicinske og det...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Bornholms Regionskommune
Personale, der ønsker at arbejde rehabiliterende Social - og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper fortrinsvis dagvagt med weekendvagter hver anden weekend. Er du til et spændende og afvekslende job i et dynamisk team? Ser du muligheder frem for begrænsninger? Kan du se dig selv i ovenstående ramme og samtidig tilbyde Hjemmeplejen følgende kompetencer? Hjemmeplejens forventninger til dig er, at du: er uddannet social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper eller har lyst til at søge uddannelse inden for sundhedsfagene kan arbejde i respektfuldt samarbejde med borgere og pårørende kan arbejde selvstændigt indenfor dit fagområde kan indgå i tværfagligt samarbejde med kollegaer og samarbejdspartnere er stabil og har en positiv tilgang til dit arbejdsliv du aktivt og selvstændigt vurderer, hvad du skal gøre i en kritisk situation, fx hvis en reagerer fysisk og voldsomt. at du bruger din faglighed i samarbejdet med mennesker, der har brug for støtte du kan...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Bornholms Regionskommune
Vil du være ergoterapeut hos os? Vi er i Genoptræningen en arbejdsplads med 35 meget kompetente og engagerede fysio- og ergoterapeuter samt en træningsassistent. Vi varetager kommunal træning efter både sundhedslovens §140, §119 og servicelovens §86 og lægger vægt på at kunne give borgene det bedst opnåelige funktionsniveau med udgangspunkt i deres ressourcer, mål og behov. For at give det mest kvalificerede tilbud arbejder vi som udgangspunkt i faglige fællesskaber opdelt i specialer. Vores afdeling er fordelt på fire matrikler på øen; Nexø, Åkirkeby og to steder i Rønne. Vi søger 1 ergoterapeut i et barselsvikariat indtil udgangen af juni måned 2023 med mulighed for forlængelse. Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer og timerne er placeret med genoptræning indenfor hænder og skuldre. Opgaverne er afvekslende og udfordrende og du kan kun blive smittet af den gode stemning og ihærdige indsats, der er omkring genoptræningsopgaven. Som udgangspunkt varetager du træningen på center...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Bornholms Regionskommune
Vil du være fysioterapeut hos os? Vi er i Genoptræningen en arbejdsplads med 35 meget kompetente og engagerede fysio- og ergoterapeuter samt en træningsassistent. Vi varetager kommunal træning efter både sundhedslovens § 140, § 119 og servicelovens § 86 og lægger vægt på at kunne give borgene det bedst opnåelige funktionsniveau med udgangspunkt i deres ressourcer, mål og behov. For at give det mest kvalificerede tilbud arbejder vi som udgangspunkt i faglige fællesskaber opdelt i specialer. Vores afdeling er fordelt på fire matrikler på øen; Nexø, Aakirkeby og to steder i Rønne. Vi søger 1 fysioterapeut i et barselsvikariat indtil udgangen af november måned 2023 med mulighed for forlængelse. Som udgangspunkt er timerne placeret med genoptræning indenfor neurologi og styrke-balance, med ekstra fokus på svimmelhedsproblematikker. Opgaverne er afvekslende og udfordrende og du kan kun blive smittet af den gode stemning og ihærdige indsats, der er omkring genoptræningsopgaven. Du skal...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023