Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Nordsjællands Hospital (Hillerød)

Fuldtid
Nordsjællands Hospital (Hillerød)
Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling (LIA) på Nordsjællands Hospital (NOH) har 1 ledig stilling som introduktionslæge i infektionsmedicin pr. 3. oktober 2022 Jobbet Vi sammensætter et uddannelsesprogrammet indenfor infektionsmedicin i introduktionsuddannelsen efter en personlig uddannelsesplan til dig. En tæt forbindelse mellem uddannelsesansvarlig overlæge, vejleder og dig er vigtig for os. Afdelingen har et tæt samarbejde på tværs af Lunge-og Infektionsmedicinsk Afdeling og man får således glæde af begge specialer.. Afdelingen LIA varetager både lunge- og infektionsmedicinske speciale patienter. Afdelingen råder over 4 sengeafsnit, 2 i Hillerød og 1 i Frederikssund samt 1 akutafsnit i Hillerød med i alt ca 80 sengepladser. I vagten er der et rigtigt godt samarbejde internt i afdelingen mellem forvagt, to mellemvagter og bagvagten. Man står aldrig alene med nogen kliniske beslutninger. Afdelingen har særligt fokus på den tværfaglige stuegang, hvor du hos os lærer at gå en...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Nordsjællands Hospital (Hillerød)
Basissygeplejerske til 32-37 timer ugentlig søges til neonatal afdelingen på Børne- og Ungeafdelingen, B1541 Nordsjællands Hospital pr. d. 01.11.2022 eller efter aftale. Neonatalafsnittet på Hillerød hospital, er et specialafsnit for præmature og syge nyfødte. Afsnittet har plads til 18 børn og 4 indlagte mødre. Vi varetager pleje og behandling af præmature børn ned til uge 28 og trivselsbørn op til 1 år. Det kan være børn med respirationsproblemer, behov for cpap-behandling og overvågning. Ligeledes børn med behov for sondeernæring, gulsot, hypoglykæmi, infektion og manglende trivsel. Ud over plejen og behandling af børnene har vi også pleje- og behandlingsansvar for de obstetriske kvinder, dette kan bla. være præeclampsi og postoperativ sygepleje efter sectio. Sygeplejen retter sig mod familiecentreret pleje, hvor afsnittet udover akut funktion også har observation, pleje og behandling af børn og mødre, samt amning, trivsel og samspil. Vi lægger vægt på...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Nordsjællands Hospital (Hillerød)
Afdelingen Det endokrinologiske og nefrologiske sengeafsnit 0842 på Nordsjællands Hospital Hillerød, er et afsnit som varetager den højtspecialiserede pleje og behandling af de nefrologiske og endokrinologiske patienter. Vi modtager og behandler både akutte og elektive patienter indenfor begge specialer og varetager desuden pleje og behandling af komplekse medicinske patienter. Vi er en afdeling, som prioriterer kompetenceudvikling højt og tilbyder gennemgribende indføring i både det endokrinologiske og nefrologiske speciale, herunder mulighed for deltagelse i Regionhovedstadens nefrologiske efteruddannelse, samt specialekursus i endokrinologi. Personalegruppen Fælles for os alle er et stort fagligt og socialt engagement, samt interesse i den endokrinologiske og nefrologiske sygepleje. Vi er en engageret og positiv personalegruppe bestående af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Afsnittet har ansat egne fysioterapeuter,...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Nordsjællands Hospital (Hillerød)
Akut kardiologisk afdeling på Hillerød Hospital er en alsidig arbejdsplads, hvor dagene aldrig er ens. Vi bemander det akutte sengeafsnit, samt brystsmerteklinikken – en fremskudt enhed i akutmodtagelsen. Derudover bemander vi et daghospital, og assisterer ved Hjerte-CT i vores ambulatorie. Vi søger sygeplejersker, som ønsker at dygtiggøre sig indenfor det kardiologiske speciale. Vi tilbyder Regionens kardiologiske uddannelsesforløb, hvor du tilbydes modul 1 allerede indenfor 6 måneder, og modul 2 efter ca. 2 års ansættelse. Hos os får du en fantastisk mulighed for at opbygge og styrke en bred faglighed i et alsidigt og spændende speciale. Det kardiologiske sengeafsnit 0641 på Nordsjællands Hospital Hillerød modtager og behandler patienter med alle former for hjertesygdomme – akutte såvel som elektive. Afsnittet råder over 27 senge og er delt op i to teams. Team A varetager pleje og behandling af endocardit-patienten, samt patienter med andre komplekse hjertesygdomme. Team B...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Nordsjællands Hospital (Hillerød)
Brænder du for at arbejde med børn og unge mellem 0 -18 år. Motivere det dig at sikre gode patientforløb med høj faglighed, og er du ikke bange for at skulle tage dit indre legebarn i brug, så har du nu muligheden for at søge en stilling hos os. Vi er 28 faglig dygtige, glade og energiske kollegaer, som glæder os til at inviterer nye kollegaer velkommen til vores dejlige afdeling. Hvem er vi: Vores primære specialer er nefro-urologi, astma-allergi samt lunge- og infektionsmedicinske sygdomme. I afsnittet har vi plads til 4 børn, der har brug for CPAP-behandling. Vi varetager også plejen af indlagte øre-næse-hals børn, både de medicinske og de kirurgiske forløb. Vi er normeret til 16 sengepladser. Vi er kendetegnet ved et stort patientflow, med alt fra ukomplicerede til meget komplekse og akutte plejeopgaver. De fleste patienter indlægges akut, men der er også indkaldte børn, der møder i afsnittet til undersøgelser eller behandlinger. Vi værner om vores faglighed og har et godt...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Nordsjællands Hospital (Hillerød)
Afdelingen Det endokrinologiske og nefrologiske sengeafsnit 0842 på Nordsjællands Hospital Hillerød, er et afsnit som varetager den højtspecialiserede pleje og behandling af de nefrologiske og endokrinologiske patienter. Vi modtager og behandler både akutte og elektive patienter indenfor begge specialer og varetager desuden pleje og behandling af komplekse medicinske patienter. Vi er en afdeling, som prioriterer kompetenceudvikling højt og tilbyder gennemgribende indføring i både det endokrinologiske og nefrologiske speciale, herunder mulighed for at deltage i Regionhovedstadens nefrologiske grundkursus Personalegruppen Fælles for os alle er et stort fagligt og socialt engagement, samt interesse i den endokrinologiske og nefrologiske sygepleje. Vi er en engageret og positiv personalegruppe bestående af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Afsnittet har ansat egne fysioterapeuter, farmakonomer og en diætist, der samarbejder med...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Nordsjællands Hospital (Hillerød)
Akut kardiologisk afdeling på Hillerød Hospital søger en social- og sundhedsassistent, som ønsker at dygtiggøre sig indenfor det kardiologiske speciale Det kardiologiske sengeafsnit 0641 på Nordsjællands Hospital Hillerød modtager og behandler patienter med alle former for hjertesygdomme – akutte såvel som elektive. Afsnittet råder over 27 senge og er delt op i to teams. Team A varetager pleje og behandling af endocardit-patienten, samt andre komplekse hjertesygdomme. Team B varetager pleje og behandling af øvrige kardiologiske patienter – herunder iskæmi, arytmi og hjertesvigt. Vi er 46 sygeplejersker, 4 social- og sundhedsassistenter, 3 social- og sundhedshjælpere, 2 fysioterapeuter, 2 farmakonomer, 2 husassistenter og 1 sygeplejesekretær, som sammen udgør en engageret og positiv personalegruppe, hvor faglighed og fællesskab er i højsædet. Vi arbejder sammen om at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor der er plads til den enkelte, og hvor ærlighed, åbenhed og medindflydelse er...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Nordsjællands Hospital (Hillerød)
Reservelæge introduktionsstilling anæstesi, Anæstesiologisk Afdeling, Nordsjællands Hospital Ved Anæstesiologisk afdeling, Nordsjællands Hospital er der to 1-årige stillinger som reservelæge/introduktionslæge ledige til besættelse pr. 1. februar 2023 og 1. april 2023. Vi søger to læger, som ønsker at uddanne sig indenfor det anæstesiologiske speciale. Vi tilbyder uddannelse med et velplanlagt kompetencestyret uddannelsesprogram. De første 8 uger af din ansættelse vil du blive oplært i at bedøve og varetage anæstesi på en operationsstue. Herefter vil du blive introduceret til de mange øvrige områder af anæstesiologien og blive oplært i forvagtslaget. De første 11 uger af din ansættelse er derfor alene dagstid. Som forvagt deltager du i afdelingens uddannelsesaktiviteter såsom traumeteam træning, Cardioteam træning og luftvejskursus.Du vil blive oplært i kompetencerne CVK, epidural og spinalanlæggelse og forventes at kunne indgå i vagtlaget efter ca. 11 uger. Midtvejs i dit...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Nordsjællands Hospital (Hillerød)
Sætter du pris på et godt og stabilt arbejdsmiljø, hvor vi sætter det relationelle samarbejde højt, så er der nu mulighed for at søge en stilling som social- og sundhedsassistent på hjertemedicinsk sengeafsnit på Nordsjællands Hospital – Frederikssund. Om afsnittet: Vi er som alle andre medicinske afdelinger en travl afdeling med et stort flow, men vi løfter i flok og har høj grad af teamånd, som vi værner om at bevare. Da størstedelen af personalet har været ansat mere end 10 år, enkelte over 25 år, er der altid erfarne kollegaer i vagt. Vi vægter humor, god stemning og omsorg for hinanden højt. Herunder personalearrangementer i fritiden, arrangeret af vores sociale udvalg. Vi kan desuden fremhæve, at vi som arbejdsplads har et mangeårigt solidt samarbejde med vores tværfaglige samarbejdspartnere på hele hospitalet, hvilket giver korte kommandoveje, da alle kender hinanden. Kardiologisk sengeafsnit B1B2 er en del af kardiologisk afdeling på Nordsjællands Hospital og varetager...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Nordsjællands Hospital (Hillerød)
Reservelæge introduktionsstilling anæstesi, Anæstesiologisk Afdeling, Nordsjællands Hospital Ved Anæstesiologisk afdeling, Nordsjællands Hospital er der to 1-årige stillinger som reservelæge/introduktionslæge ledige til besættelse pr. 1. februar 2023 og 1. april 2023. Vi søger to læger, som ønsker at uddanne sig indenfor det anæstesiologiske speciale. Vi tilbyder uddannelse med et velplanlagt kompetencestyret uddannelsesprogram. De første 8 uger af din ansættelse vil du blive oplært i at bedøve og varetage anæstesi på en operationsstue. Herefter vil du blive introduceret til de mange øvrige områder af anæstesiologien og blive oplært i forvagtslaget. De første 11 uger af din ansættelse er derfor alene dagstid. Som forvagt deltager du i afdelingens uddannelsesaktiviteter såsom traumeteam træning, Cardioteam træning og luftvejskursus.Du vil blive oplært i kompetencerne CVK, epidural og spinalanlæggelse og forventes at kunne indgå i vagtlaget efter ca. 11 uger. Midtvejs i dit...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Nordsjællands Hospital (Hillerød)
Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling (LIA) på Nordsjællands Hospital (NOH) har 1 ledig stilling som introduktionslæge i lungemedicin 3. oktober 2022. Jobbet Vi sammensætter med udgangspunkt i uddannelsesprogrammet for lungemedicin introduktionsuddannelsen en personlig uddannelsesplan til dig. Afdelingen har et tæt samarbejde på tværs af Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling. Afdelingen LIA varetager både lunge- og infektionsmedicinske speciale patienter. Afdelingen råder over 4 sengeafsnit, 2 i Hillerød og 1 i Frederikssund samt 1 akutafsnit i Hillerød med i alt ca 80 sengepladser. Afdelingen har særligt fokus på den tværfaglige stuegang, hvor du hos os lærer at gå en medicinsk stuegang, hvor aftaler om behandlingen foregår i samråd med patienten på stuen. Vi har et godt uddannelsesmiljø og varetager både prægraduat uddannelse af medicinstuderende og postgraduat uddannelse af læger i både KBU-, Intro- og Hoveduddannelses-stillinger (indenfor akutmedicin, almen medicin,...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Nordsjællands Hospital (Hillerød)
Er du social- og sundhedsassistenten, med solid erfaring i sygepleje til patienter med medicinske problemstillinger, og vil du gerne udfolde og udvikle dine kompetencer i samarbejdet med kollegaer, elever og studerende? Vores afsnit hedder ”Internt Medicinsk Afsnit, Uddannelseshospitalet”. Afsnittet er et projekt i udvikling under Nordsjællands Hospital, i samarbejde med Københavns Professionshøjskole og kommunerne i optageområdet. Vores vision er, at uddannelseshospitalet, med din hjælp, i fremtiden skal bidrage til mere bæredygtig uddannelse. Vi skal sammen afprøve, udvikle og implementere nye og virksomme metoder som integrerer uddannelse med den bedste kliniske praksis. Vi vil være et afsnit, som er attraktivt for både studerende, elever og medarbejdere og ikke mindst et sted med konstant faglig og tværfaglig udvikling med patienten i centrum. Vi skal sammen uddanne hinanden og uddannelsessøgende til mere målrettet at integrere teori og praksis, og ikke mindst til at...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Nordsjællands Hospital (Hillerød)
Brænder du for kvalitetssikring, vidensdeling og udvikling og ønsker at give syge mature og præmature den bedste start på livet, så søg stillingen som Klinisk udviklingssygeplejerske, også kaldet sygeplejerske med specialfunktion (på NOH), på Neonatal afdelingen, Nordsjælland hospital Sygeplejerske med specialfunktion, 37 timer ugentligt, søges til neonatal afsnittet på Børne- og Ungeafdelingen, B1541 Nordsjællands Hospital pr. d. 01.11.2022 eller efter aftale. Neonatal afsnittet er et specialeafsnit for syge nyfødte og præmature samt deres mødre i Region H. Afsnittet har plads til 18 præmature, syge børn og 4 indlagte mødre. Vi har endnu som den eneste Neonatal afdeling i regionen pleje- og behandlingsansvar for obstetriske patienter. Vi er et afsnit med akutfunktion, og modtager præmature børn over 28 uger, samt trivselsbørn i alderen 0-1 år, hvor de daglige opgaver primært omhandler amning og trivsel og samspil. Afsnittet er kendetegnende ved en meget høj faglighed, samt...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Nordsjællands Hospital (Hillerød)
Vi søger en engageret og anerkendende ledende lægesekretær, der kan med- og nytænke den lægesekretærfaglige viden i en organisation under forandring. Om nogle år står det Nye Hospital Nordsjælland klart, og allerede nu er vi i fuld gang med at tilpasse vores organisation de kommende ændrede arbejdsgange og fysiske rammer. Vi har brug for dig til at løfte denne opgave sammen med os i ledelsen og resten af lægesekretærgruppen, hvor 1 til dagligt er fysisk på Frederikssund og de resterende på Hillerød. Vi ønsker en leder, der har personligt overskud og gode samarbejdsevner. En leder der er udviklings- og projektorienteret samt handlekraftig og som sikrer løbende medinddragelse af gruppen af lægesekretærer. Vi værdsætter en leder, som har empati, er lydhør og inkluderende og som prioriterer arbejdsglæde højt. Herunder en leder der uddelegerer ansvar og sikrer størst muligt rum for balance i arbejds- og privatliv. Stillingen vil udover ledelsesfunktionerne i vekslende omfang...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Nordsjællands Hospital (Hillerød)
Vi synes selv, at vi har verdens bedste arbejdsplads med spændende, varierende og meningsfulde opgaver. Vi har et fantastisk samarbejde på tværs af faggrupper og vil meget gerne have dig med på holdet. Hos os bliver du en del af en afdeling, som er i løbende udvikling. Vi er omstillingsparate og altid klar til at varetage håndteringen af akut syge patienter. Afdelingen bæres af ildsjæle, god humor og høj faglighed. Om jobbet Hos os er to dage ikke ens. Som lægesekretær bliver du en del af en sekretærgruppe på 50 personer, som i fællesskab løser følgende opgaver: Registrering og modtagelse af patienter i modtagelsen og vores to medicinske teams Pasning af AKC-telefon – meldinger fra ambulancer, koordineringscenter ved beredskab etc. Centralvisitation, hvor vi modtager telefoniske meldinger om akutte indlæggelser fra praktiserende læger, speciallæger og 1813. Håndtering af akutte og elektive henvisninger Traume/akutkald FAST-track i skadesporet Vi tilbyder Du bliver en del...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Nordsjællands Hospital (Hillerød)
Vores sygeplejesekretær går på pension, og i den forbindelse søger vi to social- og sundhedsassistenter til en delt funktion som sygeplejesekretær og i patientplejen. Afdelingen Det endokrinologiske og nefrologiske sengeafsnit 0842 på Nordsjællands Hospital Hillerød, er et afsnit som varetager den højtspecialiserede pleje og behandling af de nefrologiske og endokrinologiske patienter. Vi modtager og behandler både akutte og elektive patienter indenfor begge specialer og varetager desuden pleje og behandling af komplekse medicinske patienter. Vi er en afdeling, som prioriterer kompetenceudvikling højt og tilbyder gennemgribende indføring i både det endokrinologiske og nefrologiske speciale, herunder mulighed for at deltage i Regionhovedstadens nefrologiske grundkursus Personalegruppen Fælles for os alle er et stort fagligt og socialt engagement, samt interesse i den endokrinologiske og nefrologiske sygepleje. Vi er en engageret og positiv personalegruppe bestående af...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Nordsjællands Hospital (Hillerød)
Er du sygeplejersken, der brænder for den medicinske sygepleje, og som samtidig har et ønske om at være med til at udvikle et nyt afsnit, hvor uddannelse er centralt? Er du også klar på en hverdag hvor du udfordres, lærer og lærer fra dig? Uddannelseshospitalet er et helt unikt afsnit på Nordsjællands Hospital. Det er et femårigt projekt, hvor vi kombinerer medicinsk sygepleje af høj kvalitet med uddannelsestænkning i et samarbejde med Københavns Professionshøjskole og kommunerne i optageområdet. Det betyder, at vi hver dag uddanner hinanden og de studerende til mere målrettet at integrere teori og praksis, samtidig med at vi giver patienterne den bedste pleje. Vi åbnede dørene for de første patienter i september 2020, og vi lærer hele tiden noget nyt og tilpasser. Hver dag plejer og behandler vi patienter med forskellige medicinske sygdomme, som ofte har brug for kompleks sygepleje, interprofessionelle og tværsektorielle indsatser. Patienterne modtages primært via...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Nordsjællands Hospital (Hillerød)
Vil du være med til at etablere og drive en helt ny afdeling for Akut Geriatri, der har et stærkt tværsektorielt fokus, og som leverer forløb af høj faglig kvalitet? Og vil du drive specialet og afdelingen frem mod indflytning på Nyt Hospital Nordsjælland, der i 2025 står klar med nye rammer og en arkitektur i verdensklasse? Sæt dit aftryk på fremtidens behandling Akut Geriatri på Nordsjællands Hospital etableres i en ny afdeling, der åbner i 1. kvartal 2023, hvor vi styrker behandlingstilbuddet for patienter med intern medicinske diagnoser ved at fokusere forløbene i et Vil nyt og forbedret organisatorisk setup. Afdelingen udgøres af et sengeafsnit på Frederikssund-matriklen, senge i den Fælles Akutmodtagelse på Hillerød-matriklen og et tværsektorielt udkørende team, herunder logistik forbundet med en udkørende funktion. Du skal sammen med chefsygeplejersken etablere og drive en helt ny afdeling. Som cheflæge bliver dine hovedopgaver, at: Etablere tværsektorielle...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Nordsjællands Hospital (Hillerød)
Er du sygeplejerske med onkologisk erfaring og har grundkursus i kemoterapi, vil vi glæde os til at byde dig velkommen som vores nye kollega. Du er også meget velkommen selvom du ikke endnu har kemokurset, der vil i så fald blive tilrettelagt et individuelt tilpasset introduktionsprogram for dig. Vi søger: Onkologisk ambulatorium søger en faglig dygtig, engageret og imødekommende sygeplejerske der brænder for at give vores patienter og pårørende en professionel behandling og pleje. Sygeplejen i ambulatoriet spænder vidt fra at informere om behandling, administrere kemoterapi i såvel den kurative som den palliative fase og vejlede vores patienter i håndteringen af bivirkninger samt at holde samtaler med fokus på rehabilitering. Vi er: Vi er en engageret og harmonisk mindre sygeplejegruppe som arbejder i et stærkt og spændende fagligt miljø. Alle er erfarne sygeplejersker, og i hverdagen sparrer og hjælper vi hinanden, så vi alle når samlet i mål med dagens opgaver. Vi arbejder...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Nordsjællands Hospital (Hillerød)
En 1-årig stilling på 32 timer/uge, som vikar for psykolog, er ledig til besættelse i perioden d.1.12.22 til d.30.11.23 ved Børne- og ungeafdelingen på Nordsjællands hospital i Hillerød. Stillingen ønskes besat af en ansøger som: - er uddannet og autoriseret psykolog med speciale i børn - har erfaring med varetagelse af psykologisk intervention til børn og unge fra lignende stilling eller fra kommune - har erfaring med tværfagligt samarbejde - kan arbejde selvstændigt - er synlig og opsøgende i dagligdagen - har gode organisatoriske evner - har gode samarbejdsevner - har gode kommunikative egenskaber - er IT-kyndig og vant til at skrive selv Børne- og ungeafdelingen har 1 psykolog, som indgår i en socialfaglig gruppe af: 1 pædagog, 1 socialrådgiver og 2 sygeplejersker og flere speciallæger, som arbejder tværfagligt og varetager opgaver som et team i forhold til planlægningen og visitationen af forløbene. Derudover er der et tæt samarbejde med plejepersonale og læger på...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022