Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Odsherred Kommune

Odsherred Kommune
Er du til rehabilitering, og er du klar til at være en del af vores hverdag, hvor hver af vores borgere har brug for hver sin hjælpende hånd efter deres enkelte behov og mål? Så se her Stillingen er i Sejrsbo, som er en unik enhed for rehabilitering i Odsherred. Du skal være uddannet social- og sundhedsassistent og ønsker at arbejde med rehabiliterende tilgang og træning, og har interesse i at arbejde med helhedspleje i et udviklende miljø med fokus på faglighed i et tværfagligt team, så glæder vi os til at høre fra dig. I teamet er dine nye kollegaerne er en tværfaglig gruppe, bestående af SSA’er, sygeplejersker, fysioterapeut, ergoterapeuter og vi har: Øje for hinanden og har et arbejdsmiljø med masser af humor, dialog og faglig sparring. Vi er i personalegruppen gode til at arrangere gåture, cykelture, og andre hyggelige arrangementer fokus på borgerne og deres pårørende en bred alsidig praktisk og teoretisk erfaring, og er ansvarlige og engagerede Vi lægger stor vægt på at have...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Odsherred Kommune
Om jobbet Vi søger dig som brænder for det sygeplejefagligt overblik, herunder den nærværende og helhedsorienteret pleje af vores skønne beboere. Du vil dertil skulle sørge for medicinhåndtering og diverse mere eller mindre komplekse sygeplejefaglige opgaver hos vores beboere. Du kommer til at indgå i et tværfagligt team bestående af dygtigt faglige SSH’er, SSA’er og 2 sygeplejersker, hvor sparring er en vigtig del i vores arbejde for at vi sammen kan få en velfungerende arbejdsdag. Stillingen er pr 1. januar 2023 i dagvagt på 37 timer eller efter aftale med arbejde i hver anden weekend. Din profil Det er vigtigt for os at du er med til at give vores beboere et fantastisk sted at bo, hvor der er plads til grin, latter, sang, hygge og en lille dans. Du er uddannet social- og sundhedsassistent Du skal arbejde med høj faglighed, dvs. bl.a. viden indenfor medicinhåndtering til ældreområdet. Du skal besidde ansvarlighed, herunder dokumentation i borgerjournal. Kunne samarbejde, men også...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Odsherred Kommune
Rusmiddelteamet Odsherred søger faglig dygtig Rusmiddelbehandler Rusmiddelteamet er Odsherred kommunes tilbud til borgere med stof og/eller alkoholmisbrug. Vi er et ambulant tilbud, og teamet består af 10 erfarne og engagerede medarbejdere. Teamet tilbyder afrusning, substitutionsbehandling, individuelle samtaleforløb, netværkssamtaler, gruppeforløb, NADA, og efterbehandling/social netværksdannelse i værestedet Vendepunktet. Stillingen er på 37 timer om ugen, og arbejdstiden er som udgangspunkt mandag til fredag i dag- tiden. Dog skal man være indstillet på en forskudt vagt frem til kl 20.00 en gang om ugen for at imødegå behov for dette i borgergruppen, og i perioder hvor der afvikles gruppeforløb. Stillingen er i Voksenteamet, hvilke vil sige primær kontakt med borgere fra 25 år og op. Der vil være tale om både borgere med alkohol- og stofproblemer, og disses pårørende. Du skal kunne se dig selv i en behandlerrolle, hvor du arbejder sammen med borgerne i individuelle, udviklende...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Odsherred Kommune
2 socialrådgiver / socialformidler i Familieafdelingens Børne- og Ungeteam, Odsherred Kommune søges. Ser du det også som en værdi at være faglig ambitiøs, vil du passe ind hos os. Der skal være plads til individuelle forskelle, men kerneopgaven skal være retningsangivende for Dine personlige og faglige kvalifikationer er afgørende for, om vi vælger dig til jobbet. Vigtigst er det, at; du er udviklingsorienteret og omstillingsparat, både på det det organisatoriske og det personlige plan, i forhold til at sikre høj faglig kvalitet i det daglige arbejde. du tager naturligt medansvar ift. opgaveløsning og trivsel. Har du særlige juridiske kompetencer, vægtes disse i et ansøgerfelt. Familieafdelingen: Familieafdelingen er en del af Center for Børn, Unge og Familier . Myndighedsområdet er inddelt i Børneteamet (0-12-årige), Ungeteamet (13-18/23-årige) og Specialteamet (handicap). Hvert team arbejder bredspektret fra forebyggende foranstaltninger til anbringelser, og altid med fokus på...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Odsherred Kommune
En af vores mangeårige kollegaer har valgt at påtage sig ansvaret som FTR, og Specialgruppen søger derfor en ny dygtig SSA, som har lyst til at indgå i en lille gruppe med et godt arbejdsmiljø. Stillingen er på 24-30 timer pr uge, med weekendvagt hver anden weekend som udgangspunkt, men med mulighed for hver 3. Specialgruppen er en gruppe i Odsherred kommunes hjemmepleje, der har psykisk sårbare borgere som målgruppe. Specialgruppen arbejder med at sikre stabilitet for borgeren i en for dem kaotisk livssituation og kan i perioder være den eneste relation borgeren har. Opgaverne består af både servicelovsydelser (praktisk hjælp, personlig pleje mm) og uddelegerede sundhedslovsydelser (medicindispensering, depotinjektioner mm). Specialgruppen har et tæt samarbejde med kommunens socialpsykiatri og distriktspsykiatrien ligesom den resterende hjemmepleje og hjemmesygeplejen. Det er vigtigt for os at du: Har fokus på borgeren og dennes behov Udviser ansvarlighed og engagement Har erfaring...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Odsherred Kommune
Grevinge plejecenter søger social - og sundhedsassistent i aftenvagt fra 1. januar 2023 eller snarest derefter. Timetal efter aftale. Aftenvagterne arbejder i 5-2 rul. Grevinge plejecenter er kommunens mindste plejecenter. Vi har 26 plejeboliger, hvoraf 3 er midlertidige stuer. Vi leverer også visiterede hjemmeplejeydelser til de 28 boliger der er tilknyttet plejecentret. Det giver både faglige udfordringer og alsidige opgaver, som vi løser i fællesskab. Vi arbejder ud fra vores kerneopgave som er: ” Grevinge plejecenter er et hjem, hvor den enkelte beboers oplevelse af livskvalitet bevares på en værdig og respektfuld måde”. Som social – og sundhedsassistent i aftenvagt bliver du en del af vores fællesskab, hvor du sammen med dine 3 aftenvagtkolleger, løser opgaverne om aftenen. Vores centersygeplejerske er en tæt samarbejdskollega, hvor du har mulighed for at få sparring og kompetenceudvikling. Kan du se dig selv i ovenstående, så er det lige dig vi står og mangler. Vi glæder os...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Odsherred Kommune
Ønsker du at arbejde om aftenen og har du mod på at tage ansvaret for den sygeplejefaglige indsats på Bakkegården i aftentimerne? Så er det dig, vi søger til stillingen som aftensygeplejerske her på Plejecenter Bakkegården pr. 01.02.2023 eller efter aftale. Stillingen er på 28 timer med weekendarbejde efter aftale. Du vil samarbejde med vores dygtige SOSU-personale, ligesom du vil indgå i et tæt samarbejde med vores 3 sygeplejersker som arbejder i dagtimerne, for at sikre høj kvalitet i den sygeplejefaglige indsats hele døgnet. Vi sætter faglighed og kvalitet højt, og stiller store krav til os selv og hinanden. Vi lægger meget vægt på gode samarbejdsrelationer, godt arbejdsmiljø, medindflydelse, humor og medarbejdertrivsel. Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå af faglig sparring med kollegaer på tvær af plejecenteret, oplæring af faglige kompetencer hos kollegaer, planlægning og udførelse af undervisning samt styrke den sygeplejefaglige dokumentation. Vi tilbyder: En arbejdsplads som...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Odsherred Kommune
Sundhedsafdelingen, Odsherred kommune søger en kontinenssygeplejerske på 32-37 timer om ugen, med ansættelse medio marts 2023 eller snarest derefter. Brænder du for inkontinensområdet og har du uddannelsen som kontinens sygeplejerske, eller har du lyst til at tage den, så er det måske lige netop dig, vi står og mangler. I Odsherred Kommune er der to kontinens sygeplejersker, der hører under Sundhedsfremme og forebyggelse. Kontinens sygeplejerskerne holder til på Sundhedscentret i Nykøbing Sj., hvor de har egen klinik med kontor. Team Sundhedsfremme og forebyggelse er organisatorisk placeret i Sundhedsafdelingen under fagcenter Omsorg og Sundhed. Vi arbejder med sundhedstilbud primært til aldersgruppen 18 - 85 år. Teamet har 7 funktionsområder: Livsstil og kronikerforløb, Forebyggende hjemmebesøg, Kontinens- og Kompressionsklinikken, Specialiseret Voksentandplejen, Hjerneskade- og Sundhedskoordinering og udvikling. Teamet består af sygeplejersker, diætist, fysio- og ergoterapeuter,...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Odsherred Kommune
Grevinge plejecenter søger social - og sundhedshjælper i fortrinsvis dagvagt fra 1. januar 2023 eller snarest derefter. Timetal efter aftale. Vi arbejder med fleksibel weekendplanlægning, hvor du har mulighed for at arbejde hver 3. weekend. Grevinge plejecenter er kommunens mindste plejecenter. Vi har 26 plejeboliger, hvoraf 3 er midlertidige stuer. Vi leverer også visiterede hjemmeplejeydelser til de 28 boliger der er tilknyttet plejecentret. Det giver både faglige udfordringer og alsidige opgaver, som vi løser i fællesskab. Vi arbejder ud fra vores kerneopgave som er: ” Grevinge plejecenter er et hjem, hvor den enkelte beboers oplevelse af livskvalitet bevares på en værdig og respektfuld måde”. Som social – og sundhedshjælper bliver du en del af vores fællesskab, sammen med vores øvrige kolleger, der består af centersygeplejerske, teamkoordinator, sosu-assistenter, sosu-hjælpere, ufaglærte, elever og øvrige ansatte Som social-og sundhedshjælper har du mulighed for både at anvende...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Odsherred Kommune
Den udekørende sygepleje i Odsherred udvider rammerne, og vi søger en sygeplejerske-kollega som har lyst til at være en aktiv medspiller i at skabe et godt tværfagligt samarbejde. Vi kan tilbyde en fast stilling på 32 timer i dagvagt, med weekendvagt hver 4. weekend, i en robust og fagligt velfunderet sygeplejegruppe, og en hjemmeplejegruppe som vægter det gode samarbejde højt. Timeantallet er vejledende. Vi leder efter dig der: Er fagligt kompetent og har fokus på borgeren som et unikt menneske. Gerne erfaring fra primær sektor og gerne flere års erfaring som spl. Kan tænke kreativt inden for rammerne Ser forskellighed som en styrke Ser muligheder og bidrager til opgaveløsninger med engagement og nytænkning Er en god opgave jonglør Bruger kommunikation som et aktivt redskab i samarbejdet med borgere og kollegaer Tager medansvar for at skabe gode rammer på arbejdspladsen Både kan arbejde selvstændigt og være holdspiller Har kørekort til bil Vi tilbyder: En arbejdsplads hvor vi...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023